Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Naziv javne nabavke: Servis kompresora- TE “ Kolubara”

 • Datum kreiranja: utorak, 09 april 2019
 • Datum ažuriranja: 16 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 151/2019-3000/0567/2019
 • Opis javne nabavke: Servis kompresora- TE “ Kolubara”

Naziv javne nabavke: Cevovodi odvodnjavanja, sanacija, delimična zamena - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: utorak, 09 april 2019
 • Datum ažuriranja: 16 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 83/2019-3000/0951/2019
 • Opis javne nabavke: Cevovodi odvodnjavanja, sanacija, delimična zamena - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Kontrolni pregled opreme u Ex izvedbi - TE “Kolubara”

 • Datum kreiranja: utorak, 09 april 2019
 • Datum ažuriranja: 16 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 149/2019-3000/0806/2019
 • Opis javne nabavke: Kontrolni pregled opreme u Ex izvedbi - TE “Kolubara”

Naziv javne nabavke: „Reatestacija probnih stolova za ispitivanje kočnih uređaja“

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 08 april 2019
 • Datum ažuriranja: 16 maj 2019
 • Broj javne nabavke: JN 3000/0702/2019 (45/2019)
 • Opis javne nabavke: „Reatestacija probnih stolova za ispitivanje kočnih uređaja“

Naziv javne nabavke: Резервни делови мерно-регулационих кругова управљања ЗП ТЕНТ-А

 • Datum kreiranja: četvrtak, 18 april 2019
 • Datum ažuriranja: 16 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0082/2019 (374/2019)
 • Opis javne nabavke: Резервни делови мерно-регулационих кругова управљања ЗП ТЕНТ-А

Naziv javne nabavke: Хемикалије и прибор за хемијску лабораторију - ТЕМ

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 06 maj 2019
 • Datum ažuriranja: 15 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 578/2019 (ЈН/3000/0240/2019)
 • Opis javne nabavke: Хемикалије и прибор за хемијску лабораторију - ТЕМ

Naziv javne nabavke: Usluga reparacije zasuna DN350 NP16 TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 22 mart 2019
 • Datum ažuriranja: 15 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 69/2019 (3000/0728/2019)
 • Opis javne nabavke: Usluga reparacije zasuna DN350 NP16 TENT-A

Naziv javne nabavke: Nabavka rezervnih masenih merila protoka mazuta za blokove B1 i B2

 • Datum kreiranja: sreda, 13 februar 2019
 • Datum ažuriranja: 14 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 2676/2018 (3000/1717/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka rezervnih masenih merila protoka mazuta za blokove B1 i B2

Naziv javne nabavke: Nabavka vaga na dopremi uglja TENT A

 • Datum kreiranja: petak, 22 mart 2019
 • Datum ažuriranja: 14 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/1357/2018 (3201/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka vaga na dopremi uglja TENT A

Naziv javne nabavke: Diferencijalna zaštita energetskih transformatora 110/25kV u EVP Brgule

 • Datum kreiranja: petak, 22 mart 2019
 • Datum ažuriranja: 14 maj 2019
 • Broj javne nabavke: JN 129/2019 (3000/0675/2019)
 • Opis javne nabavke: Diferencijalna zaštita energetskih transformatora 110/25kV u EVP Brgule