Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo I

Naziv javne nabavke: Izvršiti uslugu servisiranja frekventnih regulatora u TE Kolubara

 • Datum kreiranja: sreda, 05 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 26 februar 2019
 • Broj javne nabavke: 1769/2018-3000/0895/2018
 • Opis javne nabavke: Izvršiti uslugu servisiranja frekventnih regulatora u TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Iznajmljivanje mobilnih sanitarnih kabina tokom remonta blokova TENT-A

 • Datum kreiranja: utorak, 04 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 14 februar 2019
 • Broj javne nabavke: JN/3000/1112/2018 (1502/2018)
 • Opis javne nabavke: Iznajmljivanje mobilnih sanitarnih kabina tokom remonta blokova TENT-A

Naziv javne nabavke: Ispitivanje i ekspertiza korozionih oštećenja sa projektovanjem i nadzorom nad izradom antikorozione zaštite TENT-A

 • Datum kreiranja: utorak, 04 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 11 februar 2019
 • Broj javne nabavke: JN(1731/2018) (3000/0999/2018)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje i ekspertiza korozionih oštećenja sa projektovanjem i nadzorom nad izradom antikorozione zaštite TENT-A

Naziv javne nabavke: Izrada i popravka creva

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 17 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 05 februar 2019
 • Broj javne nabavke: 2485/2018 (3000/0925/2018)
 • Opis javne nabavke: Izrada i popravka creva

Naziv javne nabavke: Induktivni prekidači za kontrolu brzine na transporterima dopreme uglja i induktivni davači položaja(linearni/ugaoni)TENT-A

 • Datum kreiranja: utorak, 22 maj 2018
 • Datum ažuriranja: 25 januar 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0160/2018 (578/2018)
 • Opis javne nabavke: Induktivni prekidači za kontrolu brzine na transporterima dopreme uglja i induktivni davači položaja(linearni/ugaoni)TENT-A

Naziv javne nabavke: IBR metode blok B1 i B2 - TENT B

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 01 oktobar 2018
 • Datum ažuriranja: 28 decembar 2018
 • Broj javne nabavke: 733/2018 (3000/0990/2018)
 • Opis javne nabavke: IBR metode blok B1 i B2 - TENT B

Naziv javne nabavke: Ispitivanje ovešenja - TEM

 • Datum kreiranja: sreda, 17 oktobar 2018
 • Datum ažuriranja: 27 decembar 2018
 • Broj javne nabavke: 1116/2018 (JN/3000/1007/2018)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje ovešenja - TEM

Naziv javne nabavke: Izrada i ugradnja sistema ovešenja prelaznog kanala bloka A5 TENT-A

 • Datum kreiranja: sreda, 03 oktobar 2018
 • Datum ažuriranja: 19 decembar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0703/2018(449/2018)
 • Opis javne nabavke: Izrada i ugradnja sistema ovešenja prelaznog kanala bloka A5 TENT-A

Naziv javne nabavke: Izrada posebne osnove gazdovanja šumama za gazdinsku jedinicu Volujak, nega, pošumljavanje, zaštita i uređenje šuma

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 03 septembar 2018
 • Datum ažuriranja: 29 novembar 2018
 • Broj javne nabavke: 10/2018 - 3000/1162/2018
 • Opis javne nabavke: Izrada posebne osnove gazdovanja šumama za gazdinsku jedinicu Volujak, nega, pošumljavanje, zaštita i uređenje šuma

Naziv javne nabavke: Ispitivanje specijalnih vatrogasnih odela

 • Datum kreiranja: utorak, 11 septembar 2018
 • Datum ažuriranja: 27 novembar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0026/2018 (473/2018)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje specijalnih vatrogasnih odela

Naziv javne nabavke: Ispitivanje uslova radne okoline za potrebe Ogranka TENT

 • Datum kreiranja: utorak, 25 septembar 2018
 • Datum ažuriranja: 21 novembar 2018
 • Broj javne nabavke: 1005/2018 (JN/3000/0058/2018)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje uslova radne okoline za potrebe Ogranka TENT

Naziv javne nabavke: Ispitivanje gume na probojnost i gumiranje - TEM

 • Datum kreiranja: sreda, 29 avgust 2018
 • Datum ažuriranja: 02 novembar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0980/2018 (616/2018)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje gume na probojnost i gumiranje - TEM

Naziv javne nabavke: Izrada elaborata potrebnih tehničkih uslova u RP 220kV/400kV EMS AD za priključenje i uklopno stanje sa transformatorom 15 kV/235 kV - TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 14 septembar 2018
 • Datum ažuriranja: 01 novembar 2018
 • Broj javne nabavke: 726/2018 (3000/1696/2018)
 • Opis javne nabavke: Izrada elaborata potrebnih tehničkih uslova u RP 220kV/400kV EMS AD za priključenje i uklopno stanje sa transformatorom 15 kV/235 kV - TENT-A