Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo D

Naziv javne nabavke: Dodatni materijal za zavarivanje za 2018. godinu TENT - A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 18 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 30 april 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0873/2017 (2026/2017)
 • Opis javne nabavke: Dodatni materijal za zavarivanje za 2018. godinu TENT - A

Naziv javne nabavke: Delovi dobijeni mašinskom obradom -TENT B

 • Datum kreiranja: sreda, 20 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 18 april 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0832/2017 (1578/2017)
 • Opis javne nabavke: Delovi dobijeni mašinskom obradom -TENT B

Naziv javne nabavke: Delovi za turbinski regulator bl.A3-A6-TENT-A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 14 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 05 april 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0770/2017(1610/2017)
 • Opis javne nabavke: Delovi za turbinski regulator bl.A3-A6-TENT-A
Preuzmi: 5. Poziv za podnosenje ponuda.doc
Preuzmi: KD 1610-2017.doc
Preuzmi: Prva Izmena konkursne dokumentacije u otvorenom postupku nabavke usluga JN 3000-0770-2017(1610-2017).docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 1610-2017.docx
Preuzmi: 9.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda.doc
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 1610-2017(2).docx
Preuzmi: Druga Izmena konkursne dokumentacije u otvorenom postupku nabavke usluga JN 3000-0770-2017(1610-2017).docx
Preuzmi: 9.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 2.doc
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 1610-2017(3).docx
Preuzmi: Treca Izmena konkursne dokumentacije u otvorenom postupku nabavke usluga JN 3000-0770-2017(1610-2017).docx
Preuzmi: 9.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 3.doc
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 1610-2017(4).docx
Preuzmi: Cetvrta Izmena konkursne dokumentacije u otvorenom postupku nabavke usluga JN 3000-0770-2017(1610-2017).docx
Preuzmi: 9.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 4.doc
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 1610-2017(5).docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 1610-2017(6).docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 1610-2017(7).docx
Preuzmi: 9.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 5.doc
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 1610-2017(8).docx
Preuzmi: 9.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 6.doc
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 1610-2017(9).docx
Preuzmi: Peta Izmena konkursne dokumentacije u otvorenom postupku nabavke usluga JN 3000-0770-2017(1610-2017).docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 1610-2017(10).docx
Preuzmi: 9.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 7.doc
Preuzmi: Odluka o obustavi 1610-2017.pdf
Preuzmi: 17. Obavestenje o obustavi postupka 1610-2017.doc

Naziv javne nabavke: Delovi za mazutne gorionike - TENT B

 • Datum kreiranja: petak, 08 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 05 april 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1174/2017 (1057/2017)
 • Opis javne nabavke: Delovi za mazutne gorionike - TENT B

Naziv javne nabavke: Delovi pregradnih ventila za sistem otpepeljivanja – TENT -B

 • Datum kreiranja: četvrtak, 28 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 28 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0198/2017 (1646/2017)
 • Opis javne nabavke: Delovi pregradnih ventila za sistem otpepeljivanja – TENT -B

Naziv javne nabavke: Delovi za crpnu stanicu TENT A

 • Datum kreiranja: utorak, 19 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 15 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0823/2017 (1412/2017)
 • Opis javne nabavke: Delovi za crpnu stanicu TENT A

Naziv javne nabavke: Delimična zamena kanala dimnih gasova, toplog vazduha i recirkulacije - TEM

 • Datum kreiranja: petak, 22 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 09 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1950/2017 (1925/2017)
 • Opis javne nabavke: Delimična zamena kanala dimnih gasova, toplog vazduha i recirkulacije - TEM

Naziv javne nabavke: Demontažno montažni radovi na delu isparivača prednje i zadnje strane kotla kao i radovi na zameni dela pregrejača 1 na prodoru kroz prednji zid kotla na bloku A6 TENT-A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 14 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 07 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1510/2017 (1964/2017)
 • Opis javne nabavke: Demontažno montažni radovi na delu isparivača prednje i zadnje strane kotla kao i radovi na zameni dela pregrejača 1 na prodoru kroz prednji zid kotla na bloku A6 TENT-A

Naziv javne nabavke: Delovi za Mehtan ventile na sistemu otpepeljivanja – TENT -B

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 18 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 06 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 1674
 • Opis javne nabavke: Delovi za Mehtan ventile na sistemu otpepeljivanja – TENT -B