Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo U

Naziv javne nabavke: Usluge mehaničkog čišćenja izmenjivača u TE Kolubara

 • Datum kreiranja: utorak, 10 april 2018
 • Datum ažuriranja: 10 april 2018
 • Broj javne nabavke: 105/2018 - 3000/0771/2018
 • Opis javne nabavke: Usluge mehaničkog čišćenja izmenjivača u TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Usluga tekućeg održavanja termoenergetske opreme TENT-A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 21 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 02 april 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1448/2017 (2089/2017)
 • Opis javne nabavke: Usluga tekućeg održavanja termoenergetske opreme TENT-A

Naziv javne nabavke: Usluga elektro-mehaničarskih radova elektro razvoda, kablova, kablovskih trasa, ranžira i sabirnih kutija na bloku A4 TENT-A

 • Datum kreiranja: utorak, 23 maj 2017
 • Datum ažuriranja: 02 april 2018
 • Broj javne nabavke: 695
 • Opis javne nabavke: Usluga elektro-mehaničarskih radova elektro razvoda, kablova, kablovskih trasa, ranžira i sabirnih kutija na bloku A4 TENT-A

Naziv javne nabavke: Usluge štampanja osnovne poslovne dokumentacije, publikacija, izveštaja i drugih artikala

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 18 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 02 april 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0120/2017 (1299/2017)
 • Opis javne nabavke: Usluge štampanja osnovne poslovne dokumentacije, publikacija, izveštaja i drugih artikala

Naziv javne nabavke: Ulja hidraulička, kompresorska, reduktorska, industrijska ulja TENT

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 04 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 29 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0931/2017(563/2017,984/2017,832/2017,894/2017)
 • Opis javne nabavke: Ulja hidraulička, kompresorska, reduktorska, industrijska ulja TENT
Preuzmi: 5. Poziv za podnosenje ponuda JN 3000-0931-2017(563-2017,984-2017,832-2017,894-2017).doc
Preuzmi: KD Otvoreni postupak JN 3000-0931-2017(563-2017,984-2017,832-2017,894-2017) ..docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja JN 3000-0931-2017(563-2017,984-2017,832-2017,894-2017) - 1.docx
Preuzmi: 8. Izmena-Dopuna konkursne dokumentacije JN 3000-0931-2017(563-2017,984-2017,832-2017,894-2017).docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja JN 3000-0931-2017(563-2017,984-2017,832-2017,894-2017) - 2.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije 3 i pojasnjenja JN 3000-0931-2017(563-2017,984-2017,832-2017,894-2017) - 3.docx
Preuzmi: 8. Izmena-Dopuna 2 konkursne dokumentacije JN 3000-0931-2017(563-2017,984-2017,832-2017,894-2017) - 2.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije 4 i pojasnjenja JN 3000-0931-2017(563-2017,984-2017,832-2017,894-2017) - 4.docx
Preuzmi: 8. Izmena-Dopuna 3 konkursne dokumentacije JN 3000-0931-2017(563-2017,984-2017,832-2017,894-2017) - 3.docx
Preuzmi: 9.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda JN 3000-0931-2017(563-2017,984-2017,832-2017,894-2017) ..doc
Preuzmi: 7. Dodatne informacije 5 i pojasnjenja JN 3000-0931-2017(563-2017,984-2017,832-2017,894-2017) - 5.docx
Preuzmi: 8. Izmena-Dopuna 4 konkursne dokumentacije JN 3000-0931-2017(563-2017,984-2017,832-2017,894-2017) - 4.docx
Preuzmi: 9.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda JN 3000-0931-2017(563-2017,984-2017,832-2017,894-2017) - 2.doc
Preuzmi: Odluka o dodeli ugovora 563-2017.pdf
Preuzmi: 16. Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 3000-0931-2017(563-2017,984-2017,832-2017,894-2017) - P 2.doc
Preuzmi: 16. Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 3000-0931-2017(563-2017,984-2017,832-2017,894-2017) - P 3.doc
Preuzmi: 16. Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 3000-0931-2017(563-2017%2c984-2017%2c832-2017%2c894-2017) - П 1.doc

Naziv javne nabavke: Usluge godišnjeg održavanja CSK blokova TENT A1, A2, A5 i A6, impulsnih vodova i ostalih cevovoda u kotlarnici, drugi zavarivački radovi po norma času – TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 22 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 28 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1849/2017 (1871/2017)
 • Opis javne nabavke: Usluge godišnjeg održavanja CSK blokova TENT A1, A2, A5 i A6, impulsnih vodova i ostalih cevovoda u kotlarnici, drugi zavarivački radovi po norma času – TENT-A

Naziv javne nabavke: Univerzalni pogonski kalibratori i multimetri (TENT B)

 • Datum kreiranja: četvrtak, 21 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 22 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0954/2017(1916/2017)
 • Opis javne nabavke: Univerzalni pogonski kalibratori i multimetri (TENT B)

Naziv javne nabavke: Ulošci filtera za centralnu filtersku stanicu ulja za podmazivanje Tent A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 21 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 21 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1934/2017 (1551/2017)
 • Opis javne nabavke: Ulošci filtera za centralnu filtersku stanicu ulja za podmazivanje Tent A

Naziv javne nabavke: Uljnootporna silikonska guma i semerinzi za potrebe održavanja – TENT -B

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 04 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 21 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0841/2017 (1481/2017); 3000/0902/2017 (1482/2017
 • Opis javne nabavke: Uljnootporna silikonska guma i semerinzi za potrebe održavanja – TENT -B

Naziv javne nabavke: Ugradnja Web server sistema za DCS bloka B2 (TENT B)

 • Datum kreiranja: sreda, 20 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 14 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1871/2017(1396/2017)
 • Opis javne nabavke: Ugradnja Web server sistema za DCS bloka B2 (TENT B)