Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Naziv javne nabavke: Masti i maziva

 • Datum kreiranja: petak, 29 septembar 2017
 • Datum ažuriranja: 16 oktobar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0258/2017 (677/2017, 812/2017,638/2017,734/2017)
 • Opis javne nabavke: Masti i maziva

Naziv javne nabavke: Godišnje održavanje reduktora dopreme uglja, sistema odšljakivanja i reduktora dozatora i dodavača - TENT B

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 25 septembar 2017
 • Datum ažuriranja: 16 oktobar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0424/2017 (1106/2017)
 • Opis javne nabavke: Godišnje održavanje reduktora dopreme uglja, sistema odšljakivanja i reduktora dozatora i dodavača - TENT B

Naziv javne nabavke: Specijalni lepkovi - TENT

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 18 septembar 2017
 • Datum ažuriranja: 16 oktobar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0239/2017 (598/2017, 1114/2017, 1248/2017)
 • Opis javne nabavke: Specijalni lepkovi - TENT

Naziv javne nabavke: Uređaj za određivanje pH vrednosti

 • Datum kreiranja: petak, 01 septembar 2017
 • Datum ažuriranja: 16 oktobar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1340/2017(1041/2017)
 • Opis javne nabavke: Uređaj za određivanje pH vrednosti

Naziv javne nabavke: Pogonski lanac u crpnoj stanici– TENT -B

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 16 oktobar 2017
 • Datum ažuriranja: 16 oktobar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0893/2017 (1661/2017)
 • Opis javne nabavke: Pogonski lanac u crpnoj stanici– TENT -B

Naziv javne nabavke: Delovi za hidrantske pumpe– TENT -B

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 16 oktobar 2017
 • Datum ažuriranja: 16 oktobar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0945/2017 (1635/2017)
 • Opis javne nabavke: Delovi za hidrantske pumpe– TENT -B

Naziv javne nabavke: Cirkulaciona pumpa za grejanje– TENT -B

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 16 oktobar 2017
 • Datum ažuriranja: 16 oktobar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1617/2017 (1430/2017)
 • Opis javne nabavke: Cirkulaciona pumpa za grejanje– TENT -B

Naziv javne nabavke: Gumena creva, O-ringovi, gumeni obruči i ulošci -TENT B

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 16 oktobar 2017
 • Datum ažuriranja: 16 oktobar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0233/2017 (997/2017)
 • Opis javne nabavke: Gumena creva, O-ringovi, gumeni obruči i ulošci -TENT B

Naziv javne nabavke: Godišnji servis analizatora dimnih gasova Testo 335 (TENT B)

 • Datum kreiranja: sreda, 11 oktobar 2017
 • Datum ažuriranja: 16 oktobar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0501/2017(493/2017)
 • Opis javne nabavke: Godišnji servis analizatora dimnih gasova Testo 335 (TENT B)

Naziv javne nabavke: Zbrinjavanje neopasnog industrijskog otpada (mineralna vuna i jonska mase i dr.) - TENT A Obrenovac

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 16 oktobar 2017
 • Datum ažuriranja: 16 oktobar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0711/2017 (1096/2017)
 • Opis javne nabavke: Zbrinjavanje neopasnog industrijskog otpada (mineralna vuna i jonska mase i dr.) - TENT A Obrenovac

Naziv javne nabavke: Izmeštanje Propan-butan stanice TENT A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 17 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 16 oktobar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1762/2017 (1222/2017)
 • Opis javne nabavke: Izmeštanje Propan-butan stanice TENT A