Contact

Procurements

javnenabavke@tent.rs

+381 11/ 2054-540, +381 11/ 2054-541

+381 11/ 8755-504

Naziv javne nabavke: „Defektaža i popravka blok transformatora 6AT TENT-A“

 • Datum kreiranja: Monday, 31 December 2018
 • Datum ažuriranja: 27 November 2019
 • Broj javne nabavke: 2423/2018 (3000/1694/2018)
 • Opis javne nabavke: „Defektaža i popravka blok transformatora 6AT TENT-A“

Naziv javne nabavke: Zamena dela recikanala sa dihtovanjem bloka A3 TENT-A

 • Datum kreiranja: Tuesday, 16 October 2018
 • Datum ažuriranja: 27 November 2019
 • Broj javne nabavke: 1019/2018 (3000/1559/2018)
 • Opis javne nabavke: Zamena dela recikanala sa dihtovanjem bloka A3 TENT-A

Naziv javne nabavke: Usluga izrade tehničke dokumentacije za izgradnju istovarnog koloseka i pratećih postrojenja železničke stanice Obrenovac

 • Datum kreiranja: Wednesday, 20 December 2017
 • Datum ažuriranja: 11 October 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/1954/2017 (1585/2017)
 • Opis javne nabavke: Usluga izrade tehničke dokumentacije za izgradnju istovarnog koloseka i pratećih postrojenja železničke stanice Obrenovac

Naziv javne nabavke: Usluga prevoza goriva drumskim transportnim sredstvima - TENT

 • Datum kreiranja: Tuesday, 04 December 2018
 • Datum ažuriranja: 19 September 2019
 • Broj javne nabavke: 2178/2018 (3000/1092/2018)
 • Opis javne nabavke: Usluga prevoza goriva drumskim transportnim sredstvima - TENT

Naziv javne nabavke: Zamena cevnih lukova i dela pravih cevi prestrujnih parovoda pregrejča na blokovima A1 i A2 TENT-A

 • Datum kreiranja: Thursday, 14 December 2017
 • Datum ažuriranja: 16 September 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/1449/2017 (2005/2017)
 • Opis javne nabavke: Zamena cevnih lukova i dela pravih cevi prestrujnih parovoda pregrejča na blokovima A1 i A2 TENT-A

Naziv javne nabavke: „Izrada i ugradnja cevovoda i ovešenja u mašinskoj hali bloka A1-A6 TENT A“

 • Datum kreiranja: Tuesday, 04 December 2018
 • Datum ažuriranja: 09 September 2019
 • Broj javne nabavke: 1356/2018(3000/0726/2018)
 • Opis javne nabavke: „Izrada i ugradnja cevovoda i ovešenja u mašinskoj hali bloka A1-A6 TENT A“

Naziv javne nabavke: Usluge čišćenja zamazućenih i zauljenih površina i rezervoara mazuta R2 – TENT

 • Datum kreiranja: Monday, 26 November 2018
 • Datum ažuriranja: 04 September 2019
 • Broj javne nabavke: 1644/2018 (JN 3000/1096/2018)
 • Opis javne nabavke: Usluge čišćenja zamazućenih i zauljenih površina i rezervoara mazuta R2 – TENT

Naziv javne nabavke: „Popravka i zamena izolacije postrojenja i uređaja na blokovima A1, A2 i A3 u TENT-A i na ostalim blokovima po nalogu Naručioca“

 • Datum kreiranja: Friday, 23 November 2018
 • Datum ažuriranja: 26 August 2019
 • Broj javne nabavke: 1761/2018 (3000/1702/2018)
 • Opis javne nabavke: „Popravka i zamena izolacije postrojenja i uređaja na blokovima A1, A2 i A3 u TENT-A i na ostalim blokovima po nalogu Naručioca“
Preuzmi: Poziv za podnosenje ponuda 1761-2018 (3000-1702-2018).doc
Preuzmi: KD 1761-2018 (3000-1702-2018).docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 1761-2018 (3000-1702-2018).docx
Preuzmi: Izmena konkursne dokumentacije 1761-2018 (3000-1702-2018).docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja br. 2 1761-2018.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja br. 3 1761-2018.docx
Preuzmi: Izmena konkursne dokumentacije br 2 1761-2018.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 1761-2018.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja br. 4 1761-2018.docx
Preuzmi: Izmena konkursne dokumentacije br 3 1761-2018.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda br 2 1761-2018.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja br. 5 1761-2018.docx
Preuzmi: Izmena konkursne dokumentacije br 4 1761-2018.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 3 1761-2018.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja br. 6 1761-2018.docx
Preuzmi: Izmena konkursne dokumentacije br 5 1761-2018.docx
Preuzmi: 1Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 1761-2018.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja br. 7 1761-2018.docx
Preuzmi: Odluka o dodeli ugovora JN 1761-2018 (3000-1702-2018).pdf
Preuzmi: Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava 1761-2018.doc
Preuzmi: 12. Oдлука о додели уговора ЈН 1761-2018...pdf
Preuzmi: обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1761-2018.doc
Preuzmi: 16. Обавештење о закљученом уговору 1761-2018.doc

Naziv javne nabavke: Angažovanje radne snage po nč za elektroodržavanje-TENT-A

 • Datum kreiranja: Thursday, 21 June 2018
 • Datum ažuriranja: 30 July 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0826/2018 (478/2018)
 • Opis javne nabavke: Angažovanje radne snage po nč za elektroodržavanje-TENT-A

Naziv javne nabavke: Kablovi - TENT

 • Datum kreiranja: Tuesday, 11 December 2018
 • Datum ažuriranja: 29 July 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0409/2018 (2136/2018)
 • Opis javne nabavke: Kablovi - TENT