Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo E

Naziv javne nabavke: Etaloniranje merenja na rezervoarima nafte i mazuta - TEM

 • Datum kreiranja: petak, 08 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 28 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1913/2017 (1718/2017)
 • Opis javne nabavke: Etaloniranje merenja na rezervoarima nafte i mazuta - TEM

Naziv javne nabavke: Elementi za vezu (vijci, navrtke, podloške)

 • Datum kreiranja: četvrtak, 05 oktobar 2017
 • Datum ažuriranja: 09 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0207/2017 (319/2017,930/2017, 876/2017, 575/2017)
 • Opis javne nabavke: Elementi za vezu (vijci, navrtke, podloške)

Naziv javne nabavke: Elementi pneumatskih instalacija TENT - A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 21 septembar 2017
 • Datum ažuriranja: 26 januar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0791/2017 (NN 1444/2017)
 • Opis javne nabavke: Elementi pneumatskih instalacija TENT - A
Preuzmi: Poziv za podnosenje ponuda otvoreni postupak nabavke dobara Elementi pneumatskih instalacija TENT-A JN 3000-0791-2016 (1444-2017).doc
Preuzmi: Konkursna dokumentacija otvoreni postupak nabavke dobara Elementi pneumatskih instalacija TENT-A JN 3000-0791-2016 (1444-2017).docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja br.1 nabavke dobara Elementi pneumatskih instalacija TENT-A JN 3000-0791-2016 (1444-2017.docx
Preuzmi: Prva Izmena konkursne dokumentacije u otvorenom postupku nabavke dobara Elementi pneumatskih instalacija TENT-A JN 3000-0791-2016 (1444-2017.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja br.2 nabavke dobara Elementi pneumatskih instalacija TENT-A JN 3000-0791-2016 (1444-2017.docx
Preuzmi: Druga Izmena konkursne dokumentacije u otvorenom postupku nabavke dobara Elementi pneumatskih instalacija TENT-A JN 3000-0791-2016 (1444-2017.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja br.3 nabavke dobara Elementi pneumatskih instalacija TENT-A JN 3000-0791-2016 (1444-2017.docx
Preuzmi: Treca Izmena konkursne dokumentacije u otvorenom postupku nabavke dobara Elementi pneumatskih instalacija TENT-A JN 3000-0791-2017.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka nabavke dobara Elementi pneumatskih instalacija TENT-A JN 3000-0791-2016 (1444-.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja br.4 nabavke dobara Elementi pneumatskih instalacija TENT-A JN 3000-0791-2016 (1444-2017 - Copy.docx
Preuzmi: Cetvrta Izmena konkursne dokumentacije u otvorenom postupku nabavke dobara Elementi pneumatskih instalacija TENT-A JN 3000-0791-2017 (2).docx
Preuzmi: 2 Obavestenje o produzenju roka nabavke dobara Elementi pneumatskih instalacija TENT-A JN 3000-0791-2016 (1444- 2017).doc
Preuzmi: Odluka o dodeli ugovora u otvorenom postupku JN 3000-0791-2017 (1444-2017) Elementi pneumatskih inst.TENT A.pdf
Preuzmi: Obavestenje o zakljucenom ugovoru nabavke dobara Obavestenje o zakljucenom ugovoru u otvorenom postupku nabavke dobara Elementi pneumatskih in.doc

Naziv javne nabavke: Elektronski uređaji:izvori napajanja signalizatori , regulatori Tent A

 • Datum kreiranja: petak, 29 septembar 2017
 • Datum ažuriranja: 26 decembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0786/2017 (1270/2017)
 • Opis javne nabavke: Elektronski uređaji:izvori napajanja signalizatori , regulatori Tent A

Naziv javne nabavke: El. delovi: Delovi za lokomotive JSS

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 25 septembar 2017
 • Datum ažuriranja: 08 decembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0412/2017(874/2017)
 • Opis javne nabavke: El. delovi: Delovi za lokomotive JSS

Naziv javne nabavke: Elementi instalacija za tehničke gasove (creva, ventili) TENT A

 • Datum kreiranja: sreda, 27 septembar 2017
 • Datum ažuriranja: 27 novembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0367/2017 (1575/2017)
 • Opis javne nabavke: Elementi instalacija za tehničke gasove (creva, ventili) TENT A

Naziv javne nabavke: Eksploziometri

 • Datum kreiranja: sreda, 13 septembar 2017
 • Datum ažuriranja: 23 novembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1094/2017(980/2017)
 • Opis javne nabavke: Eksploziometri

Naziv javne nabavke: Elektrohidraulički podizači i otkočnici –TENT B

 • Datum kreiranja: utorak, 15 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 22 novembar 2017
 • Broj javne nabavke: 119
 • Opis javne nabavke: Elektrohidraulički podizači i otkočnici –TENT B

Naziv javne nabavke: Električni instrumenti - TEM

 • Datum kreiranja: petak, 18 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 17 novembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0312/2017 (1189/2017)
 • Opis javne nabavke: Električni instrumenti - TEM

Naziv javne nabavke: Elementi za rashladu mlinova - TENT A

 • Datum kreiranja: petak, 06 oktobar 2017
 • Datum ažuriranja: 17 novembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1151/2017 (1297/2017)
 • Opis javne nabavke: Elementi za rashladu mlinova - TENT A

Naziv javne nabavke: Etaloniranje merne oporeme - TEM

 • Datum kreiranja: četvrtak, 31 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 06 novembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0687/2017 (517/2017)
 • Opis javne nabavke: Etaloniranje merne oporeme - TEM

Naziv javne nabavke: Elementi nošenja izlaznih komora sveže i međupregrejane pare sa projektom i ugradnjom na bloku A2 TENT-A

 • Datum kreiranja: utorak, 15 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 17 oktobar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1240/2017 (148/2017)
 • Opis javne nabavke: Elementi nošenja izlaznih komora sveže i međupregrejane pare sa projektom i ugradnjom na bloku A2 TENT-A