Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavka dobara

Naziv javne nabavke: Aksijalni ventilator sa elektromotorom i zaštitnom rešetkom za hlađenje energetskog transformatora

 • Datum kreiranja: sreda, 09 oktobar 2013
 • Datum ažuriranja: 26 decembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1896/2013
 • Opis javne nabavke: Aksijalni ventilator sa elektromotorom i zaštitnom rešetkom za hlađenje energetskog transformatora

Naziv javne nabavke: Računarska oprema

 • Datum kreiranja: četvrtak, 26 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 26 decembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1748/2013
 • Opis javne nabavke: Računarska oprema

Naziv javne nabavke: Nabavka kapacitivnog merača nivoa ulja

 • Datum kreiranja: utorak, 17 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 25 decembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1712/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka kapacitivnog merača nivoa ulja

Naziv javne nabavke: Nabavka reduktora za pogon sita na crpnoj stanici

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 09 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 25 decembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1596/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka reduktora za pogon sita na crpnoj stanici

Naziv javne nabavke: Nabavka muljne uronjene pumpe sa elektromotorom

 • Datum kreiranja: utorak, 10 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 25 decembar 2013
 • Broj javne nabavke: 745/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka muljne uronjene pumpe sa elektromotorom

Naziv javne nabavke: Akumulatorske baterije

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 30 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 25 decembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1811/2013
 • Opis javne nabavke: Akumulatorske baterije

Naziv javne nabavke: Nabavka kancelarijskog materijala

 • Datum kreiranja: četvrtak, 17 oktobar 2013
 • Datum ažuriranja: 24 decembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1883/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka kancelarijskog materijala

Naziv javne nabavke: VN osigurači

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 23 decembar 2013
 • Datum ažuriranja: 23 decembar 2013
 • Broj javne nabavke: 2178/2013
 • Opis javne nabavke: VN grejači

Naziv javne nabavke: Membrane

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 23 decembar 2013
 • Datum ažuriranja: 23 decembar 2013
 • Broj javne nabavke: 2092/2013
 • Opis javne nabavke: Membrane

Naziv javne nabavke: Inhibitor korozije i taloženja kamenca

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 07 oktobar 2013
 • Datum ažuriranja: 23 decembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1751/2013
 • Opis javne nabavke: Inhibitor korozije i taloženja kamenca

Naziv javne nabavke: Davači položaja

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 23 decembar 2013
 • Datum ažuriranja: 23 decembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1746/2013
 • Opis javne nabavke: Davači položaja

Naziv javne nabavke: Obnova godišnje KAV licence

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 30 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 23 decembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1813/2013
 • Opis javne nabavke: Obnova godišnje KAV licence

Naziv javne nabavke: Nabavka hemijskih i dozir pumpi

 • Datum kreiranja: utorak, 10 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 19 decembar 2013
 • Broj javne nabavke: 758/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka hemijskih i dozir pumpi