Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo I

Naziv javne nabavke: Ispitivanje i sanacija kompresora Grasso TENT-B

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 16 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 16 januar 2014
 • Broj javne nabavke: 1808/2013
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje i sanacija kompresora Grasso TENT-B

Naziv javne nabavke: Isporuka viseće radne platforme

 • Datum kreiranja: utorak, 08 oktobar 2013
 • Datum ažuriranja: 13 januar 2014
 • Broj javne nabavke: 1784/2013
 • Opis javne nabavke: Isporuka viseće radne platforme

Naziv javne nabavke: Izvršiti nalivanje (reparaturu) kliznih ležajeva napojne pumpe HALBERG belim metalom L.Sn89(JUS C.E1.100)

 • Datum kreiranja: sreda, 20 novembar 2013
 • Datum ažuriranja: 10 januar 2014
 • Broj javne nabavke: 1891/2013
 • Opis javne nabavke: Izvršiti nalivanje (reparaturu) kliznih ležajeva napojne pumpe HALBERG belim metalom L.Sn89(JUS C.E1.100)

Naziv javne nabavke: Izrada tehničke studije - procena preostalog radnog veka cevnog sistema kotla, blokova B1 i B2, TENT B

 • Datum kreiranja: petak, 30 avgust 2013
 • Datum ažuriranja: 30 decembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1614/2013
 • Opis javne nabavke: Izrada tehničke studije - procena preostalog radnog veka cevnog sistema kotla, blokova B1 i B2, TENT B

Naziv javne nabavke: Inhibitor korozije i taloženja kamenca

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 07 oktobar 2013
 • Datum ažuriranja: 23 decembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1751/2013
 • Opis javne nabavke: Inhibitor korozije i taloženja kamenca

Naziv javne nabavke: Izmena konkursne dokumentacije U-RMO/13 Reparacija mašinske opreme

 • Datum kreiranja: sreda, 11 decembar 2013
 • Datum ažuriranja: 11 decembar 2013
 • Broj javne nabavke: U-RMO-13
 • Opis javne nabavke: Izmena konkursne dokumentacije U-RMO/13 Reparacija mašinske opreme

Naziv javne nabavke: Istakači za vodu sa frižiderom

 • Datum kreiranja: utorak, 08 oktobar 2013
 • Datum ažuriranja: 09 decembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1762/2013
 • Opis javne nabavke: Istakači za vodu sa frižiderom

Naziv javne nabavke: Isporuka i zamena delova sistema klimatizacije CIAT TENT-a B

 • Datum kreiranja: sreda, 04 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 03 decembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1623/2013
 • Opis javne nabavke: Isporuka i zamena delova sistema klimatizacije CIAT TENT-a B

Naziv javne nabavke: Izrada creva na osnovu dostavljenih uzoraka, koristeći postojeće priključke

 • Datum kreiranja: utorak, 03 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 14 novembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1609/2013
 • Opis javne nabavke: Izrada creva na osnovu dostavljenih uzoraka, koristeći postojeće priključke

Naziv javne nabavke: Ispitivanje instalacije TNG-a i instalacije gorionika tečnog goriva za potpalu kotlova 4,5, i 6

 • Datum kreiranja: petak, 16 avgust 2013
 • Datum ažuriranja: 14 novembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1191/2013
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje instalacije TNG-a i instalacije gorionika tečnog goriva za potpalu kotlova 4,5, i 6

Naziv javne nabavke: Izmenjivači toplote i hladnjak ulja

 • Datum kreiranja: četvrtak, 26 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 05 novembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1797/2013
 • Opis javne nabavke: Izmenjivači toplote i hladnjak ulja

Naziv javne nabavke: Izvršiti delimičnu izmenu i dopunu Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini za PD TENT d.o.o. Obrenovac

 • Datum kreiranja: sreda, 28 avgust 2013
 • Datum ažuriranja: 04 novembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1281/2013
 • Opis javne nabavke: Izvršiti delimičnu izmenu i dopunu Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini za PD TENT d.o.o. Obrenovac

Naziv javne nabavke: Izvršiti defektažu kvara i otkloniti uzroke neadekvatne ventilacije kalorimetra IKA C5000

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 09 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 22 oktobar 2013
 • Broj javne nabavke: 1339/2013
 • Opis javne nabavke: Izvršiti defektažu kvara i otkloniti uzroke neadekvatne ventilacije kalorimetra IKA C5000

Naziv javne nabavke: Izmena konkursne dokumentacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave za javnu nabavku broj U-EO-13 Elektro održavanje opreme

 • Datum kreiranja: utorak, 08 oktobar 2013
 • Datum ažuriranja: 18 oktobar 2013
 • Broj javne nabavke: U-EO/13
 • Opis javne nabavke: Izmena konkursne dokumentacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave za javnu nabavku broj U-EO-13 Elektro održavanje opreme

Naziv javne nabavke: Izrada inicijalnih obodnih nasipa oko kasete VII po tehničkoj specifikaciji TE Morava Svilajnac

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 07 oktobar 2013
 • Datum ažuriranja: 07 oktobar 2013
 • Broj javne nabavke: 1993/2013
 • Opis javne nabavke: Izrada inicijalnih obodnih nasipa oko kasete VII po tehničkoj specifikaciji TE Morava Svilajnac