Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo D

Naziv javne nabavke: Delovi za pogone transportera - Tent A

 • Datum kreiranja: petak, 08 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 30 januar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0182/2017(34/2017)
 • Opis javne nabavke: Delovi za pogone transportera - Tent A

Naziv javne nabavke: delovi za servis elektronskih sklopova

 • Datum kreiranja: četvrtak, 02 novembar 2017
 • Datum ažuriranja: 24 januar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0972/2017(986/2017)
 • Opis javne nabavke: delovi za servis elektronskih sklopova

Naziv javne nabavke: Delovi armatura blokova A1-A6 i delovi pomoćnih postrojenja- TENT A

 • Datum kreiranja: petak, 08 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 22 januar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0824/2017 (1601/2017)
 • Opis javne nabavke: Delovi armatura blokova A1-A6 i delovi pomoćnih postrojenja- TENT A

Naziv javne nabavke: Delovi za kompenzatore - TENT - A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 16 novembar 2017
 • Datum ažuriranja: 19 januar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0213/2017 (35/2017)
 • Opis javne nabavke: Delovi za kompenzatore - TENT - A

Naziv javne nabavke: Delovi za hidrantske pumpe– TENT -B

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 16 oktobar 2017
 • Datum ažuriranja: 11 januar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0945/2017 (1635/2017)
 • Opis javne nabavke: Delovi za hidrantske pumpe– TENT -B

Naziv javne nabavke: Delovi za radio uređaje

 • Datum kreiranja: sreda, 29 novembar 2017
 • Datum ažuriranja: 11 januar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0971/2017(1795/2017)
 • Opis javne nabavke: Delovi za radio uređaje

Naziv javne nabavke: Delovi pumpi sirove vode bloka A1 i A2 (radna kola, sprovodna kola, vratila, zaštitne čaure i dr.)

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 13 novembar 2017
 • Datum ažuriranja: 27 decembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0177/2017 (936/2017)
 • Opis javne nabavke: Delovi pumpi sirove vode bloka A1 i A2 (radna kola, sprovodna kola, vratila, zaštitne čaure i dr.)

Naziv javne nabavke: Delovi za SS uređaje

 • Datum kreiranja: sreda, 16 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 26 decembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0414/2017 (NN 587/2017)
 • Opis javne nabavke: Delovi za SS uređaje
Preuzmi: Poziv za podnosenje ponuda JN 3000-0414-2017 (587-2017).doc
Preuzmi: KONKUR~1.DOC
Preuzmi: Dodatne informacije ili pojasnjenja br. 1 u vezi sa pripremanjem ponude u otvorenom postupku nabavke dobara Delovi za SS uredaje JN 3000-0414-2017 (587-2017).docx
Preuzmi: Prva Izmena konk.dok.u otvorenom postupku nabavke dobara nabavke dobara Delovi za SS uredaje JN 3000-0414-2017 (587-2017).docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda u otvorenom postupku nabavke dobara Delovi za SS uredaje JN 3000-0414-2017 (587-2017).doc
Preuzmi: Dodatne informacije ili pojasnjenja br. 2 u vezi sa pripremanjem ponude u otvorenom postupku nabavke dobara Delovi za SS uredaje JN 3000-0414-2017 (587-2017).docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka br.2 za podnosenje ponuda u otvorenom postupku nabavke dobara Delovi za SS uredaje JN 3000-0414-2017 (587-2017).doc
Preuzmi: Druga Izmena konk.dok.u otvorenom postupku nabavke dobara nabavke dobara Delovi za SS uredaje JN 3000-0414-2017 (587-2017) - Copy.docx
Preuzmi: odluka o obustavi otvorenog postupka 3000-0414-2017(587-2017)..pdf
Preuzmi: odluka o dodeli ugovora 3000-0414-2017(587-2017).pdf
Preuzmi: Obavestenje o obustavi postupka u otvorenom postupku nabavke dobara Delovi za SS uredjaje , partija 4 i partija 5 JN 3000-0414-2017 (NN 58-2017).doc
Preuzmi: Obavestenje o zakljucenom ugovoru u otvorenom postupku nabavke dobara Delovi za SS uredaje, partija 1 Materijal za PP JN 3000-0414-2017 (587-2017).doc
Preuzmi: Obavestenje o zakljucenom ugovoru u otvorenom postupku nabavke dobara Delovi za SS uredaje, partija 3 Brojaci osovina ALTPRO JN 3000-0414-2017 (587-2017).doc
Preuzmi: 2 Obavestenje o zakljucenom ugovoru u otvorenom postupku nabavke dobara Delovi za SS uredjaje, partija 2 Sijalice za SS uredaje JN 3000-0414-2017 (587-20.doc
Preuzmi: 6 Obavestenje o zakljucenom ugovoru u otvorenom postupku nabavke dobara Delovi za SS uredaje, partija 6 Grejanje skretnica JN 3000-0414-2017 (587-2017).doc

Naziv javne nabavke: Delovi za osovinske sklopove, po partijama

 • Datum kreiranja: utorak, 22 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 14 decembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0405/2017 (275/2017)
 • Opis javne nabavke: Delovi za osovinske sklopove, po partijama

Naziv javne nabavke: Delovi za reduktore i spojnice (kopač, transporteri) - TEM

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 16 oktobar 2017
 • Datum ažuriranja: 13 decembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0178/2017 (1618/2017)
 • Opis javne nabavke: Delovi za reduktore i spojnice (kopač, transporteri) - TEM

Naziv javne nabavke: Dizel agregat za Kontrolni centar CO i O

 • Datum kreiranja: sreda, 30 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 04 decembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0009/2017(1027/2017)
 • Opis javne nabavke: Dizel agregat za Kontrolni centar CO i O

Naziv javne nabavke: Delovi regulacionih elektro motornih pogona AUMA TENT A

 • Datum kreiranja: utorak, 29 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 28 novembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1195/2017(1124/2017)
 • Opis javne nabavke: Delovi regulacionih elektro motornih pogona AUMA TENT A

Naziv javne nabavke: delovi za kanale i dodavače uglja – TENT A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 09 oktobar 2017
 • Datum ažuriranja: 23 novembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1797/2017 (27/2017)
 • Opis javne nabavke: delovi za kanale i dodavače uglja – TENT A