Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Naziv javne nabavke: Glavna opravka dizel električne lokomotive serije 661

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 22 oktobar 2018
 • Datum ažuriranja: 19 novembar 2018
 • Broj javne nabavke: JN 3000/1234/2018 (447/2018)
 • Opis javne nabavke: Glavna opravka dizel električne lokomotive serije 661

Naziv javne nabavke: PLC moduli za upravljački sistem VIEW-6000(zamena širokih BI16 modula) TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 28 septembar 2018
 • Datum ažuriranja: 19 novembar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0172/2018(776/2018)
 • Opis javne nabavke: PLC moduli za upravljački sistem VIEW-6000(zamena širokih BI16 modula) TENT-A

Naziv javne nabavke: Radno kolo ventilatorskog mlina za ugalj - TEM

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 27 avgust 2018
 • Datum ažuriranja: 19 novembar 2018
 • Broj javne nabavke: 31/2018
 • Opis javne nabavke: Radno kolo ventilatorskog mlina za ugalj - TEM

Naziv javne nabavke: Izrada i ugradnja sistema ovešenja prelaznog kanala bloka A5 TENT-A

 • Datum kreiranja: sreda, 03 oktobar 2018
 • Datum ažuriranja: 16 novembar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0703/2018(449/2018)
 • Opis javne nabavke: Izrada i ugradnja sistema ovešenja prelaznog kanala bloka A5 TENT-A

Naziv javne nabavke: Godišnje održavanje opreme merenja relativnih vibracija TA, nadzor mehaničkih merenja napojnih pumpi bl. A1-A6, ugradnja daljinskog nadzora relativnih vibracija bl. 1 i 2 - TENT-A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 01 oktobar 2018
 • Datum ažuriranja: 16 novembar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0886/2018 (487/2018)
 • Opis javne nabavke: Godišnje održavanje opreme merenja relativnih vibracija TA, nadzor mehaničkih merenja napojnih pumpi bl. A1-A6, ugradnja daljinskog nadzora relativnih vibracija bl. 1 i 2 - TENT-A

Naziv javne nabavke: Usluga reparacija sita posuda HPV i HPK blokova TENT A1-A6

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 01 oktobar 2018
 • Datum ažuriranja: 16 novembar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1139/2018 (486/2018)
 • Opis javne nabavke: Usluga reparacija sita posuda HPV i HPK blokova TENT A1-A6

Naziv javne nabavke: Održavanje mašina alatki TENT-A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 04 oktobar 2018
 • Datum ažuriranja: 16 novembar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1050/2018 (512/2018)
 • Opis javne nabavke: Održavanje mašina alatki TENT-A

Naziv javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za pumpe - TEM

 • Datum kreiranja: četvrtak, 18 oktobar 2018
 • Datum ažuriranja: 16 novembar 2018
 • Broj javne nabavke: 1028/2018 (JN/3000/0486/2018, JN/3000/0487/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za pumpe - TEM

Naziv javne nabavke: Liveni panciri JN/3000/0208/2018 (564/2018)

 • Datum kreiranja: utorak, 14 avgust 2018
 • Datum ažuriranja: 16 novembar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0208/2018 (564/2018)
 • Opis javne nabavke: Liveni panciri JN/3000/0208/2018 (564/2018)

Naziv javne nabavke: Hamburški lukovi, redukcije, armatura za vodovod - TENT

 • Datum kreiranja: utorak, 04 septembar 2018
 • Datum ažuriranja: 16 novembar 2018
 • Broj javne nabavke: 485/2018 (3000/0335/2018)
 • Opis javne nabavke: Hamburški lukovi, redukcije, armatura za vodovod - TENT

Naziv javne nabavke: Nabavka potrošnog materijala za brušenje ventila-TENT B

 • Datum kreiranja: petak, 28 septembar 2018
 • Datum ažuriranja: 16 novembar 2018
 • Broj javne nabavke: 744/2018 (JN/3000/1565/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka potrošnog materijala za brušenje ventila-TENT B

Naziv javne nabavke: Godišnji servis i popravka kalorimetara

 • Datum kreiranja: utorak, 18 septembar 2018
 • Datum ažuriranja: 16 novembar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1103/2018 (523/2018)
 • Opis javne nabavke: Godišnji servis i popravka kalorimetara

Naziv javne nabavke: Rezervni delovi sistema otpepeljivanja filc, rabic pletivo – za remont TENT – A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 04 oktobar 2018
 • Datum ažuriranja: 16 novembar 2018
 • Broj javne nabavke: 772/2018 (3000/1549/2018)
 • Opis javne nabavke: Rezervni delovi sistema otpepeljivanja filc, rabic pletivo – za remont TENT – A