Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Naziv javne nabavke: Nabavka ležajeva

 • Datum kreiranja: petak, 28 april 2017
 • Datum ažuriranja: 26 jun 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0654/2016 (109/2016,1175/2016,1199/2016,2100/2016)
 • Opis javne nabavke: Nabavka ležajeva
Preuzmi: 5. Poziv za podnosenje ponuda.doc
Preuzmi: KD LEZEJEVI.docx
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 2.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 3.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 4.docx
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije 2.docx
Preuzmi: 9.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda.doc
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 5.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 6.docx
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije 3xxx.docx
Preuzmi: 9.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 2xxx.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 7.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 8.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 9.docx
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije 4.docx
Preuzmi: 9.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 3.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 10.docx
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije 5.docx
Preuzmi: 9.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 4.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 11--Lezajevi.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 12 - LEZAJEVI-15.06.2017.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenje roka 15-06-2017.doc
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije 6 15-06-2017.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 13 - LEZAJEVI - 16.06..docx
Preuzmi: KD LEZEJEVI-preciscen tekst.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenje roka 5.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 14 - LEZAJEVI - 19.06..docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 15 - LEZAJEVI - 23.06..docx

Naziv javne nabavke: Izrada planova ZOP po lokacijama Ogranka TENT

 • Datum ažuriranja: 26 jun 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0019/2017 (214/2017)
 • Opis javne nabavke: Izrada planova ZOP po lokacijama Ogranka TENT

Naziv javne nabavke: Usluga elektro-mehaničarskih radova elektro razvoda, kablova, kablovskih trasa, ranžira i sabirnih kutija na bloku A4 TENT-A

 • Datum kreiranja: utorak, 23 maj 2017
 • Datum ažuriranja: 26 jun 2017
 • Broj javne nabavke: 695
 • Opis javne nabavke: Usluga elektro-mehaničarskih radova elektro razvoda, kablova, kablovskih trasa, ranžira i sabirnih kutija na bloku A4 TENT-A

Naziv javne nabavke: Orsat aparatura - TENT A

 • Datum kreiranja: sreda, 17 maj 2017
 • Datum ažuriranja: 23 jun 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1610/2017 (NN 252/2017)
 • Opis javne nabavke: Orsat aparatura - TENT A

Naziv javne nabavke: Servisiranje energetskog transformatora 110kV/25kV(T3) u EVP Brgule

 • Datum kreiranja: sreda, 31 maj 2017
 • Datum ažuriranja: 23 jun 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0490/2017 (278/2017)
 • Opis javne nabavke: Servisiranje energetskog transformatora 110kV/25kV(T3) u EVP Brgule

Naziv javne nabavke: Pomeranje, podizanje i transport tereta većih od 10 tona TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 19 maj 2017
 • Datum ažuriranja: 23 jun 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0673/2017 (570/2017)
 • Opis javne nabavke: Pomeranje, podizanje i transport tereta većih od 10 tona TENT-A