Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Naziv javne nabavke: „Коморе ПР6 (улазно-излазне) на блоку А3 ТЕНТ-А“

 • Datum kreiranja: petak, 19 april 2019
 • Datum ažuriranja: 24 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 571/2019 (3000/1153/2019)
 • Opis javne nabavke: „Коморе ПР6 (улазно-излазне) на блоку А3 ТЕНТ-А“

Naziv javne nabavke: Годишњи уговор одржавање булдозера ДРЕССТА

 • Datum kreiranja: četvrtak, 11 april 2019
 • Datum ažuriranja: 24 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 3064/2018 (3000/0932/2018)
 • Opis javne nabavke: Годишњи уговор одржавање булдозера ДРЕССТА

Naziv javne nabavke: Prevoz ugovorenih količina uglja iz Ibarskih rudnika za TENT "A" i TENT"B" na relaciji Jošanička Banja-Vreoci

 • Datum kreiranja: petak, 22 mart 2019
 • Datum ažuriranja: 24 maj 2019
 • Broj javne nabavke: JN/3000/0831/2019 (42/2019)
 • Opis javne nabavke: Prevoz ugovorenih količina uglja iz Ibarskih rudnika za TENT "A" i TENT"B" na relaciji Jošanička Banja-Vreoci

Naziv javne nabavke: Popravka bunarskih, veda i muljnih pumpi

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 25 mart 2019
 • Datum ažuriranja: 24 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 3342/2018 (3000/0839/2018)
 • Opis javne nabavke: Popravka bunarskih, veda i muljnih pumpi

Naziv javne nabavke: Usluge korišćenja vage - TEM

 • Datum kreiranja: utorak, 29 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 24 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 1204
 • Opis javne nabavke: Usluge korišćenja vage - TEM

Naziv javne nabavke: Izrada elaborata o stanju spoljnih poveznih cevovoda kotlova A3, A4 i A5 i dostavljanje mišljenja i preporuka za potrebne zahvate za pouzdan i siguran rad postrojenja TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 22 mart 2019
 • Datum ažuriranja: 24 maj 2019
 • Broj javne nabavke: (2286/2018) 3000/1021/2018
 • Opis javne nabavke: Izrada elaborata o stanju spoljnih poveznih cevovoda kotlova A3, A4 i A5 i dostavljanje mišljenja i preporuka za potrebne zahvate za pouzdan i siguran rad postrojenja TENT-A

Naziv javne nabavke: Pranje cevnog sistema kondenzatora i hladnjaka ulja za remont TENT-A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 08 april 2019
 • Datum ažuriranja: 24 maj 2019
 • Broj javne nabavke: (165/2019) 3000/0780/2019
 • Opis javne nabavke: Pranje cevnog sistema kondenzatora i hladnjaka ulja za remont TENT-A

Naziv javne nabavke: Tekuće održavanje bager stanice i elektrofiltera TENT-B

 • Datum kreiranja: petak, 22 mart 2019
 • Datum ažuriranja: 23 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 52/2019 (3000/0533/2019)
 • Opis javne nabavke: Tekuće održavanje bager stanice i elektrofiltera TENT-B