Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo I

Naziv javne nabavke: Ispitivanje rada elektrofiltera sa VF napajanjem

 • Datum kreiranja: sreda, 28 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 01 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1846/2016 (2005/2016)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje rada elektrofiltera sa VF napajanjem

Naziv javne nabavke: Izrada projekta za klimatizaciju TENT A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 05 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 20 februar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1763/2016 (1817/2016)
 • Opis javne nabavke: Izrada projekta za klimatizaciju TENT A

Naziv javne nabavke: Isporuka i ugradnja opreme i delova za klimatizaciju komande B1, B2, pobude generatora B1, B2, dopreme uglja, novog sistema otpepeljivanja, elektrofiltera, restorana VIP i HPV- TENT B

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 28 novembar 2016
 • Datum ažuriranja: 10 februar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0850/2016 (1637/2016)
 • Opis javne nabavke: Isporuka i ugradnja opreme i delova za klimatizaciju komande B1, B2, pobude generatora B1, B2, dopreme uglja, novog sistema otpepeljivanja, elektrofiltera, restorana VIP i HPV- TENT B

Naziv javne nabavke: Izrada Procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i Plana zaštite i spasavanja SO i O

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 14 novembar 2016
 • Datum ažuriranja: 30 januar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1816/2016 (1712/2016)
 • Opis javne nabavke: Izrada Procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i Plana zaštite i spasavanja SO i O

Naziv javne nabavke: Investiciona opravka električne lokomotive 441-08

 • Datum kreiranja: četvrtak, 20 oktobar 2016
 • Datum ažuriranja: 26 januar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1298/2016 (1482/2016)
 • Opis javne nabavke: Investiciona opravka električne lokomotive 441-08

Naziv javne nabavke: Izolacioni aparati sa bocama i navlakama za aparat i masku

 • Datum kreiranja: sreda, 26 oktobar 2016
 • Datum ažuriranja: 19 januar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1690/2016(1618/2016)
 • Opis javne nabavke: Izolacioni aparati sa bocama i navlakama za aparat i masku

Naziv javne nabavke: Izrada projekta prilaznog puta do nove stanice za pretakanje Ogranak TENT

 • Datum kreiranja: petak, 04 novembar 2016
 • Datum ažuriranja: 19 januar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0988/2016 (1634/2016)
 • Opis javne nabavke: Izrada projekta prilaznog puta do nove stanice za pretakanje Ogranak TENT

Naziv javne nabavke: Interventne popravke laboratorijskih aparata-TENT B

 • Datum kreiranja: sreda, 02 novembar 2016
 • Datum ažuriranja: 09 januar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1838/2016 (1558/2016)
 • Opis javne nabavke: Interventne popravke laboratorijskih aparata-TENT B

Naziv javne nabavke: Izrada Projekta za izgradnju objekata za prijem stranaka na TENT A, TENT B, TEK i TEM

 • Datum kreiranja: petak, 25 novembar 2016
 • Datum ažuriranja: 29 decembar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1819/2016 (1262/2016)
 • Opis javne nabavke: Izrada Projekta za izgradnju objekata za prijem stranaka na TENT A, TENT B, TEK i TEM

Naziv javne nabavke: Izrada projekta radne zaštitne konstrukcije na odlagačima Ogranak TENT

 • Datum kreiranja: petak, 04 novembar 2016
 • Datum ažuriranja: 26 decembar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0995/2016 (1640/2016)
 • Opis javne nabavke: Izrada projekta radne zaštitne konstrukcije na odlagačima Ogranak TENT

Naziv javne nabavke: Ispitivanje instalacije TNG – TE Kolubara

 • Datum kreiranja: sreda, 12 oktobar 2016
 • Datum ažuriranja: 15 decembar 2016
 • Broj javne nabavke: 1448/2016 (3000/1186/2016)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje instalacije TNG – TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Izrada projekta za novu stanicu za pretakanje kiseline i lužine Ogranak TENT

 • Datum kreiranja: petak, 04 novembar 2016
 • Datum ažuriranja: 14 decembar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0975/2016(1401/2016)
 • Opis javne nabavke: Izrada projekta za novu stanicu za pretakanje kiseline i lužine Ogranak TENT

Naziv javne nabavke: Ispitivanje uređaja u “Ex” zaštiti na pumpnoj stanici dizel goriva-TENT B

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 10 oktobar 2016
 • Datum ažuriranja: 08 decembar 2016
 • Broj javne nabavke: ЈНМВ/3000/1194/2016 (1512/2016)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje uređaja u “Ex” zaštiti na pumpnoj stanici dizel goriva-TENT B

Naziv javne nabavke: Isparivač ugljendioksida

 • Datum kreiranja: petak, 22 jul 2016
 • Datum ažuriranja: 07 decembar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0332/2016 (693/2016)
 • Opis javne nabavke: Isparivač ugljendioksida