Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo O

Naziv javne nabavke: Opšti potrošni materijal SOiO

 • Datum kreiranja: petak, 15 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 23 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1090/2017(858/2017)
 • Opis javne nabavke: Opšti potrošni materijal SOiO

Naziv javne nabavke: Održavanje sistema neprekidnog napajanja

 • Datum kreiranja: četvrtak, 07 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 22 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0071/2017(1098/2017)
 • Opis javne nabavke: Održavanje sistema neprekidnog napajanja

Naziv javne nabavke: Održavanje radne hidraulike- TENT B

 • Datum kreiranja: četvrtak, 28 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 22 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0531/2017 (1914/2017)
 • Opis javne nabavke: Održavanje radne hidraulike- TENT B

Naziv javne nabavke: Oprema za merenje emisije dimnih gasova na dimnjaku blokova A1,A2, A3- TENT A

 • Datum kreiranja: petak, 22 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 19 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1257/2017 (1987/2017)
 • Opis javne nabavke: Oprema za merenje emisije dimnih gasova na dimnjaku blokova A1,A2, A3- TENT A

Naziv javne nabavke: Održavanje sistema upravljanja Bajpasa VP i sigurnosnih ormara UY24 I UY06 - TENT B

 • Datum kreiranja: četvrtak, 21 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 13 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1861/2017(1487/2017)
 • Opis javne nabavke: Održavanje sistema upravljanja Bajpasa VP i sigurnosnih ormara UY24 I UY06 - TENT B

Naziv javne nabavke: Održavanje Servisiranje kompresora Chicago Pneumatic - TEM

 • Datum kreiranja: petak, 22 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 07 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1670/2017 (1512/2017)
 • Opis javne nabavke: Održavanje Servisiranje kompresora Chicago Pneumatic - TEM

Naziv javne nabavke: Osigurači (TENT B)

 • Datum kreiranja: utorak, 28 novembar 2017
 • Datum ažuriranja: 07 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0139/2017(1579/2017)
 • Opis javne nabavke: Osigurači (TENT B)

Naziv javne nabavke: Održavanje DATA LOGERA - TENT B

 • Datum kreiranja: sreda, 20 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 06 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1860/2017(1469/2017)
 • Opis javne nabavke: Održavanje DATA LOGERA - TENT B

Naziv javne nabavke: Obuka za ispitivanje kočionih uređaja vučnih i vučenih vozila ŽT

 • Datum kreiranja: četvrtak, 21 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 06 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0041/2017 (1032/2017)
 • Opis javne nabavke: Obuka za ispitivanje kočionih uređaja vučnih i vučenih vozila ŽT

Naziv javne nabavke: Održavanje armature visokog i niskog pritiska - TEM

 • Datum kreiranja: utorak, 26 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 05 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1005/2017 (1038/2017)
 • Opis javne nabavke: Održavanje armature visokog i niskog pritiska - TEM

Naziv javne nabavke: Otpepeljivanje i elektrofiltersko postrojenje – TE Kolubara

 • Datum kreiranja: sreda, 03 januar 2018
 • Datum ažuriranja: 02 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 1740/2017 - 3000/1662/2017
 • Opis javne nabavke: Otpepeljivanje i elektrofiltersko postrojenje – TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Održavanje turbinskih postrojenja, mašinskog dela generatora, pumpi visokog i niskog pritiska -TEM

 • Datum kreiranja: sreda, 13 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 02 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1664/2017 (1291/2017)
 • Opis javne nabavke: Održavanje turbinskih postrojenja, mašinskog dela generatora, pumpi visokog i niskog pritiska -TEM

Naziv javne nabavke: Odlivci od sivog liva -TE Kolubara

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 11 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 28 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1595/2017 (1656/2017)
 • Opis javne nabavke: Odlivci od sivog liva -TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Opremanje Kontrolnog centra i nadzornih centara SO i O

 • Datum kreiranja: četvrtak, 16 novembar 2017
 • Datum ažuriranja: 27 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0008/2017 (1000/2017)
 • Opis javne nabavke: Opremanje Kontrolnog centra i nadzornih centara SO i O