Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Naziv javne nabavke: Instalacioni materijali elektro oprema NN i SN za ZP i postrojenja u GPO TENT-A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 08 april 2019
 • Datum ažuriranja: 27 maj 2019
 • Broj javne nabavke: (259/2019) 3000/0274/2019
 • Opis javne nabavke: Instalacioni materijali elektro oprema NN i SN za ZP i postrojenja u GPO TENT-A

Naziv javne nabavke: Hemijsko čišćenje namotaja statora generatora CUPROPLEX metodom na bloku A5, TENT- A

 • Datum kreiranja: sreda, 23 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 27 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 2808/2018 (3000/1720/2018)
 • Opis javne nabavke: Hemijsko čišćenje namotaja statora generatora CUPROPLEX metodom na bloku A5, TENT- A

Naziv javne nabavke: Remont gibnjeva

 • Datum kreiranja: petak, 22 mart 2019
 • Datum ažuriranja: 27 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 50/2019 (3000/0705/2019)
 • Opis javne nabavke: Remont gibnjeva

Naziv javne nabavke: „Коморе ПР6 (улазно-излазне) на блоку А3 ТЕНТ-А“

 • Datum kreiranja: petak, 19 april 2019
 • Datum ažuriranja: 24 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 571/2019 (3000/1153/2019)
 • Opis javne nabavke: „Коморе ПР6 (улазно-излазне) на блоку А3 ТЕНТ-А“

Naziv javne nabavke: Годишњи уговор одржавање булдозера ДРЕССТА

 • Datum kreiranja: četvrtak, 11 april 2019
 • Datum ažuriranja: 24 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 3064/2018 (3000/0932/2018)
 • Opis javne nabavke: Годишњи уговор одржавање булдозера ДРЕССТА

Naziv javne nabavke: Prevoz ugovorenih količina uglja iz Ibarskih rudnika za TENT "A" i TENT"B" na relaciji Jošanička Banja-Vreoci

 • Datum kreiranja: petak, 22 mart 2019
 • Datum ažuriranja: 24 maj 2019
 • Broj javne nabavke: JN/3000/0831/2019 (42/2019)
 • Opis javne nabavke: Prevoz ugovorenih količina uglja iz Ibarskih rudnika za TENT "A" i TENT"B" na relaciji Jošanička Banja-Vreoci

Naziv javne nabavke: Popravka bunarskih, veda i muljnih pumpi

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 25 mart 2019
 • Datum ažuriranja: 24 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 3342/2018 (3000/0839/2018)
 • Opis javne nabavke: Popravka bunarskih, veda i muljnih pumpi

Naziv javne nabavke: Usluge korišćenja vage - TEM

 • Datum kreiranja: utorak, 29 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 24 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 1204
 • Opis javne nabavke: Usluge korišćenja vage - TEM

Naziv javne nabavke: Izrada elaborata o stanju spoljnih poveznih cevovoda kotlova A3, A4 i A5 i dostavljanje mišljenja i preporuka za potrebne zahvate za pouzdan i siguran rad postrojenja TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 22 mart 2019
 • Datum ažuriranja: 24 maj 2019
 • Broj javne nabavke: (2286/2018) 3000/1021/2018
 • Opis javne nabavke: Izrada elaborata o stanju spoljnih poveznih cevovoda kotlova A3, A4 i A5 i dostavljanje mišljenja i preporuka za potrebne zahvate za pouzdan i siguran rad postrojenja TENT-A

Naziv javne nabavke: Pranje cevnog sistema kondenzatora i hladnjaka ulja za remont TENT-A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 08 april 2019
 • Datum ažuriranja: 24 maj 2019
 • Broj javne nabavke: (165/2019) 3000/0780/2019
 • Opis javne nabavke: Pranje cevnog sistema kondenzatora i hladnjaka ulja za remont TENT-A