Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo A

Naziv javne nabavke: Angažovanje radne snage po nč za elektroodržavanje-TENT-A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 21 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 30 jul 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0826/2018 (478/2018)
 • Opis javne nabavke: Angažovanje radne snage po nč za elektroodržavanje-TENT-A

Naziv javne nabavke: Alati, aparati i pribor (ručni, rezni, za elektro radove, za zavarivanje, bušilice, brusilice i drugo) – TENT

 • Datum kreiranja: četvrtak, 31 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 28 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 2462/2018 (3000/0511/2018)
 • Opis javne nabavke: Alati, aparati i pribor (ručni, rezni, za elektro radove, za zavarivanje, bušilice, brusilice i drugo) – TENT
Preuzmi: Poziv_za_podnosenje_ponuda_2462_2018.docx
Preuzmi: KD DOBRA OTVORENI POSTUPAK 2462-2018 (3000-0511-2018.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 1.docx
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 2.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 3.docx
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije 2.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 4.docx
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije 3.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 5.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 6.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 7.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 8.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 9.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 10 (7 dopuna).docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 11 (8 ????????).docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 12.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 13.docx
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije 4.docx
Preuzmi: 9.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda.doc
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 14.docx
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije 5.docx
Preuzmi: 9.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 2.doc
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 15.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 16.docx
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije 6.docx
Preuzmi: 9.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 3.doc
Preuzmi: odluka o dodeli Partija 1.pdf
Preuzmi: odluka o dodeli Partija 2.pdf
Preuzmi: odluka o dodeli Partija 3.pdf
Preuzmi: odluka o dodeli Partija 4.pdf
Preuzmi: odluka o dodeli Partija 5.pdf
Preuzmi: odluka o dodeli Partija 6.pdf
Preuzmi: odluka o dodeli Partija 7.pdf
Preuzmi: odluka o obustavi Partija 8.pdf
Preuzmi: odluka o dodeli Partija 9.pdf
Preuzmi: odluka o dodeli Partija 10.pdf
Preuzmi: odluka o dodeli Partija 11.pdf
Preuzmi: odluka o obustavi Partija 12.pdf
Preuzmi: odluka o dodeli Partija 13.pdf
Preuzmi: odluka o dodeli Partija 14.pdf
Preuzmi: odluka o dodeli Partija 15.pdf
Preuzmi: odluka o dodeli za partiju 16.pdf
Preuzmi: odluka o dodeli Partija 17.pdf
Preuzmi: odluka o dodeli partija 18.pdf
Preuzmi: odluka o dodeli Partija 19.pdf
Preuzmi: odluka o dodeli Partija 20.pdf
Preuzmi: odluka o dodeli Partija 21.pdf
Preuzmi: odluka o dodeli Partija 22.pdf
Preuzmi: odluka o bustavi za partiju 23.pdf
Preuzmi: odluka o dodeli partija 24.pdf
Preuzmi: обавештење о закљученом уговору _2462_2018_Партија_20.docx
Preuzmi: обавештење о закљученом уговору _2462_2018_Партија_21.docx
Preuzmi: обавештење о закљученом уговору _2462_2018_Партија_22.docx
Preuzmi: обавештење о закљученом уговору _2462_2018_Партија_11.docx
Preuzmi: обавештење о закљученом уговору _2462_2018_Партија_6.docx
Preuzmi: обавештење о закљученом уговору _2462_2018_Партија_9.docx
Preuzmi: обавештење о закљученом уговору _2462_2018_Партија_1.docx
Preuzmi: обавештење о закљученом уговору _2462_2018_Партија_4.docx
Preuzmi: обавештење о закљученом уговору _2462_2018_Партија_10.docx
Preuzmi: обавештење о закљученом уговору _2462_2018_Партија_15.docx
Preuzmi: обавештење о закљученом уговору _2462_2018_Партија_13.docx
Preuzmi: обавештење о закљученом уговору _2462_2018_Партија_3.docx
Preuzmi: обавештење о закљученом уговору _2462_2018_Партија_19.docx
Preuzmi: обавештење о закљученом уговору _2462_2018_Партија_7.docx
Preuzmi: обавештење о закљученом уговору _2462_2018_Партија_18.docx
Preuzmi: обавештење о закљученом уговору _2462_2018_Партија_5.docx
Preuzmi: обавештење о закљученом уговору _2462_2018_Партија_17.docx
Preuzmi: обавештење о закљученом уговору _2462_2018_Партија_16.docx
Preuzmi: обавештење о закљученом уговору _2462_2018_Партија_14.docx
Preuzmi: обавештење о закљученом уговору _2462_2018_Партија_2.docx

Naziv javne nabavke: Analiza i ispitivanja uzoraka sa cevnog sistema kotla blokova na TENT-A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 25 februar 2019
 • Datum ažuriranja: 21 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 2003/2018 (3000/0994/2018)
 • Opis javne nabavke: Analiza i ispitivanja uzoraka sa cevnog sistema kotla blokova na TENT-A

Naziv javne nabavke: Analiza sistema el. instalacije rasvete TENT - A

 • Datum kreiranja: utorak, 12 februar 2019
 • Datum ažuriranja: 17 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 3344/2018 (3000/1038/2018)
 • Opis javne nabavke: Analiza sistema el. instalacije rasvete TENT - A

Naziv javne nabavke: Armirana betonska kanalizaciona cev TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 22 mart 2019
 • Datum ažuriranja: 08 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 127/2019 (3000/0415/2019)
 • Opis javne nabavke: Armirana betonska kanalizaciona cev TENT-A

Naziv javne nabavke: Aktivnosti stručnog usavršavanja i praćenja razvoja standarda i propisa

 • Datum kreiranja: petak, 18 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 17 april 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/1365/2018(2822/2018)
 • Opis javne nabavke: Aktivnosti stručnog usavršavanja i praćenja razvoja standarda i propisa

Naziv javne nabavke: Angažovanje radne snage za tekuće održavanje mlinskih postrojenja i dodavača uglja TE Kolubara

 • Datum kreiranja: četvrtak, 07 februar 2019
 • Datum ažuriranja: 11 april 2019
 • Broj javne nabavke: 2956/2018 - 3000/1622/2018
 • Opis javne nabavke: Angažovanje radne snage za tekuće održavanje mlinskih postrojenja i dodavača uglja TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Angažovanje izvršilaca za remont ventilatora VSV, VDG, drobilica OZV-TE Kolubara

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 21 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 11 april 2019
 • Broj javne nabavke: 2140
 • Opis javne nabavke: Angažovanje izvršilaca za remont ventilatora VSV, VDG, drobilica OZV-TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Aksijalni kompenzatori na sistemu otpepeljivanja TENT B

 • Datum kreiranja: sreda, 19 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 09 april 2019
 • Broj javne nabavke: 2119/2018 (3000/0278/2018)
 • Opis javne nabavke: Aksijalni kompenzatori na sistemu otpepeljivanja TENT B

Naziv javne nabavke: Angažovanje izvršilaca za remont dodavača - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: sreda, 09 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 05 april 2019
 • Broj javne nabavke: 2139/2018 - 3000/1611/2018
 • Opis javne nabavke: Angažovanje izvršilaca za remont dodavača - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Angažovanje izvršilaca za remont cevnog sistema -TE Kolubara

 • Datum kreiranja: petak, 08 februar 2019
 • Datum ažuriranja: 27 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 1905/2018-3000/1613/2018
 • Opis javne nabavke: Angažovanje izvršilaca za remont cevnog sistema -TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Antikorozivna zaštita i sanacija mostova

 • Datum kreiranja: petak, 18 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 21 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 2253/2018 (3000/1680/2018)
 • Opis javne nabavke: Antikorozivna zaštita i sanacija mostova

Naziv javne nabavke: Armatura za rashladne pumpe TE Kolubara

 • Datum kreiranja: utorak, 25 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 19 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/1728/2018(2221/2018)
 • Opis javne nabavke: Armatura za rashladne pumpe TE Kolubara