Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo I

Naziv javne nabavke: Izvođenje radova prema Elaboratu potrebnih tehničkih uslova u polju 220kV transformatora T2 i demontaža VN izolatora transformatora 15kV/400 kV pre zamene transformatorom 15 kV /235 kV - TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 14 septembar 2018
 • Datum ažuriranja: 26 oktobar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1697/2018 (727/2018)
 • Opis javne nabavke: Izvođenje radova prema Elaboratu potrebnih tehničkih uslova u polju 220kV transformatora T2 i demontaža VN izolatora transformatora 15kV/400 kV pre zamene transformatorom 15 kV /235 kV - TENT-A

Naziv javne nabavke: Izrada i popravka creva

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 13 avgust 2018
 • Datum ažuriranja: 01 oktobar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0925/2018 (284/2018)
 • Opis javne nabavke: Izrada i popravka creva

Naziv javne nabavke: Izrada projekta garaže SO i O

 • Datum kreiranja: petak, 22 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 24 septembar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0020/2018 (683/2018)
 • Opis javne nabavke: Izrada projekta garaže SO i O

Naziv javne nabavke: Invertor za dopremu uglja D2 TENT-A

 • Datum kreiranja: utorak, 22 maj 2018
 • Datum ažuriranja: 20 septembar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0165/2018 (571/2018)
 • Opis javne nabavke: Invertor za dopremu uglja D2 TENT-A

Naziv javne nabavke: Izrada kompletnih operativnih instrukcija za rad pogonskog osoblja za blokove u TENT-A sa izmenama usklađenim sa izvedenim

 • Datum kreiranja: četvrtak, 21 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 28 avgust 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1113/2018 (363/2018)
 • Opis javne nabavke: Izrada kompletnih operativnih instrukcija za rad pogonskog osoblja za blokove u TENT-A sa izmenama usklađenim sa izvedenim

Naziv javne nabavke: Ispitivanja stanja metala metodama sa razaranjem i bez razaranja – „TE Kolubara“

 • Datum kreiranja: petak, 22 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 23 avgust 2018
 • Broj javne nabavke: 552/2018 - 3000/1008/2018
 • Opis javne nabavke: Ispitivanja stanja metala metodama sa razaranjem i bez razaranja – „TE Kolubara“

Naziv javne nabavke: Inhibitor korozije i taloženja kamenca TE Kolubara

 • Datum kreiranja: petak, 22 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 22 avgust 2018
 • Broj javne nabavke: 614/2018-3000(0449/2018)
 • Opis javne nabavke: Inhibitor korozije i taloženja kamenca TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Izrada projekta ozida recirkulacionih kanala na blokovima TENT A

 • Datum kreiranja: sreda, 06 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 20 avgust 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1224/2018 (460/2018)
 • Opis javne nabavke: Izrada projekta ozida recirkulacionih kanala na blokovima TENT A

Naziv javne nabavke: Industrijski usisivač - TEK

 • Datum kreiranja: utorak, 12 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 16 avgust 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0582/2018/422/2018
 • Opis javne nabavke: Industrijski usisivač - TEK

Naziv javne nabavke: IBR i angažovanje kontrolne organizacije - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: četvrtak, 14 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 06 avgust 2018
 • Broj javne nabavke: 411/2018 - 3000/1010/2018
 • Opis javne nabavke: IBR i angažovanje kontrolne organizacije - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Izrada projekta zamene ovešanja sa rekonstrukcijom sistema ovešanja i pomoćnom čeličnom konstrukcijom za povezne cevovode pregrejača na bloku A1 TENT A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 18 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 03 avgust 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1208/2018 (497/2018)
 • Opis javne nabavke: Izrada projekta zamene ovešanja sa rekonstrukcijom sistema ovešanja i pomoćnom čeličnom konstrukcijom za povezne cevovode pregrejača na bloku A1 TENT A

Naziv javne nabavke: Iznajmljivanje mobilnih sanitarnih kabina tokom remonta blokova TENT-A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 18 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 03 avgust 2018
 • Broj javne nabavke: 502
 • Opis javne nabavke: Iznajmljivanje mobilnih sanitarnih kabina tokom remonta blokova TENT-A

Naziv javne nabavke: Ispitivanje uslova radne okoline za potrebe Ogranka TENT

 • Datum kreiranja: četvrtak, 24 maj 2018
 • Datum ažuriranja: 30 jul 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0058/2018 (258/2018)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje uslova radne okoline za potrebe Ogranka TENT

Naziv javne nabavke: Ispitivanje preostalog radnog veka ventila koji rade u kritičnim uslovima – TENT-A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 24 maj 2018
 • Datum ažuriranja: 27 jul 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1000/2018 (287/2018)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje preostalog radnog veka ventila koji rade u kritičnim uslovima – TENT-A