Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo A

Naziv javne nabavke: Atestiranje ventila sigurnosti (TENT B)

 • Datum kreiranja: utorak, 03 jun 2014
 • Datum ažuriranja: 17 jul 2014
 • Broj javne nabavke: 002542/2014
 • Opis javne nabavke: Atestiranje ventila sigurnosti (TENT B)

Naziv javne nabavke: Angažovanje kvalifikovanih izvršilaca za poslove tekućeg i remontnog održavanja elektroenergetske rasklopne i merne opreme zajedničkih postrojenja TE Kolubare (110kV, 35kV)

 • Datum kreiranja: četvrtak, 15 maj 2014
 • Datum ažuriranja: 17 jul 2014
 • Broj javne nabavke: 6032/2014
 • Opis javne nabavke: Angažovanje kvalifikovanih izvršilaca za poslove tekućeg i remontnog održavanja elektroenergetske rasklopne i merne opreme zajedničkih postrojenja TE Kolubare (110kV, 35kV)

Naziv javne nabavke: ANALIZATOR ČISTOĆE - DELOVI

 • Datum kreiranja: utorak, 15 jul 2014
 • Datum ažuriranja: 15 jul 2014
 • Broj javne nabavke: 4279/14
 • Opis javne nabavke: ANALIZATOR ČISTOĆE - DELOVI

Naziv javne nabavke: Analiza kvaliteta turbinskog ulja (TENT B)

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 28 april 2014
 • Datum ažuriranja: 15 jul 2014
 • Broj javne nabavke: 100824
 • Opis javne nabavke: Analiza kvaliteta turbinskog ulja (TENT B)

Naziv javne nabavke: Angažovanje radnika na tekućem održavanju pomoćnih postrojenja

 • Datum kreiranja: utorak, 22 april 2014
 • Datum ažuriranja: 15 jul 2014
 • Broj javne nabavke: 6030/2014
 • Opis javne nabavke: Angažovanje radnika na tekućem održavanju pomoćnih postrojenja

Naziv javne nabavke: Angažovanje radnika na održavanju mašinske opreme elektrofiltera, sistema otpepeljivanja, vazduha i dimnih gasova

 • Datum kreiranja: utorak, 22 april 2014
 • Datum ažuriranja: 14 jul 2014
 • Broj javne nabavke: 6059/2014
 • Opis javne nabavke: Angažovanje radnika na održavanju mašinske opreme elektrofiltera, sistema otpepeljivanja, vazduha i dimnih gasova

Naziv javne nabavke: Angažovanje radnika za reparaciju radnih kola mlinova

 • Datum kreiranja: četvrtak, 15 maj 2014
 • Datum ažuriranja: 11 jul 2014
 • Broj javne nabavke: 004677
 • Opis javne nabavke: Angažovanje radnika za reparaciju radnih kola mlinova

Naziv javne nabavke: Angažovanje izvršilaca za održavanje turbinskog postrojenja

 • Datum kreiranja: četvrtak, 24 april 2014
 • Datum ažuriranja: 07 jul 2014
 • Broj javne nabavke: 6076/2014
 • Opis javne nabavke: Angažovanje izvršilaca za održavanje turbinskog postrojenja

Naziv javne nabavke: azot

 • Datum kreiranja: utorak, 22 april 2014
 • Datum ažuriranja: 03 jul 2014
 • Broj javne nabavke: 4141/2014
 • Opis javne nabavke: azot

Naziv javne nabavke: Angažovanje radnika na tekućem održavanju deponije pepela sa pripadajućom armaturom za transport i istakanje hidrosmeše

 • Datum kreiranja: utorak, 22 april 2014
 • Datum ažuriranja: 03 jul 2014
 • Broj javne nabavke: 6044/2014
 • Opis javne nabavke: Angažovanje radnika na tekućem održavanju deponije pepela sa pripadajućom armaturom za transport i istakanje hidrosmeše

Naziv javne nabavke: adaptacija postojećeg SCADA sistema „MihajloPupin“ radi povezivanja sa DCS-om bloka B1 što obuhvata izradu projekta rekonstrukcije, implementaciju projektovanog rešenja, isporuku iugradnju ormana za mernu opremu

 • Datum kreiranja: sreda, 14 maj 2014
 • Datum ažuriranja: 02 jul 2014
 • Broj javne nabavke: ZSU 100958/2014
 • Opis javne nabavke: adaptacija postojećeg SCADA sistema „MihajloPupin“ radi povezivanja sa DCS-om bloka B1 što obuhvata izradu projekta rekonstrukcije, implementaciju projektovanog rešenja, isporuku iugradnju ormana za mernu opremu

Naziv javne nabavke: Angažovanje radnika na održavanju postrojenja dodavača uglja blokova A1-A6 TENT A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 15 maj 2014
 • Datum ažuriranja: 01 jul 2014
 • Broj javne nabavke: 000886
 • Opis javne nabavke: Angažovanje radnika na održavanju postrojenja dodavača uglja blokova A1-A6 TENT A

Naziv javne nabavke: Angažovanje bravara i zavarivača na remontnim poslovima na bloku B1 i bloku B2 (TENT B)

 • Datum kreiranja: utorak, 25 februar 2014
 • Datum ažuriranja: 27 jun 2014
 • Broj javne nabavke: 002551/2013
 • Opis javne nabavke: Angažovanje bravara i zavarivača na remontnim poslovima na bloku B1 i bloku B2 (TENT B)

Naziv javne nabavke: Angažovanje radne snage na poslovima remonta armature i elektro-mehaničkih pogona bloka B1 i bloka B2 (TENT B)

 • Datum kreiranja: petak, 21 mart 2014
 • Datum ažuriranja: 27 jun 2014
 • Broj javne nabavke: 002504/2014
 • Opis javne nabavke: Angažovanje radne snage na poslovima remonta armature i elektro-mehaničkih pogona bloka B1 i bloka B2 (TENT B)

Naziv javne nabavke: adaptacija kablova, kablovskih trasa, ranžira i sabirnih kutija u mašinskoj sali bloka A3

 • Datum kreiranja: sreda, 07 maj 2014
 • Datum ažuriranja: 25 jun 2014
 • Broj javne nabavke: 008265
 • Opis javne nabavke: adaptacija kablova, kablovskih trasa, ranžira i sabirnih kutija u mašinskoj sali bloka A3