Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Naziv javne nabavke: „Popravka i zamena izolacije postrojenja i uređaja na blokovima A1, A2 i A3 u TENT-A i na ostalim blokovima po nalogu Naručioca“

 • Datum kreiranja: petak, 23 novembar 2018
 • Datum ažuriranja: 06 oktobar 2020
 • Broj javne nabavke: 1761/2018 (3000/1702/2018)
 • Opis javne nabavke: „Popravka i zamena izolacije postrojenja i uređaja na blokovima A1, A2 i A3 u TENT-A i na ostalim blokovima po nalogu Naručioca“
Preuzmi: Poziv za podnosenje ponuda 1761-2018 (3000-1702-2018).doc
Preuzmi: KD 1761-2018 (3000-1702-2018).docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 1761-2018 (3000-1702-2018).docx
Preuzmi: Izmena konkursne dokumentacije 1761-2018 (3000-1702-2018).docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja br. 2 1761-2018.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja br. 3 1761-2018.docx
Preuzmi: Izmena konkursne dokumentacije br 2 1761-2018.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 1761-2018.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja br. 4 1761-2018.docx
Preuzmi: Izmena konkursne dokumentacije br 3 1761-2018.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda br 2 1761-2018.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja br. 5 1761-2018.docx
Preuzmi: Izmena konkursne dokumentacije br 4 1761-2018.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 3 1761-2018.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja br. 6 1761-2018.docx
Preuzmi: Izmena konkursne dokumentacije br 5 1761-2018.docx
Preuzmi: 1Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 1761-2018.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja br. 7 1761-2018.docx
Preuzmi: Odluka o dodeli ugovora JN 1761-2018 (3000-1702-2018).pdf
Preuzmi: Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava 1761-2018.doc
Preuzmi: 12. Oдлука о додели уговора ЈН 1761-2018...pdf
Preuzmi: обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1761-2018.doc
Preuzmi: 16. Обавештење о закљученом уговору 1761-2018.doc
Preuzmi: Odluka 1761-2018.pdf
Preuzmi: odluka o izmeni ugovora aneks II- 1761-2018.pdf

Naziv javne nabavke: Izrada simulatora tehnološkog procesa i trenažera za DCS sistem upravljanja blokova i opšte grupe – TENT B

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 27 avgust 2018
 • Datum ažuriranja: 01 jul 2020
 • Broj javne nabavke: 266/2018 (3000/1350/2018)
 • Opis javne nabavke: Izrada simulatora tehnološkog procesa i trenažera za DCS sistem upravljanja blokova i opšte grupe – TENT B

Naziv javne nabavke: Usluge godišnjeg održavanja nadzorno-upravljačkog sistema Siemens Simatic na HPV u TE Kolubara

 • Datum kreiranja: petak, 14 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 19 jun 2020
 • Broj javne nabavke: 1480/2018-3000/0897/2018
 • Opis javne nabavke: Usluge godišnjeg održavanja nadzorno-upravljačkog sistema Siemens Simatic na HPV u TE Kolubara

Naziv javne nabavke: „Zemljani betonski armirački zidarski tesarski podopolagački staklorezački vodoinstalaterski i drugi građevinski i građevinsko-zanatski radovi u TENT-A“

 • Datum kreiranja: četvrtak, 22 novembar 2018
 • Datum ažuriranja: 23 mart 2020
 • Broj javne nabavke: 1805/2018 (3000/1556/2018)
 • Opis javne nabavke: „Zemljani betonski armirački zidarski tesarski podopolagački staklorezački vodoinstalaterski i drugi građevinski i građevinsko-zanatski radovi u TENT-A“

Naziv javne nabavke: „Keramičarski i podopolagački radovi“

 • Datum kreiranja: utorak, 27 novembar 2018
 • Datum ažuriranja: 16 mart 2020
 • Broj javne nabavke: 1850/2018(3000/0108/2018)
 • Opis javne nabavke: „Keramičarski i podopolagački radovi“

Naziv javne nabavke: „Defektaža i popravka blok transformatora 6AT TENT-A“

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 31 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 05 mart 2020
 • Broj javne nabavke: 2423/2018 (3000/1694/2018)
 • Opis javne nabavke: „Defektaža i popravka blok transformatora 6AT TENT-A“

Naziv javne nabavke: Tekuće održavanje mlinova TENT A1-A6

 • Datum kreiranja: četvrtak, 07 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 02 mart 2020
 • Broj javne nabavke: 3000/0701/2018(531/2018)
 • Opis javne nabavke: Tekuće održavanje mlinova TENT A1-A6