Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo D

Naziv javne nabavke: Delovi od gume na sistemu otpepeljivanja i mazutnom postrojenju TENT B

 • Datum kreiranja: četvrtak, 01 novembar 2018
 • Datum ažuriranja: 14 decembar 2018
 • Broj javne nabavke: 1306/2018(JN/3000/0287/2018)
 • Opis javne nabavke: Delovi od gume na sistemu otpepeljivanja i mazutnom postrojenju TENT B

Naziv javne nabavke: Delovi za SS uređaje

 • Datum kreiranja: četvrtak, 23 avgust 2018
 • Datum ažuriranja: 10 decembar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0611/2018 (НН 323/2018)
 • Opis javne nabavke: Delovi za SS uređaje
Preuzmi: Poziv_za_podnosenje_ponuda Delovi za SS uredaje JN 3000-0611-2018 (NN323-2018).docx
Preuzmi: Konkursna dokumentacija otvoreni postupak nabavke dobara Delovi za SS uredaje JN 3000-0611-2018 (NN323-2018).docx
Preuzmi: Prva Izmena konkursne dokumentacije u otvorenom postupku nabavke dobara Delovi za SS uredaje JN 300-0611-2018 (323-2018).docx
Preuzmi: Dodatne informacije ili pojasnjenje br.1 u vezi sa pripremanjem ponude u otovrenom postupku nabavke dobara Delovi za SS uredaje JN 300-0611-2018 (323-2018.docx
Preuzmi: 2 Dodatne informacije ili pojasnjenje br.2 u vezi sa pripremanjem ponude u otovrenom postupku nabavke dobara Delovi za SS uredjaje JN 300-0611-2018 (323-2018 -.docx
Preuzmi: 3 Dodatne informacije ili pojasnjenje br.3 u vezi sa pripremanjem ponude u otovrenom postupku nabavke dobara Delovi za SS uredjaje JN 300-0611-2018 (323-2018.docx
Preuzmi: Druga Izmena konkursne dokumentacije u otvorenom postupku nabavke dobara Delovi za SS uredjaje JN 300-0611-2018 (323-2018).docx
Preuzmi: Dodatne informacije ili pojasnjenje br.4 u vezi sa pripremanjem ponude u otovrenom postupku nabavke dobara Delovi za SS uredaje JN 300-0611-2018 (323-2018 ).docx
Preuzmi: Odluka o dodeli ugovora JN 3000-0611-2018 (323-2018.pdf
Preuzmi: Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 3000-0611-2018 (323-2018) - Partija 1.doc
Preuzmi: Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 3000-0611-2018 (323-2018) - Partija 2.doc
Preuzmi: Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 3000-0611-2018 (323-2018) - Partija 3.doc
Preuzmi: Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 3000-0611-2018 (323-2018) - Partija 4.doc
Preuzmi: Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 3000-0611-2018 (323-2018) - Partija 5 i 6.doc

Naziv javne nabavke: Delovi za dihtovanje reci kanala blok A3 TENT-A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 04 oktobar 2018
 • Datum ažuriranja: 10 decembar 2018
 • Broj javne nabavke: 1020/2018 (3000/1558/2018)
 • Opis javne nabavke: Delovi za dihtovanje reci kanala blok A3 TENT-A

Naziv javne nabavke: Delovi za napojne pumpe HALBERG TENT-A

 • Datum kreiranja: utorak, 04 septembar 2018
 • Datum ažuriranja: 30 novembar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0477/2018 (389/2018)
 • Opis javne nabavke: Delovi za napojne pumpe HALBERG TENT-A

Naziv javne nabavke: Delovi pumpi sirove vode blokova A1 i A2 ( radna kola, sprovodna kola, vratila, zaštitne čaure) TENT A

 • Datum kreiranja: utorak, 04 septembar 2018
 • Datum ažuriranja: 23 oktobar 2018
 • Broj javne nabavke: 401/2018 (3000/0266/218)
 • Opis javne nabavke: Delovi pumpi sirove vode blokova A1 i A2 ( radna kola, sprovodna kola, vratila, zaštitne čaure) TENT A

Naziv javne nabavke: Delovi za kondez i slivne pumpe bloka A1 i A2- TENT A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 18 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 10 oktobar 2018
 • Broj javne nabavke: 511
 • Opis javne nabavke: Delovi za kondez i slivne pumpe bloka A1 i A2- TENT A

Naziv javne nabavke: Dva periodična šestomesečna servisa stabilnog sistema za signalizaciju i dojavu požara i stabilnog DRENŽER sistema za automatsko gašenje požara vodom na kosom mostu T3, vanredne interv. na oba PP sistema i rezervni delovi za iste - TENT B

 • Datum kreiranja: utorak, 14 avgust 2018
 • Datum ažuriranja: 01 oktobar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1380/2018 (171/2018)
 • Opis javne nabavke: Dva periodična šestomesečna servisa stabilnog sistema za signalizaciju i dojavu požara i stabilnog DRENŽER sistema za automatsko gašenje požara vodom na kosom mostu T3, vanredne interv. na oba PP sistema i rezervni delovi za iste - TENT B

Naziv javne nabavke: Drenažna pumpa bazena kod dimnjaka - TEM

 • Datum kreiranja: petak, 22 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 21 septembar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1501/2018 (706/2018)
 • Opis javne nabavke: Drenažna pumpa bazena kod dimnjaka - TEM

Naziv javne nabavke: Delovi za slivne pumpe, pumpe tehničke rashlade i pumpe za postrojenje zauljenih voda KSB TENT A

 • Datum kreiranja: sreda, 06 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 12 septembar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0480/2018(605/2018)
 • Opis javne nabavke: Delovi za slivne pumpe, pumpe tehničke rashlade i pumpe za postrojenje zauljenih voda KSB TENT A

Naziv javne nabavke: Delovi od gume (gumena rebrasta creva, gumeni ulošci spojnica, gumeni ležajevi)

 • Datum kreiranja: utorak, 29 maj 2018
 • Datum ažuriranja: 27 avgust 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0299/2018(567/2018)
 • Opis javne nabavke: Delovi od gume (gumena rebrasta creva, gumeni ulošci spojnica, gumeni ležajevi)