Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Naziv javne nabavke: Nabavka opreme za merenje pritiska i temperature

 • Datum kreiranja: četvrtak, 31 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 21 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 2317/2018 (ЈН/3000/0112/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka opreme za merenje pritiska i temperature

Naziv javne nabavke: Analiza i ispitivanja uzoraka sa cevnog sistema kotla blokova na TENT-A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 25 februar 2019
 • Datum ažuriranja: 21 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 2003/2018 (3000/0994/2018)
 • Opis javne nabavke: Analiza i ispitivanja uzoraka sa cevnog sistema kotla blokova na TENT-A

Naziv javne nabavke: Delovi pumpe rashladne vode tipa KSB – TENT A

 • Datum kreiranja: petak, 01 mart 2019
 • Datum ažuriranja: 21 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 3330/2018 (3000/1221/2018)
 • Opis javne nabavke: Delovi pumpe rashladne vode tipa KSB – TENT A

Naziv javne nabavke: Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova radi utvrđivanja, razvrstavanja i overe rezervi podzemnih voda na izvorištu ogranak TENT

 • Datum kreiranja: četvrtak, 17 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 21 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 1891
 • Opis javne nabavke: Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova radi utvrđivanja, razvrstavanja i overe rezervi podzemnih voda na izvorištu ogranak TENT

Naziv javne nabavke: Ремонт канала димних гасова, топлог ваздуха и рециркулације - ТЕМ

 • Datum kreiranja: petak, 19 april 2019
 • Datum ažuriranja: 20 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 230/2019 (ЈН/3000/1120/2019)
 • Opis javne nabavke: Ремонт канала димних гасова, топлог ваздуха и рециркулације - ТЕМ

Naziv javne nabavke: Premotavanje niskonaponskih elektromotora - TENT

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 08 april 2019
 • Datum ažuriranja: 20 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 135/2019 (3000/0601/2019)
 • Opis javne nabavke: Premotavanje niskonaponskih elektromotora - TENT

Naziv javne nabavke: Obuka i polaganje vozačkog ispita

 • Datum kreiranja: četvrtak, 05 april 2018
 • Datum ažuriranja: 20 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 360
 • Opis javne nabavke: Obuka i polaganje vozačkog ispita

Naziv javne nabavke: „Remont sistema aerosmeše četiri vertikale po bloku (reci kanali, kanali aerosmeše, gorionika uglja) - TENT-A“

 • Datum kreiranja: petak, 01 mart 2019
 • Datum ažuriranja: 20 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 105/2019 (3000/1108/2019)
 • Opis javne nabavke: „Remont sistema aerosmeše četiri vertikale po bloku (reci kanali, kanali aerosmeše, gorionika uglja) - TENT-A“