Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Naziv javne nabavke: Visokokvalitetni limovi - TEK

 • Datum kreiranja: sreda, 09 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 22 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0311/2018/2473/2018
 • Opis javne nabavke: Visokokvalitetni limovi - TEK

Naziv javne nabavke: Krila za rashladne kule turbine 3- TE Kolubara

 • Datum kreiranja: utorak, 09 april 2019
 • Datum ažuriranja: 22 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0521/2018/3073/2018
 • Opis javne nabavke: Krila za rashladne kule turbine 3- TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Rekonstrukcija pripreme uzoraka u pogonskoj laboratoriji bloka B1

 • Datum kreiranja: petak, 01 mart 2019
 • Datum ažuriranja: 21 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 3021/2018 (3000/1718/2018)
 • Opis javne nabavke: Rekonstrukcija pripreme uzoraka u pogonskoj laboratoriji bloka B1

Naziv javne nabavke: Nabavka opreme za merenje pritiska i temperature

 • Datum kreiranja: četvrtak, 31 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 21 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 2317/2018 (ЈН/3000/0112/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka opreme za merenje pritiska i temperature

Naziv javne nabavke: Analiza i ispitivanja uzoraka sa cevnog sistema kotla blokova na TENT-A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 25 februar 2019
 • Datum ažuriranja: 21 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 2003/2018 (3000/0994/2018)
 • Opis javne nabavke: Analiza i ispitivanja uzoraka sa cevnog sistema kotla blokova na TENT-A

Naziv javne nabavke: Delovi pumpe rashladne vode tipa KSB – TENT A

 • Datum kreiranja: petak, 01 mart 2019
 • Datum ažuriranja: 21 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 3330/2018 (3000/1221/2018)
 • Opis javne nabavke: Delovi pumpe rashladne vode tipa KSB – TENT A

Naziv javne nabavke: Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova radi utvrđivanja, razvrstavanja i overe rezervi podzemnih voda na izvorištu ogranak TENT

 • Datum kreiranja: četvrtak, 17 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 21 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 1891
 • Opis javne nabavke: Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova radi utvrđivanja, razvrstavanja i overe rezervi podzemnih voda na izvorištu ogranak TENT