Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo I

Naziv javne nabavke: Ispitivanje elektroenergetske opreme - TENT

 • Datum kreiranja: četvrtak, 15 jun 2017
 • Datum ažuriranja: 26 jul 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0650/2017 (404/2017, 234/2017, 875/2017, 367/2017)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje elektroenergetske opreme - TENT

Naziv javne nabavke: Interventno održavanje 110 kV postrojenja i 6 kV vodova - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: četvrtak, 19 april 2018
 • Datum ažuriranja: 02 jul 2018
 • Broj javne nabavke: 166
 • Opis javne nabavke: Interventno održavanje 110 kV postrojenja i 6 kV vodova - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Ispitivanja instalacije TNG – TE Kolubara

 • Datum kreiranja: petak, 04 maj 2018
 • Datum ažuriranja: 18 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 214/2018 - 3000/1009/2018
 • Opis javne nabavke: Ispitivanja instalacije TNG – TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Ispitivanje opreme i instalacije u Eh izvedbi - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: petak, 13 april 2018
 • Datum ažuriranja: 15 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 134/2018-3000/1147/2018
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje opreme i instalacije u Eh izvedbi - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Izmeštanje Propan-butan stanice TENT A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 17 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 31 maj 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1762/2017 (1222/2017)
 • Opis javne nabavke: Izmeštanje Propan-butan stanice TENT A

Naziv javne nabavke: Ispitivanje glavnih parovodnih linija RA, RB, RC, prestrujnih parovoda i turbinske opreme (lopatice, vretena, ležajevi...) metodama bez razaranja za remont 2018.godine, TENT A

 • Datum kreiranja: utorak, 26 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 11 april 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1058/2017 (2075/2017)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje glavnih parovodnih linija RA, RB, RC, prestrujnih parovoda i turbinske opreme (lopatice, vretena, ležajevi...) metodama bez razaranja za remont 2018.godine, TENT A

Naziv javne nabavke: Izrada novih depresionih bunara na deponiji pepela i reci Savi TENT B

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 18 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 05 april 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1559/2017(1803/2017)
 • Opis javne nabavke: Izrada novih depresionih bunara na deponiji pepela i reci Savi TENT B

Naziv javne nabavke: Ispitivanje i sanacija spusnih cevi - TEM

 • Datum kreiranja: četvrtak, 28 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 03 april 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1475/2017 (1659/2017)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje i sanacija spusnih cevi - TEM