Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Naziv javne nabavke: Servis i popravka interfonskog sistema

 • Datum kreiranja: sreda, 16 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 09 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 2375/2018 (JN/3000/0870/2018)
 • Opis javne nabavke: Servis i popravka interfonskog sistema

Naziv javne nabavke: Sanacija oštećenih površina istovarnih bunkera i levka polarnog stuba

 • Datum kreiranja: utorak, 26 februar 2019
 • Datum ažuriranja: 09 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 2477/2018(JN/3000/1186/2018)
 • Opis javne nabavke: Sanacija oštećenih površina istovarnih bunkera i levka polarnog stuba

Naziv javne nabavke: Instalacioni i izolacioni materijal – TENT

 • Datum kreiranja: sreda, 09 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 09 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0416/2018 (1359/2018)
 • Opis javne nabavke: Instalacioni i izolacioni materijal – TENT
Preuzmi: 5. Poziv za podnosenje ponuda.doc
Preuzmi: KD- 1359.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja.docx
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije.docx
Preuzmi: 9.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda.doc
Preuzmi: Izmena konkursne dokumentacije 2.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjnja 2.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roku 2.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 4.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjnja 5.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjnja 6.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjnja 7.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjnja 8.docx
Preuzmi: Izmene konkursne dokumentacije 3.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjnja 9.docx
Preuzmi: Izmene konkursne dokumentacije 4.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka 3.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 10.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjnja 11.docx
Preuzmi: Dodatna informacije i pojasnjnja 12.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjnja 13.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 14.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka 4.doc
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka 5.doc
Preuzmi: Izmena konkursne dokumentacije 5.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjnja 15.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka 6.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 16.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjnja 17.docx
Preuzmi: Izmena konkursna dokumentacije 6.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 18.docx
Preuzmi: Izmena konkursne dokumentacije 7.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka 7.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 19.docx
Preuzmi: Izmena konkursne dokumentacije 8.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka 8.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjnja 20.docx
Preuzmi: Izmena konkursna dokumentacija 9.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjnja 21.docx
Preuzmi: Izmena konkursne dokumentacije 10.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka 10.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 22.docx
Preuzmi: Izmena konkursne dokumentacije 11.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka 11.doc
Preuzmi: Dodatna informacije i pojasnjenja 23.docx
Preuzmi: Izmena konkursne dokumentacije 12.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 24.docx
Preuzmi: Одлука о додели уговора 1359-2018.pdf

Naziv javne nabavke: Usluge tehničkog pregleda teretnih vozila

 • Datum kreiranja: petak, 22 mart 2019
 • Datum ažuriranja: 09 maj 2019
 • Broj javne nabavke: JN 198/2019 (3000/0709/2019)
 • Opis javne nabavke: Usluge tehničkog pregleda teretnih vozila

Naziv javne nabavke: Merno – regulaciona oprema- TEM

 • Datum kreiranja: sreda, 23 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 09 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 1901/2018 (ЈН/3000/0133/2018)
 • Opis javne nabavke: Merno – regulaciona oprema- TEM

Naziv javne nabavke: Pljosnati čelik 70x12

 • Datum kreiranja: petak, 04 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 09 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0307/2018 (2156/2018)
 • Opis javne nabavke: Pljosnati čelik 70x12

Naziv javne nabavke: Elementi za vezu (vijci, navrtke, podloške)TENT

 • Datum kreiranja: sreda, 09 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 09 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0339/2018 (2020/2018)
 • Opis javne nabavke: Elementi za vezu (vijci, navrtke, podloške)TENT

Naziv javne nabavke: Годишњи уговор - репарација црева булдозера

 • Datum kreiranja: četvrtak, 11 april 2019
 • Datum ažuriranja: 09 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 3264/2018 (ЈН/3000/0934/2018)
 • Opis javne nabavke: Годишњи уговор - репарација црева булдозера

Naziv javne nabavke: Zbrinjavanje neopasnog industrijskog otpada (mineralna vuna, jonska masa i dr.) - TENT A Obrenovac, TENT B Ušće, TE Kolubara Veliki Crljeni i TE Morava Svilajnac

 • Datum kreiranja: četvrtak, 14 februar 2019
 • Datum ažuriranja: 09 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 2859/2018(3000/1100/2018)
 • Opis javne nabavke: Zbrinjavanje neopasnog industrijskog otpada (mineralna vuna, jonska masa i dr.) - TENT A Obrenovac, TENT B Ušće, TE Kolubara Veliki Crljeni i TE Morava Svilajnac
Preuzmi: Poziv_za_podnosenje_ponuda_2859_2018.docx
Preuzmi: KD neopasni 2859-2018(300011002018).docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 2859-2018.zip
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 2.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 3 JN 2859-2018.zip
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 4.zip
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 5.zip
Preuzmi: Odluka o dod .ug. 2859-2018 partija 1.pdf
Preuzmi: Odluka o dod .ug. 2859-2018 partija 2.pdf
Preuzmi: Odluka o dod .ug. 2859-2018 partija 3.pdf
Preuzmi: Odluka o dod .ug. 2859-2018 partija 4.pdf
Preuzmi: Odluka o dod .ug. 2859-2018 partija 5.pdf
Preuzmi: Odluka o dod .ug. 2859-2018 partija 6.pdf
Preuzmi: Odluka o obustavi-2859-2018 partija 7.pdf
Preuzmi: Odluka o dod .ug. 2859-2018 partija 8.pdf
Preuzmi: Odluka o dod.ug.2859-2018 partija 9.pdf
Preuzmi: Odluka o obustavi-2859-2018 partija 10.pdf
Preuzmi: Odluka o dod ug.-2859-201-partija11.pdf
Preuzmi: Odluka o obustavi-2859-2018-partija 12.pdf
Preuzmi: Odluka o dod .ug. 2859-2018 partija 13.pdf
Preuzmi: Odluka o dod .ug. 2859-2018 partija 14.pdf
Preuzmi: 17. obavestenje o obustavi postupka partija 12.doc
Preuzmi: 17. obavestenje o obustavi postupka partija 7.doc
Preuzmi: 17. obavestenje o obustavi postupka partija 10.doc
Preuzmi: обавестење о закљученом уговору_2859_2018_Партија_1.docx
Preuzmi: обавестење о зајљученом уговору _2859_2018_Партија_2.docx
Preuzmi: обавестење о закљученом уговору_2859_2018_Партија_3.docx
Preuzmi: Обавештење о закљученом уговору_2859_2018_Партија_14.docx
Preuzmi: обавештење о закљученом уговору_2859_2018_Партија_4.docx
Preuzmi: обавестење о закљученом уговору_2859_2018_Партија_5.docx
Preuzmi: обавестење о закљученом уговору_2859_2018_Партија_8.docx
Preuzmi: обавестење о закљученом уговору_2859_2018_Партија_9.docx
Preuzmi: обавестење о закљученом уговору_2859_2018_Партија_13.docx
Preuzmi: обавестење о зајљученом уговору _2859_2018_Партија_11.docx
Preuzmi: обавестење о закљученом уговору_2859_2018_Партија_6.docx

Naziv javne nabavke: Prekidač VD4 6kV - TEM

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 25 mart 2019
 • Datum ažuriranja: 09 maj 2019
 • Broj javne nabavke: JN/3000/1124/2019 132/2019
 • Opis javne nabavke: Prekidač VD4 6kV - TEM

Naziv javne nabavke: Nivostati,sonde,merno regulaciona oprema razna TENT-A“

 • Datum kreiranja: četvrtak, 15 jun 2017
 • Datum ažuriranja: 08 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0771/2017 (348/2017)
 • Opis javne nabavke: Nivostati,sonde,merno regulaciona oprema razna TENT-A“

Naziv javne nabavke: Delovi dobijeni mašinskom obradom

 • Datum kreiranja: četvrtak, 27 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 08 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 2418/2018 (3000/0258/2018)
 • Opis javne nabavke: Delovi dobijeni mašinskom obradom