Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo I

Naziv javne nabavke: Izolatori za elektrofiltersko postrojenje TENT – A

 • Datum kreiranja: petak, 01 mart 2019
 • Datum ažuriranja: 18 april 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0413/2018 (2540/2018)
 • Opis javne nabavke: Izolatori za elektrofiltersko postrojenje TENT – A

Naziv javne nabavke: Ispitivanja stanja metala metodama bez razaranja - TENT-A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 04 februar 2019
 • Datum ažuriranja: 03 april 2019
 • Broj javne nabavke: 1858/2018(3000/1562/2018)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanja stanja metala metodama bez razaranja - TENT-A

Naziv javne nabavke: Ispitivanje i servisiranje izolacionih aparata

 • Datum kreiranja: sreda, 23 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 28 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 2873
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje i servisiranje izolacionih aparata

Naziv javne nabavke: Ispitivanje gume na probojnost za hemikalije i sanacija oštećene gume - TEM

 • Datum kreiranja: utorak, 11 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 25 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 1795/2018 (JN/3000/1649/2018)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje gume na probojnost za hemikalije i sanacija oštećene gume - TEM

Naziv javne nabavke: Interventne popravke laboratorijskih aparata i opreme - TENT

 • Datum kreiranja: petak, 04 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 21 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 2254/2018 (3000/1115/2018)
 • Opis javne nabavke: Interventne popravke laboratorijskih aparata i opreme - TENT

Naziv javne nabavke: Izrada projekta garaže SO i O

 • Datum kreiranja: utorak, 20 novembar 2018
 • Datum ažuriranja: 21 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 1835/2018 (3000/0020/2018)
 • Opis javne nabavke: Izrada projekta garaže SO i O

Naziv javne nabavke: Izrada Procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja TENT, Procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i Plana zaštite i spasavanja sa Planom zaštite od udesa - SOiO

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 24 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 19 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 1838/2018(3000/0019/2018)
 • Opis javne nabavke: Izrada Procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja TENT, Procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i Plana zaštite i spasavanja sa Planom zaštite od udesa - SOiO

Naziv javne nabavke: Ispitivanje sudova pod pritiskom - TEM

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 17 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 18 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 1217/2018 (JN/3000/1046/2018)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje sudova pod pritiskom - TEM

Naziv javne nabavke: Ispitivanje elektroenergetske opreme - TENT

 • Datum kreiranja: četvrtak, 04 oktobar 2018
 • Datum ažuriranja: 14 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 782/2018 (3000/1037/2018)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje elektroenergetske opreme - TENT

Naziv javne nabavke: Ispitivanje i podešavanje regulacije

 • Datum kreiranja: utorak, 11 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 13 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 1910/2018 (3000/0995/2018)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje i podešavanje regulacije

Naziv javne nabavke: Ispitivanja stanja metala metodama sa razaranjem - TENT-A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 17 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 12 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 1856
 • Opis javne nabavke: Ispitivanja stanja metala metodama sa razaranjem - TENT-A

Naziv javne nabavke: Istražne usluge na nosećim čeličnim i betonskim konstrukcijama GPO i zajedničkim objektima sa projektom sanacije – TENT

 • Datum kreiranja: utorak, 19 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 28 februar 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/1714/2017 (479/2017, 1688/2017)
 • Opis javne nabavke: Istražne usluge na nosećim čeličnim i betonskim konstrukcijama GPO i zajedničkim objektima sa projektom sanacije – TENT