Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo I

Naziv javne nabavke: Isporuka i zamena bandažnih kapa rotora generatora TGV - 200 TENT A2

 • Datum kreiranja: četvrtak, 26 januar 2017
 • Datum ažuriranja: 10 april 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1870/2016 (2072/2016)
 • Opis javne nabavke: Isporuka i zamena bandažnih kapa rotora generatora TGV - 200 TENT A2

Naziv javne nabavke: Isporuka i zamena usisnog i potisnog cevovoda pumpi

 • Datum kreiranja: utorak, 21 februar 2017
 • Datum ažuriranja: 04 april 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0859/2016(1639/2016)
 • Opis javne nabavke: Isporuka i zamena usisnog i potisnog cevovoda pumpi

Naziv javne nabavke: Isporuka i ugradnja elektronskih brzinomera na železničkim vozilima

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 06 februar 2017
 • Datum ažuriranja: 30 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/2003/2016(2233/2016)
 • Opis javne nabavke: Isporuka i ugradnja elektronskih brzinomera na železničkim vozilima

Naziv javne nabavke: Ispitivanja bez razaranja na terenu – TE Kolubara

 • Datum kreiranja: četvrtak, 26 januar 2017
 • Datum ažuriranja: 29 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1941/2016 (1919/2016)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanja bez razaranja na terenu – TE Kolubara

Naziv javne nabavke: IBR ispitivanja- TENT B

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 16 januar 2017
 • Datum ažuriranja: 29 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0097/2016 (1976/2016)
 • Opis javne nabavke: IBR ispitivanja- TENT B

Naziv javne nabavke: Izrada projekta merenja i nadzor količine mazuta u mazutnoj stanici TENT A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 29 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 17 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1760/2016 (1879/2016)
 • Opis javne nabavke: Izrada projekta merenja i nadzor količine mazuta u mazutnoj stanici TENT A

Naziv javne nabavke: Izrada i ugradnja rolo vrata

 • Datum kreiranja: utorak, 20 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 10 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1053/2016 (1894/2016)
 • Opis javne nabavke: Izrada i ugradnja rolo vrata

Naziv javne nabavke: Izrada novih depresionih bunara i eliminacija postojećih atrofiranih bunara

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 05 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 08 mart 2017
 • Broj javne nabavke: JN/3000/0608/2016(1852/2016)
 • Opis javne nabavke: Izrada novih depresionih bunara i eliminacija postojećih atrofiranih bunara

Naziv javne nabavke: Ispitivanje stanja metala metodama bez razaranja za 2017.god., TENT A

 • Datum kreiranja: petak, 18 novembar 2016
 • Datum ažuriranja: 07 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1136/2016 (1753/2016)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje stanja metala metodama bez razaranja za 2017.god., TENT A

Naziv javne nabavke: Ispitivanje glavnih parovodnih linija RA, RB, RC i ispitivanje parovoda metodama bez rataranja za 2017.god.,TENT A

 • Datum kreiranja: petak, 18 novembar 2016
 • Datum ažuriranja: 07 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1133/2016 (1747/2016)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje glavnih parovodnih linija RA, RB, RC i ispitivanje parovoda metodama bez rataranja za 2017.god.,TENT A

Naziv javne nabavke: Ispitivanje posuda pod pritiskom

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 28 novembar 2016
 • Datum ažuriranja: 03 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1438/2016 (1762/2016)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje posuda pod pritiskom

Naziv javne nabavke: Izrada i isporuka lanca sitaTENT B

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 19 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 03 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1882/2016 (1856/2016)
 • Opis javne nabavke: Izrada i isporuka lanca sitaTENT B

Naziv javne nabavke: Ispitivanje turbinskog ulja

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 19 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 02 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1448/2016 (106/2016)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje turbinskog ulja