Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Naziv javne nabavke: Pregled i atestiranje pumpne stanice za naftu

 • Datum kreiranja: petak, 20 april 2018
 • Datum ažuriranja: 21 maj 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1120/2018 (292/2018)
 • Opis javne nabavke: Pregled i atestiranje pumpne stanice za naftu

Naziv javne nabavke: Rekonstrukcija upravljanja istovarnim rukama za pepeo, vrećastog filtera....

 • Datum kreiranja: petak, 20 april 2018
 • Datum ažuriranja: 18 maj 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0858/2018 (291/2018)
 • Opis javne nabavke: Rekonstrukcija upravljanja istovarnim rukama za pepeo, vrećastog filtera....

Naziv javne nabavke: Nabavka konektora i instalacione opreme

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 23 april 2018
 • Datum ažuriranja: 18 maj 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0411/2018 (380/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka konektora i instalacione opreme

Naziv javne nabavke: Nabavka rezervnih delova i potrošnog materijala za održavanje upravljačkog sistema otpepeljivanja

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 23 april 2018
 • Datum ažuriranja: 18 maj 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0139/2018 (276/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka rezervnih delova i potrošnog materijala za održavanje upravljačkog sistema otpepeljivanja

Naziv javne nabavke: Remont i podešavanje regulatora pritiska u laboratoriji akreditovane firme, ispitivanje zaptivenosti instalacija H2 u TE Kolubara A

 • Datum kreiranja: utorak, 10 april 2018
 • Datum ažuriranja: 18 maj 2018
 • Broj javne nabavke: 103/2018-3000/1069/2018
 • Opis javne nabavke: Remont i podešavanje regulatora pritiska u laboratoriji akreditovane firme, ispitivanje zaptivenosti instalacija H2 u TE Kolubara A

Naziv javne nabavke: Remont i podešavanje ventila sigurnosti na mestu ugradnje TE Kolubara

 • Datum kreiranja: utorak, 10 april 2018
 • Datum ažuriranja: 18 maj 2018
 • Broj javne nabavke: 110/2018-3000/1056/2018
 • Opis javne nabavke: Remont i podešavanje ventila sigurnosti na mestu ugradnje TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Servisiranje analizatora gasa N2 - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: utorak, 10 april 2018
 • Datum ažuriranja: 18 maj 2018
 • Broj javne nabavke: 108/2018-3000/0819/2018
 • Opis javne nabavke: Servisiranje analizatora gasa N2 - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Oprema za EVP i KM 25kV, 50Hz

 • Datum kreiranja: četvrtak, 19 april 2018
 • Datum ažuriranja: 18 maj 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0616/2018 (310/2018)
 • Opis javne nabavke: Oprema za EVP i KM 25kV, 50Hz

Naziv javne nabavke: Nabavka rosta bloka A-4

 • Datum kreiranja: petak, 25 novembar 2016
 • Datum ažuriranja: 18 maj 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0897/2016 (1549/2016)
 • Opis javne nabavke: Nabavka rosta bloka A-4
Preuzmi: 5. Poziv za podnosenje ponuda 1549-2016.doc
Preuzmi: KD DOBRA 3000-0897-2016 (1549-2016).docx
Preuzmi: Konkursna - CRTEZI JN 3000-0897-2016 (1549-2016).zip
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja br 1; 1549-2016.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja (4).docx
Preuzmi: 9.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda JN 1549-2016.doc
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja br 2; 1549-2016.docx
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije br.1 , 1549-2016.docx
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije br.2 , 1549-2016.docx
Preuzmi: Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava 1549-2016.doc
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja br 3; 1549-2016.docx
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije br.3, 1549-2016.docx
Preuzmi: 9.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda JN 1549-2016_2.doc
Preuzmi: 9.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda JN 1549-2016_3.doc
Preuzmi: 9.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda JN 1549-2016_4.doc
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja br 4; 1549-2016.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja br 5; 1549-2016.docx
Preuzmi: Odluka o dodeli Ugovora 1549-2016.pdf
Preuzmi: Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava 1549-2016_2.doc
Preuzmi: 3000 - 0897 - 2016 -1549 - 2016 - ODLUKA O DODELI UGOVORA.pdf
Preuzmi: Odluka o izmeni odluke 1549-2016.pdf
Preuzmi: 3000 - 0897 - 2016 - 1549 - 2016 - OBAVESTENJE O PODENTOM ZZP - 04.05.2017..doc
Preuzmi: 23. Obavestenje o ponistenju postupka 1549-2017.doc
Preuzmi: Odluka o dodeli 1549-2016 datum 21.08.2017.pdf
Preuzmi: Obavestenje 1549-2016 04.09.2017.pdf
Preuzmi: Odluka o obustavi (1549-2016)25.01.2018.pdf
Preuzmi: 13. Obavestenje o podnetom zahtevu 05-02-2018 (1549-2016).doc
Preuzmi: Odluka o obustavi 1549-2016 (17.05.2018).pdf

Naziv javne nabavke: Čišćenje rashladnih sistema, kada, kanala i jama - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: četvrtak, 11 maj 2017
 • Datum ažuriranja: 18 maj 2018
 • Broj javne nabavke: 427/2017
 • Opis javne nabavke: Čišćenje rashladnih sistema, kada, kanala i jama - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Usluge mehaničkog čišćenja izmenjivača u TE Kolubara

 • Datum kreiranja: utorak, 10 april 2018
 • Datum ažuriranja: 18 maj 2018
 • Broj javne nabavke: 105/2018 - 3000/0771/2018
 • Opis javne nabavke: Usluge mehaničkog čišćenja izmenjivača u TE Kolubara