Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo K

Naziv javne nabavke: Kvalifikacioni postupak za nabavku dobara: Prethodno obaveštenje - Oprema za informacione i komunikacione delatnosti i potrošni materijal

 • Datum kreiranja: sreda, 17 april 2013
 • Datum ažuriranja: 27 septembar 2013
 • Broj javne nabavke: D-IT-13

Naziv javne nabavke: Kvalifikacioni postupak za nabavku dobara: Prethodno obaveštenje - Ležajevi

 • Datum kreiranja: sreda, 17 april 2013
 • Datum ažuriranja: 27 septembar 2013
 • Broj javne nabavke: D-L-13

Naziv javne nabavke: Kvalifikacioni postupak za nabavku dobara:Prethodno obaveštenje - Opšti potrošni materijal

 • Datum kreiranja: sreda, 17 april 2013
 • Datum ažuriranja: 27 septembar 2013
 • Broj javne nabavke: D-OPM-13

Naziv javne nabavke: Kvalifikacioni postupak za nabavku dobara: Prethodno obaveštenje - Pumpe

 • Datum kreiranja: sreda, 17 april 2013
 • Datum ažuriranja: 27 septembar 2013
 • Broj javne nabavke: D-P-13

Naziv javne nabavke: Kvalifikacioni postupak za nabavku dobara: Prethodno obaveštenje - Rezervni delovi za teretna vozila

 • Datum kreiranja: sreda, 17 april 2013
 • Datum ažuriranja: 27 septembar 2013
 • Broj javne nabavke: D-RDTS-13

Naziv javne nabavke: Kvalifikacioni postupak za nabavku dobara: Prethodno obaveštenje - Transportne trake

 • Datum kreiranja: sreda, 17 april 2013
 • Datum ažuriranja: 27 septembar 2013
 • Broj javne nabavke: D-TT-13

Naziv javne nabavke: Kvalifikacioni postupak za nabavku dobara:Prethodno obaveštenje - Ulja, maziva i tečnosti opšte namene

 • Datum kreiranja: sreda, 17 april 2013
 • Datum ažuriranja: 27 septembar 2013
 • Broj javne nabavke: D-UMT-13

Naziv javne nabavke: Kvalifikacioni postupak za nabavku usluga: Prethodno obaveštenje - Elektro održavanje opreme

 • Datum kreiranja: sreda, 17 april 2013
 • Datum ažuriranja: 27 septembar 2013
 • Broj javne nabavke: U-EO-13
 • Opis javne nabavke: Održavanje VN rasklopne i merne opreme i sabirnica (110 , 35 i 25 kV ), održavanje generatora , održavanje i adaptacija 6 kV postrojenja, kablova, oklopljenih sabirnica i šinskih veza , održavanje i adaptacija 0,4 kV postrojenja ...

Naziv javne nabavke: Kreč hidratisani

 • Datum kreiranja: petak, 19 jul 2013
 • Datum ažuriranja: 26 septembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1273/2013
 • Opis javne nabavke: Kreč hidratisani