Železnički transport PD TENT

ZT_PD_TENT

Uporedo sa izgradnjom elektrana, stvoren je 1969. i snažan sistem železničkog transporta. Glavni zadatak: prevoz uglja iz Rudarskog basena „Kolubara“ za elektrane u Obrenovcu i Velikim Crljenima. Pruga Obrenovac-Vreoci više puta je dograđivana u proteklih 42 godine. Danas ima 100 kilometara koloseka i dnevni dovoz od oko 100.000 tona uglja, što je čini najopterećenijom saobraćajnicom u Srbiji i jednom od najopterećenijih u Evropi. Njome za 24 sata prođe 60 punih i toliko praznih kompozicija. Ukupno, dosad je prevezeno preko 800 miliona tona samo uglja (više od 25 miliona tona godišnje), uz to i velike količine drugih tereta: opreme, rezervnih delova, potrošnog materijala...

Sistem vuče i manevra elektrifikovan je krajem 1976. Od 1983. uvedene su „Škodine“ elektrolokomotive i zaokružen utovar, D prevoz i istovar vozova elektrovučom. Iz Centra daljinskog upravljanja u Obrenovcu rukuje se i postrojenjima za električnu vuču u stanicama Stubline i Brgule. Pruge su prvog reda, opremljene savremenim vučnim i vučenim sredstvima, modernom tehnikom na pruzi i pružnim postrojenjima... Jedina je firma u Srbiji sa svim sertifikatima i licencama u skladu sa Zakonom o železnici, što omogućava, po potrebi, proširivanje osnovne delatnosti.