Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo K

Naziv javne nabavke: Kvarcni pesak

 • Datum kreiranja: četvrtak, 29 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 07 april 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1567/2016 (2112/2016)
 • Opis javne nabavke: Kvarcni pesak

Naziv javne nabavke: Kategorizacija, razvrstavanje opreme pod pritiskom prema nivou opasnosti,evidentiranje u centralni registar i pregled-ispitivanje opreme pod pritiskom

 • Datum kreiranja: četvrtak, 29 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 13 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0741/2016 (2090/2016)
 • Opis javne nabavke: Kategorizacija, razvrstavanje opreme pod pritiskom prema nivou opasnosti,evidentiranje u centralni registar i pregled-ispitivanje opreme pod pritiskom

Naziv javne nabavke: Kontrola i ispitivanje sistema za merenje dimnih gasova

 • Datum kreiranja: sreda, 07 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 09 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1458/2016 (1658/2016)
 • Opis javne nabavke: Kontrola i ispitivanje sistema za merenje dimnih gasova

Naziv javne nabavke: Karakterizacija i kategorizacija otpada-uzorkovanje i izrada Izveštaja o ispitivanju otpada

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 19 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 08 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1303/2016 (1952/2016)
 • Opis javne nabavke: Karakterizacija i kategorizacija otpada-uzorkovanje i izrada Izveštaja o ispitivanju otpada

Naziv javne nabavke: Kontrola i podešavanje zazora na duplim ležajima ventilatorskih mlinova za ugalj

 • Datum kreiranja: sreda, 04 januar 2017
 • Datum ažuriranja: 07 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1965/2016 (2124/2016)
 • Opis javne nabavke: Kontrola i podešavanje zazora na duplim ležajima ventilatorskih mlinova za ugalj

Naziv javne nabavke: Kontrola ovešenja na parovodnim linijama blokova A1 do A6 za 2017.god, TENT A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 05 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 02 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1130/2016 (1899/2016)
 • Opis javne nabavke: Kontrola ovešenja na parovodnim linijama blokova A1 do A6 za 2017.god, TENT A

Naziv javne nabavke: kotlovske bešavne cevi

 • Datum kreiranja: petak, 30 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 02 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1695/2016 (2161/2016)
 • Opis javne nabavke: kotlovske bešavne cevi

Naziv javne nabavke: Klima uređaji

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 05 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 01 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 1000/0012/2016(1929)
 • Opis javne nabavke: Klima uređaji

Naziv javne nabavke: Kalibrator za napon, struju temperature sa pripadajućim alatima za MRU

 • Datum kreiranja: sreda, 07 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 27 februar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1337/2016 (1796/2016)
 • Opis javne nabavke: Kalibrator za napon, struju temperature sa pripadajućim alatima za MRU