Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo A

Naziv javne nabavke: ažuriranje softvera i izrada algoritama upravljanja MRU DCS sistema dispečing blokova TENT A

 • Datum kreiranja: sreda, 07 maj 2014
 • Datum ažuriranja: 25 jun 2014
 • Broj javne nabavke: 000257
 • Opis javne nabavke: ažuriranje softvera i izrada algoritama upravljanja MRU DCS sistema dispečing blokova TENT A

Naziv javne nabavke: Angažovanje autogenog zavarivača i bravara na održavanju grejanja (TENT B)

 • Datum kreiranja: četvrtak, 17 april 2014
 • Datum ažuriranja: 25 jun 2014
 • Broj javne nabavke: 002531
 • Opis javne nabavke: Angažovanje autogenog zavarivača i bravara na održavanju grejanja (TENT B)

Naziv javne nabavke: ANALIZATOR KISEONIKA

 • Datum kreiranja: sreda, 25 jun 2014
 • Datum ažuriranja: 25 jun 2014
 • Broj javne nabavke: 4211/14
 • Opis javne nabavke: ANALIZATOR KISEONIKA

Naziv javne nabavke: Armatura za vodovod

 • Datum kreiranja: petak, 21 mart 2014
 • Datum ažuriranja: 24 jun 2014
 • Broj javne nabavke: 4045/2014
 • Opis javne nabavke: Armatura za vodovod

Naziv javne nabavke: Angažovanje kvalifikovanih izvršilaca za poslove tekućeg i remontnog održavanjaelektroenergetskih postrojenja 6kV blokova 1,2,3,4,5 i zajedničkih postrojenja TE Kolubara“

 • Datum kreiranja: utorak, 15 april 2014
 • Datum ažuriranja: 23 jun 2014
 • Broj javne nabavke: 6042/2014
 • Opis javne nabavke: Angažovanje kvalifikovanih izvršilaca za poslove tekućeg i remontnog održavanjaelektroenergetskih postrojenja 6kV blokova 1,2,3,4,5 i zajedničkih postrojenja TE Kolubara“

Naziv javne nabavke: Angažovanje izvršioca za remont turbinskog postrojenja mašinskog dela generatora pumpi

 • Datum kreiranja: petak, 21 mart 2014
 • Datum ažuriranja: 19 jun 2014
 • Broj javne nabavke: 6011/2014
 • Opis javne nabavke: Angažovanje izvršioca za remont turbinskog postrojenja mašinskog dela generatora pumpi

Naziv javne nabavke: Armirani klingeriti

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 14 april 2014
 • Datum ažuriranja: 13 jun 2014
 • Broj javne nabavke: 4109/2014
 • Opis javne nabavke: Armirani klingeriti

Naziv javne nabavke: Angažovanje građevinske mašine - kombinovana mašina bager - utovarivač

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 03 mart 2014
 • Datum ažuriranja: 11 jun 2014
 • Broj javne nabavke: 000797/2014
 • Opis javne nabavke: Angažovanje građevinske mašine - kombinovana mašina bager - utovarivač

Naziv javne nabavke: Adaptacija sistema upravljanja (migracije) -DCS sistem na bloku A3

 • Datum kreiranja: utorak, 21 januar 2014
 • Datum ažuriranja: 06 jun 2014
 • Broj javne nabavke: 83/2014
 • Opis javne nabavke: Adaptacija sistema upravljanja (migracije) -DCS sistem na bloku A3

Naziv javne nabavke: Angažovanje radnika za održavanje kanala aerosmeše , recirkulacionih kanala i gorionika uglja blokova A1-A6

 • Datum kreiranja: utorak, 22 april 2014
 • Datum ažuriranja: 05 jun 2014
 • Broj javne nabavke: 000887
 • Opis javne nabavke: Angažovanje radnika za održavanje kanala aerosmeše , recirkulacionih kanala i gorionika uglja blokova A1-A6

Naziv javne nabavke: Amonijak

 • Datum kreiranja: četvrtak, 17 april 2014
 • Datum ažuriranja: 04 jun 2014
 • Broj javne nabavke: 4094-5003-6098/2014
 • Opis javne nabavke: Amonijak

Naziv javne nabavke: Atestiranje merne opreme u protiv-eksplozivnoj zaštiti bloka B2 (TENT B)

 • Datum kreiranja: utorak, 13 maj 2014
 • Datum ažuriranja: 03 jun 2014
 • Broj javne nabavke: 000854
 • Opis javne nabavke: Atestiranje merne opreme u protiv-eksplozivnoj zaštiti bloka B2 (TENT B)

Naziv javne nabavke: Angažovanje kvalifikovanih izvršilaca za sve vidove održavanja MRU postrojenja u TE „Kolubara“

 • Datum kreiranja: četvrtak, 23 januar 2014
 • Datum ažuriranja: 30 maj 2014
 • Broj javne nabavke: 2281/2013
 • Opis javne nabavke: Angažovanje kvalifikovanih izvršilaca za sve vidove održavanja MRU postrojenja u TE „Kolubara“

Naziv javne nabavke: Angažovanje radnika na održavanju kracera na TENT-u A

 • Datum kreiranja: utorak, 01 april 2014
 • Datum ažuriranja: 26 maj 2014
 • Broj javne nabavke: 2157/2013
 • Opis javne nabavke: Angažovanje radnika na održavanju kracera na TENT-u A

Naziv javne nabavke: Angažovanje radnika i mehanizacije za tekuće i interventno održavanje kasete I i II i aktivnosti na rezervnoj kaseti III deponije pepela TENT A

 • Datum kreiranja: utorak, 01 april 2014
 • Datum ažuriranja: 14 maj 2014
 • Broj javne nabavke: 004154
 • Opis javne nabavke: Angažovanje radnika i mehanizacije za tekuće i interventno održavanje kasete I i II i aktivnosti na rezervnoj kaseti III deponije pepela TENT A