Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo I

Naziv javne nabavke: Ispitivanje materijala metodama sa razaranjem TENT

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 25 april 2016
 • Datum ažuriranja: 16 jun 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0038/2016 (584/2016)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje materijala metodama sa razaranjem TENT

Naziv javne nabavke: ispitivanja stanja materijala na terenu, metodama bez razaranja u tekućem i interventnom održavanju na blokovima A1-A6 na TENT A

 • Datum kreiranja: sreda, 20 april 2016
 • Datum ažuriranja: 10 jun 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0037/2016 (378/2016)
 • Opis javne nabavke: ispitivanja stanja materijala na terenu, metodama bez razaranja u tekućem i interventnom održavanju na blokovima A1-A6 na TENT A

Naziv javne nabavke: Izgradnja IV drenažnog prstena kasete III deponije pepela i šljake TENT A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 14 januar 2016
 • Datum ažuriranja: 01 jun 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0675/2015 (102481/2015)
 • Opis javne nabavke: Izgradnja IV drenažnog prstena kasete III deponije pepela i šljake TENT A

Naziv javne nabavke: Izmene i dopune glavnog projekta adaptacije enterijera komandnih sala i pratećih prostorija blokova B1 i B2 - TENT B

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 09 maj 2016
 • Datum ažuriranja: 30 maj 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1798/2016 (382/2016)
 • Opis javne nabavke: Izmene i dopune glavnog projekta adaptacije enterijera komandnih sala i pratećih prostorija blokova B1 i B2 - TENT B

Naziv javne nabavke: Isporuka Pregrejača 2, poveznog cevovoda međupregrejača MP1-MP2 i MP2-MP3 i cevovoda ubrizgavanja na bloku B2 na lokaciji TENT B, Ušće

 • Datum kreiranja: četvrtak, 05 novembar 2015
 • Datum ažuriranja: 22 april 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1622/2015 (ZSU 101959/2015)
 • Opis javne nabavke: Isporuka Pregrejača 2, poveznog cevovoda međupregrejača MP1-MP2 i MP2-MP3 i cevovoda ubrizgavanja na bloku B2 na lokaciji TENT B, Ušće

Naziv javne nabavke: Ispitivanje uzoraka sa CSK blokova A2, A3 i A5 metodama sa i bez razaranja, za potrebe izrade Studija o proceni preostalog radnog veka i daljoj upotrebljivosti grejnih površina

 • Datum kreiranja: petak, 29 januar 2016
 • Datum ažuriranja: 11 april 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1970/2015 (102494/2015)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje uzoraka sa CSK blokova A2, A3 i A5 metodama sa i bez razaranja, za potrebe izrade Studija o proceni preostalog radnog veka i daljoj upotrebljivosti grejnih površina

Naziv javne nabavke: Izrada gromobranske instalacije na objektu «Hotelčić» adaptiranog u dečiju ustanovu

 • Datum kreiranja: sreda, 20 januar 2016
 • Datum ažuriranja: 07 april 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1701/2015 – 102420/2015
 • Opis javne nabavke: Izrada gromobranske instalacije na objektu «Hotelčić» adaptiranog u dečiju ustanovu

Naziv javne nabavke: Izrada pregradnog panoa u mašinskoj radionici izamena vrata na GPO

 • Datum kreiranja: petak, 08 januar 2016
 • Datum ažuriranja: 06 april 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1411/2015 (102005/2015)
 • Opis javne nabavke: Izrada pregradnog panoa u mašinskoj radionici izamena vrata na GPO

Naziv javne nabavke: IBR metode blok B1 i B2 za standardne remontne radove i procenu veka (TENT B)

 • Datum kreiranja: sreda, 27 januar 2016
 • Datum ažuriranja: 05 april 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/2013/2015 (102465/2015)
 • Opis javne nabavke: IBR metode blok B1 i B2 za standardne remontne radove i procenu veka (TENT B)

Naziv javne nabavke: Interventna popravka vatrostalnih konstrukcija u vanremontnom periodu

 • Datum kreiranja: sreda, 20 januar 2016
 • Datum ažuriranja: 21 mart 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1575/2015 (102497/2015)
 • Opis javne nabavke: Interventna popravka vatrostalnih konstrukcija u vanremontnom periodu

Naziv javne nabavke: ispitivanja elemenata i opreme turboagregata metodama bez razaranja metala na blokovima A1 do A6

 • Datum kreiranja: utorak, 08 decembar 2015
 • Datum ažuriranja: 09 mart 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1602/2015 (102331/2015)
 • Opis javne nabavke: ispitivanja elemenata i opreme turboagregata metodama bez razaranja metala na blokovima A1 do A6

Naziv javne nabavke: Izrada montažnih setova

 • Datum kreiranja: sreda, 23 decembar 2015
 • Datum ažuriranja: 02 mart 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0246/2015 (102326/2015)
 • Opis javne nabavke: Izrada montažnih setova