Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavka dobara

Naziv javne nabavke: Hlorovodonična kiselina

 • Datum kreiranja: sreda, 05 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 13 februar 2020
 • Broj javne nabavke: 2589/2018(3000/0437/2018)
 • Opis javne nabavke: Hlorovodonična kiselina

Naziv javne nabavke: „Коморе ПР6 (улазно-излазне) на блоку А3 ТЕНТ-А“

 • Datum kreiranja: petak, 19 april 2019
 • Datum ažuriranja: 24 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 571/2019 (3000/1153/2019)
 • Opis javne nabavke: „Коморе ПР6 (улазно-излазне) на блоку А3 ТЕНТ-А“

Naziv javne nabavke: PC interfejsi za frekventne regulatore na TE Kolubara

 • Datum kreiranja: petak, 25 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 24 april 2019
 • Broj javne nabavke: 2868
 • Opis javne nabavke: PC interfejsi za frekventne regulatore na TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Delovi za kompresore TRUDBENIK TENT-A

 • Datum kreiranja: sreda, 23 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 15 april 2019
 • Broj javne nabavke: 3294
 • Opis javne nabavke: Delovi za kompresore TRUDBENIK TENT-A

Naziv javne nabavke: Zaptivači za armature: semerinzi, grafitni prstenovi, spirometalni zaptivači, "O"-ring zaptivači za TENT

 • Datum kreiranja: sreda, 13 mart 2019
 • Datum ažuriranja: 08 april 2019
 • Broj javne nabavke: 128/2019 (3000/1111/2019)
 • Opis javne nabavke: Zaptivači za armature: semerinzi, grafitni prstenovi, spirometalni zaptivači, "O"-ring zaptivači za TENT

Naziv javne nabavke: Rezervni delovi proizvođača ventila CCI - TENT B

 • Datum kreiranja: četvrtak, 14 mart 2019
 • Datum ažuriranja: 02 april 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/1113/2019(126/2019)
 • Opis javne nabavke: Rezervni delovi proizvođača ventila CCI - TENT B

Naziv javne nabavke: Delovi za kondez, napojne pumpe i buster pumpe Sulzer -TENT A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 21 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 27 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0479/2018 (477/2018)
 • Opis javne nabavke: Delovi za kondez, napojne pumpe i buster pumpe Sulzer -TENT A

Naziv javne nabavke: Nabavka rezervnih elektro delova za lokomotive ŽT

 • Datum kreiranja: petak, 04 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 04 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0610/2018 (2709/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka rezervnih elektro delova za lokomotive ŽT

Naziv javne nabavke: Pumpa za pranje i čišćenje pod visokim pritiskom i toplom vodom TENT A

 • Datum kreiranja: petak, 18 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 01 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 3025/2018(3000/0490/2018)
 • Opis javne nabavke: Pumpa za pranje i čišćenje pod visokim pritiskom i toplom vodom TENT A

Naziv javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za vodene topove

 • Datum kreiranja: utorak, 25 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 18 februar 2019
 • Broj javne nabavke: 1728/2018 (3000/1483/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za vodene topove

Naziv javne nabavke: PLC moduli za upravljački sistem VIEW6000 (zamena širokih BI16 modula) - TENT-A

 • Datum kreiranja: utorak, 25 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 06 februar 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0172/2018(2578/2018)
 • Opis javne nabavke: PLC moduli za upravljački sistem VIEW6000 (zamena širokih BI16 modula) - TENT-A

Naziv javne nabavke: „Izrada projekta rekonstrukcije sistema oslanjanja linije napojne vode (RL) na bloku A6 sa isporukom i ugradnjom ovešenja prema projektu TENT-A“

 • Datum kreiranja: utorak, 18 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 31 januar 2019
 • Broj javne nabavke: 2424/2018 (3000/1217/2018)
 • Opis javne nabavke: „Izrada projekta rekonstrukcije sistema oslanjanja linije napojne vode (RL) na bloku A6 sa isporukom i ugradnjom ovešenja prema projektu TENT-A“

Naziv javne nabavke: Rezervni delovi sistema otpepeljivanja filc rabic pletivo - za remont TENT-A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 17 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 28 januar 2019
 • Broj javne nabavke: 2582/2018 (3000/1549/2018)
 • Opis javne nabavke: Rezervni delovi sistema otpepeljivanja filc rabic pletivo - za remont TENT-A

Naziv javne nabavke: Nabavka lanca elevatora pretovarnog mosta i vođice-TE Kolubara

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 22 oktobar 2018
 • Datum ažuriranja: 18 januar 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0269/2018 (953/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka lanca elevatora pretovarnog mosta i vođice-TE Kolubara