Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo I

Naziv javne nabavke: Izrada Projekta za izvođenje: Smanjenje buke u TE Kolubara

 • Datum kreiranja: četvrtak, 21 januar 2016
 • Datum ažuriranja: 02 mart 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0999/2015 (102484/2015)
 • Opis javne nabavke: Izrada Projekta za izvođenje: Smanjenje buke u TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Izgradnja hidrociklonske stanice HCS6 na koti +104mnm sa betonskim pristupnim putem na kaseti deponije pepela i šljake TENT A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 14 januar 2016
 • Datum ažuriranja: 25 februar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0705/2015 (102423/2015)
 • Opis javne nabavke: Izgradnja hidrociklonske stanice HCS6 na koti +104mnm sa betonskim pristupnim putem na kaseti deponije pepela i šljake TENT A

Naziv javne nabavke: IBR metode-godišnji ugovor (TENT B)

 • Datum kreiranja: četvrtak, 17 decembar 2015
 • Datum ažuriranja: 17 februar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000-0257-2015 (102228-2015).
 • Opis javne nabavke: IBR metode-godišnji ugovor (TENT B)

Naziv javne nabavke: Izvođenje radova na rekonstrukciji osiguranja na putnom prelazu u km26+700 pruge Obrenovac - Vreoci u svemu prema Glavnim projektom

 • Datum kreiranja: četvrtak, 19 novembar 2015
 • Datum ažuriranja: 12 februar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1778/2015 (102124/2015)
 • Opis javne nabavke: Izvođenje radova na rekonstrukciji osiguranja na putnom prelazu u km26+700 pruge Obrenovac - Vreoci u svemu prema Glavnim projektom

Naziv javne nabavke: Izrada projektne dokumentacije za restoran društvene ishrane (TENT B)

 • Datum kreiranja: četvrtak, 10 decembar 2015
 • Datum ažuriranja: 12 februar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1603/2015 (102313/2015)
 • Opis javne nabavke: Izrada projektne dokumentacije za restoran društvene ishrane (TENT B)

Naziv javne nabavke: Ispitivanje turbinskog ulja

 • Datum kreiranja: četvrtak, 05 novembar 2015
 • Datum ažuriranja: 08 februar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1172/2015 (102002/2015)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje turbinskog ulja

Naziv javne nabavke: Izolator za Elektrofilter

 • Datum kreiranja: četvrtak, 12 novembar 2015
 • Datum ažuriranja: 05 februar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1518/2015 (102121/2015)
 • Opis javne nabavke: Izolator za Elektrofilter

Naziv javne nabavke: Interventne popravke laboratorijskih uređaja

 • Datum kreiranja: utorak, 01 decembar 2015
 • Datum ažuriranja: 01 februar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1728/2015 (102153/2015)
 • Opis javne nabavke: Interventne popravke laboratorijskih uređaja

Naziv javne nabavke: Ispitivanje stepena korisnosti turbine nakon zamene turbine srednjeg pritiska

 • Datum kreiranja: sreda, 21 oktobar 2015
 • Datum ažuriranja: 25 januar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1483/2015 (101963/2015)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje stepena korisnosti turbine nakon zamene turbine srednjeg pritiska

Naziv javne nabavke: Isporuka i ugradnja servisnih setova za održavanje kompresorskih stanica instrumentalnog vazduha

 • Datum kreiranja: utorak, 01 decembar 2015
 • Datum ažuriranja: 25 januar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1760/2015 (102100/2015)
 • Opis javne nabavke: Isporuka i ugradnja servisnih setova za održavanje kompresorskih stanica instrumentalnog vazduha

Naziv javne nabavke: Istražne usluge na konstrukcijama objekta dopreme uglja: rotokopačima, odlagačima, mostovima, prelaznim zgradama

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 26 maj 2014
 • Datum ažuriranja: 31 decembar 2015
 • Broj javne nabavke: 000993
 • Opis javne nabavke: Istražne usluge na konstrukcijama objekta dopreme uglja: rotokopačima, odlagačima, mostovima, prelaznim zgradama

Naziv javne nabavke: Interventna popravka i zamena izolacije postrojenja u vanremontnom periodu

 • Datum kreiranja: četvrtak, 05 novembar 2015
 • Datum ažuriranja: 18 decembar 2015
 • Broj javne nabavke: 3000/1574/2015(102282/2015)
 • Opis javne nabavke: Interventna popravka i zamena izolacije postrojenja u vanremontnom periodu

Naziv javne nabavke: Izrada projekta sanacije magistrale 6 bara TENT A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 04 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 11 decembar 2015
 • Broj javne nabavke: 100493/2015
 • Opis javne nabavke: Izrada projekta sanacije magistrale 6 bara TENT A

Naziv javne nabavke: Izgradnja hidrociklonske stanice HCS6 na koti +104mnm sa betonskim pristupnim putem na kaseti Deponije pepela i šljake TENT A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 11 jun 2015
 • Datum ažuriranja: 09 novembar 2015
 • Broj javne nabavke: 101848/2015
 • Opis javne nabavke: Izgradnja hidrociklonske stanice HCS6 na koti +104mnm sa betonskim pristupnim putem na kaseti Deponije pepela i šljake TENT A