Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo I

Naziv javne nabavke: Ispitivanje elektroenergetske opreme

 • Datum kreiranja: utorak, 16 jun 2015
 • Datum ažuriranja: 31 avgust 2015
 • Broj javne nabavke: 100623/2015A
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje elektroenergetske opreme

Naziv javne nabavke: Instalacioni i izolacioni materijal (TENT-B)

 • Datum kreiranja: utorak, 16 jun 2015
 • Datum ažuriranja: 31 avgust 2015
 • Broj javne nabavke: 101412/2015
 • Opis javne nabavke: Instalacioni i izolacioni materijal (TENT-B)

Naziv javne nabavke: Ispitivanje gume na probojnost cisterni za HCl i NaOH i gumiranje

 • Datum kreiranja: sreda, 10 jun 2015
 • Datum ažuriranja: 25 avgust 2015
 • Broj javne nabavke: 101289/2015
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje gume na probojnost cisterni za HCl i NaOH i gumiranje

Naziv javne nabavke: Izrada projekta rekonstrukcije sistema grejanja skretnica u stanicama Brgule i Stubline - napajanje iz KM

 • Datum kreiranja: sreda, 13 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 25 avgust 2015
 • Broj javne nabavke: 101283/2015
 • Opis javne nabavke: Izrada projekta rekonstrukcije sistema grejanja skretnica u stanicama Brgule i Stubline - napajanje iz KM

Naziv javne nabavke: Ispitivanje bubnja kotla sa izradom tehnologije sanacije i nadzor nad sanacijom spusnih cevi

 • Datum kreiranja: utorak, 28 april 2015
 • Datum ažuriranja: 25 avgust 2015
 • Broj javne nabavke: 100456/2014
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje bubnja kotla sa izradom tehnologije sanacije i nadzor nad sanacijom spusnih cevi

Naziv javne nabavke: Interventne popravke laboratorijskih aparata (TENT B)

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 25 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 19 avgust 2015
 • Broj javne nabavke: 101537/2015
 • Opis javne nabavke: Interventne popravke laboratorijskih aparata (TENT B)

Naziv javne nabavke: Izrada bunara na deponiji pepela i reci Savi na TENT B

 • Datum kreiranja: utorak, 19 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 13 avgust 2015
 • Broj javne nabavke: 101507/2015
 • Opis javne nabavke: Izrada bunara na deponiji pepela i reci Savi na TENT B

Naziv javne nabavke: Ispitivanje gromobranske zaštite i opreme u EVP Brgule

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 25 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 12 avgust 2015
 • Broj javne nabavke: 100335-1/2015
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje gromobranske zaštite i opreme u EVP Brgule

Naziv javne nabavke: Industrijske mrežne komponente DCS sisteme IMP Atlas View T- Power

 • Datum kreiranja: sreda, 13 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 11 avgust 2015
 • Broj javne nabavke: 101411/2015
 • Opis javne nabavke: Industrijske mrežne komponente DCS sisteme IMP Atlas View T- Power

Naziv javne nabavke: Instalacioni i izolacioni materijal

 • Datum kreiranja: utorak, 16 jun 2015
 • Datum ažuriranja: 06 avgust 2015
 • Broj javne nabavke: 101854/2015
 • Opis javne nabavke: Instalacioni i izolacioni materijal

Naziv javne nabavke: Izrada projekta mernih mesta merenja emisije na dimnjaku 1

 • Datum kreiranja: sreda, 03 jun 2015
 • Datum ažuriranja: 06 avgust 2015
 • Broj javne nabavke: 101518/2015
 • Opis javne nabavke: Izrada projekta mernih mesta merenja emisije na dimnjaku 1

Naziv javne nabavke: Izrada tehničke dokumentacije za potrebe proširenja deponije - Izmena prostornog plana GO Obrenovac

 • Datum kreiranja: sreda, 17 jun 2015
 • Datum ažuriranja: 06 avgust 2015
 • Broj javne nabavke: 101882/2015
 • Opis javne nabavke: Izrada tehničke dokumentacije za potrebe proširenja deponije - Izmena prostornog plana GO Obrenovac

Naziv javne nabavke: Interventna nabavka za uređaje u TA postrojenju (TENT-B)

 • Datum kreiranja: sreda, 10 jun 2015
 • Datum ažuriranja: 31 jul 2015
 • Broj javne nabavke: 101828/2015
 • Opis javne nabavke: Interventna nabavka za uređaje u TA postrojenju (TENT-B)