Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo I

Naziv javne nabavke: Ispitivanje kvaliteta ulja na bloku A4 TENT A

 • Datum kreiranja: utorak, 28 novembar 2017
 • Datum ažuriranja: 23 januar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0608/2017 (1596/2017)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje kvaliteta ulja na bloku A4 TENT A

Naziv javne nabavke: Ispitivanje i servisiranje izolacionih aparata

 • Datum kreiranja: sreda, 22 novembar 2017
 • Datum ažuriranja: 22 januar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1095/2017 (1397/2017)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje i servisiranje izolacionih aparata

Naziv javne nabavke: Izrada i popravka creva

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 20 novembar 2017
 • Datum ažuriranja: 26 decembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0550/2017 (1175/2017)
 • Opis javne nabavke: Izrada i popravka creva

Naziv javne nabavke: Izrada projekta garaže SO i O

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 09 oktobar 2017
 • Datum ažuriranja: 18 decembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0018/2017 (1028/2017)
 • Opis javne nabavke: Izrada projekta garaže SO i O

Naziv javne nabavke: Izolacioni aparati

 • Datum kreiranja: sreda, 23 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 22 novembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1093/2017(979/2017)
 • Opis javne nabavke: Izolacioni aparati

Naziv javne nabavke: Ispitivanje specijalnih vatrogasnih odela

 • Datum kreiranja: petak, 15 septembar 2017
 • Datum ažuriranja: 17 novembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1096/2017 (971/2017)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje specijalnih vatrogasnih odela

Naziv javne nabavke: Ispitivanja stanja metala metodama sa razaranjem – TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 18 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 14 novembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0606/2017 (1095/2017)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanja stanja metala metodama sa razaranjem – TENT-A

Naziv javne nabavke: Interventno održavanje i atestiranje pumpnog aparata

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 25 septembar 2017
 • Datum ažuriranja: 13 novembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1413/2017 (1325/2017)
 • Opis javne nabavke: Interventno održavanje i atestiranje pumpnog aparata

Naziv javne nabavke: Interventna popravka vatrostalnih konstrukcija u vanremontnom periodu TENT A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 07 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 29 septembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0728/2017 (1159/2017)
 • Opis javne nabavke: Interventna popravka vatrostalnih konstrukcija u vanremontnom periodu TENT A

Naziv javne nabavke: Inhibitori taloženja kamenca i korozija - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: sreda, 14 jun 2017
 • Datum ažuriranja: 23 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0263/2017(860/2017)
 • Opis javne nabavke: Inhibitori taloženja kamenca i korozija - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Izrada planova ZOP po lokacijama Ogranka TENT

 • Datum ažuriranja: 23 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0019/2017 (214/2017)
 • Opis javne nabavke: Izrada planova ZOP po lokacijama Ogranka TENT

Naziv javne nabavke: Izdavanje časopisa – ogranak TENT

 • Datum kreiranja: sreda, 21 jun 2017
 • Datum ažuriranja: 23 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0003/2017 (635/2017)
 • Opis javne nabavke: Izdavanje časopisa – ogranak TENT

Naziv javne nabavke: Ispitivanje opreme za SPEV (stabilna postrojenja električne vuče)

 • Datum ažuriranja: 16 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 696
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje opreme za SPEV (stabilna postrojenja električne vuče)

Naziv javne nabavke: Ispitivanje uređaja u Eh izvedbi TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 26 maj 2017
 • Datum ažuriranja: 14 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0648/2017 (689/2017)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje uređaja u Eh izvedbi TENT-A

Naziv javne nabavke: Izgradnja nadvišenja prelivnog stuba do kote 123+0,5 mnm kasete 2 deponije pepela i šljake TENT A

 • Datum kreiranja: sreda, 14 jun 2017
 • Datum ažuriranja: 14 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0726/2017 (769/2017)
 • Opis javne nabavke: Izgradnja nadvišenja prelivnog stuba do kote 123+0,5 mnm kasete 2 deponije pepela i šljake TENT A