Contact

Procurements

javnenabavke@tent.rs

+381 11/ 2054-540, +381 11/ 2054-541

+381 11/ 8755-504

Naziv javne nabavke: Tekuće održavanje ventilatora, luva i kanala SV i DG TENT-A

 • Datum kreiranja: Tuesday, 29 May 2018
 • Datum ažuriranja: 05 July 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0748/2018(513/2018)
 • Opis javne nabavke: Tekuće održavanje ventilatora, luva i kanala SV i DG TENT-A

Naziv javne nabavke: Tekuće održavanje odšljakivanja TENT-A

 • Datum kreiranja: Monday, 21 May 2018
 • Datum ažuriranja: 05 July 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0713/2018(512/2018)
 • Opis javne nabavke: Tekuće održavanje odšljakivanja TENT-A

Naziv javne nabavke: Održavanje liftova - TENT

 • Datum kreiranja: Monday, 21 May 2018
 • Datum ažuriranja: 27 June 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0842/2018 (356/2018, 340/2018, 345/2018, 331/2018)
 • Opis javne nabavke: Održavanje liftova - TENT

Naziv javne nabavke: Sanacija vatrostalnih ozida u remontu blokova B1 i B2 TENT B

 • Datum kreiranja: Monday, 05 November 2018
 • Datum ažuriranja: 18 June 2019
 • Broj javne nabavke: 1012/2018 (3000/1589/2018)
 • Opis javne nabavke: Sanacija vatrostalnih ozida u remontu blokova B1 i B2 TENT B

Naziv javne nabavke: Услуге одржавања клима уређаја на мерно-управљачким ормарима ТЕНТ А

 • Datum kreiranja: Friday, 03 May 2019
 • Datum ažuriranja: 31 May 2019
 • Broj javne nabavke: 531/2019 (3000/0632/2019)
 • Opis javne nabavke: Услуге одржавања клима уређаја на мерно-управљачким ормарима ТЕНТ А

Naziv javne nabavke: Izrada, isporuka i zamena sistema za nošenje kablova na kopaču dopreme uglja D1 - TENT-A

 • Datum kreiranja: Thursday, 07 February 2019
 • Datum ažuriranja: 29 May 2019
 • Broj javne nabavke: 3273/2018 (3000/1762/2018)
 • Opis javne nabavke: Izrada, isporuka i zamena sistema za nošenje kablova na kopaču dopreme uglja D1 - TENT-A

Naziv javne nabavke: Pregled protivpožarnih klapni

 • Datum kreiranja: Monday, 04 February 2019
 • Datum ažuriranja: 29 May 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0097/2018 (2224/2018)
 • Opis javne nabavke: Pregled protivpožarnih klapni