Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo M

Naziv javne nabavke: Mašinski rezervni delovi za lokomotive

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 13 avgust 2018
 • Datum ažuriranja: 26 oktobar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0596/2018 (277/2018)
 • Opis javne nabavke: Mašinski rezervni delovi za lokomotive
Preuzmi: Poziv_za_podnosenje_ponuda_277_2018.docx
Preuzmi: Konkursna dokumentacija3000-0596-2018 (277-2018).docx
Preuzmi: 1 Dodatne informacije ili pojasnjenja br.1 u vezi sa pripremanjem ponude u otvorenom postupku Masinski rezervni delovi za lokomotive Partija 5 - Pogonski kais JN 3000-0596-2018 (277-2018).docx
Preuzmi: Prva Izmena konkursne dokumentacije u otvorenom postupku nabavke dobara Masinski rezervni delovi JN 3000-0596-2018 (NN 277-2018).docx
Preuzmi: 2 Dodatne informacije ili pojasnjenja br.2 u vezi sa pripremanjem ponude u otvorenom postupku.docx
Preuzmi: Druga Izmena JN 3000-0596-2018 (NN 277-2018).zip
Preuzmi: 3 Dodatne informacije ili pojasnjenja br.1 u vezi sa pripremanjem ponude u otvorenom postupku Masinski rezervni delovi za lokomotive Partija 3- JN 3000-0596-2018 (277-2018).docx
Preuzmi: 4 Dodatne informacije ili pojasnjenja br.4 u vezi sa pripremanjem ponude u otvorenom postupku Masinski rezervni delovi za lokomotive JN 3000-0596-2018 (277-2018).docx
Preuzmi: Treca Izmena konkursne dokumentacije u otvorenom postupku nabavke dobara Masinski rezervni delovi JN 3000-0596-2018 (NN 277-2018).docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka u otovrenom postupku nabavke dobara 277-2018.doc
Preuzmi: Cetvrta Izmena konkursne dokumentacije u otvorenom postupku nabavke dobara Masinski rezervni delovi JN 3000-0596-2018 (NN 277-2018).docx
Preuzmi: Odluka o obustavi postupka JN 3000-0596-2018 (277-2018).pdf
Preuzmi: Obavestenje o obustavi postupka JN 3000-0596-2018 (277-2018).doc

Naziv javne nabavke: Merni pretvarači struje i napona,lokalni indikatori,prenosni merni uređaji struje TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 22 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 02 avgust 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0159/2018 (627/2018)
 • Opis javne nabavke: Merni pretvarači struje i napona,lokalni indikatori,prenosni merni uređaji struje TENT-A

Naziv javne nabavke: Manganske ploče - TEM

 • Datum kreiranja: petak, 29 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 25 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1593/2017 (1786/2017)
 • Opis javne nabavke: Manganske ploče - TEM

Naziv javne nabavke: Modernizacija sistema upravljanja bajpas stanicama VP i NP A5 Kolubara: zamena sistema upravljanja po položaju, ugradnja novih hidrauličnih aktuatora sa integrisanim davačima položaja, implementacija novog algoritma upravljanja bajpasom NP, klimatizacija

 • Datum kreiranja: petak, 08 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 18 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1152/2017 (1188/2017)
 • Opis javne nabavke: Modernizacija sistema upravljanja bajpas stanicama VP i NP A5 Kolubara: zamena sistema upravljanja po položaju, ugradnja novih hidrauličnih aktuatora sa integrisanim davačima položaja, implementacija novog algoritma upravljanja bajpasom NP, klimatizacija

Naziv javne nabavke: Montaža ormani upravljanja dodavačima blok A5 i A6 sa neophodnom opremom, TENT-A

 • Datum kreiranja: utorak, 17 april 2018
 • Datum ažuriranja: 13 jun 2018
 • Broj javne nabavke: JН/3000/0884/2018(285/2018)
 • Opis javne nabavke: Montaža ormani upravljanja dodavačima blok A5 i A6 sa neophodnom opremom, TENT-A

Naziv javne nabavke: Mlinovi i dodavači angažovanje izvršilaca za održavanje - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: sreda, 21 mart 2018
 • Datum ažuriranja: 30 maj 2018
 • Broj javne nabavke: 144/2018 - 3000/0717/2018
 • Opis javne nabavke: Mlinovi i dodavači angažovanje izvršilaca za održavanje - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Moduli , oprema i rezervni delovi za stabilnu instalaciju za dojavu požara Tent A (PPZ sistem)

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 26 mart 2018
 • Datum ažuriranja: 23 maj 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0158/2018(255/2018)
 • Opis javne nabavke: Moduli , oprema i rezervni delovi za stabilnu instalaciju za dojavu požara Tent A (PPZ sistem)

Naziv javne nabavke: MRU oprema za bager stanicu (TENT B)

 • Datum kreiranja: četvrtak, 04 januar 2018
 • Datum ažuriranja: 22 maj 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1940/2017(1565/2017)
 • Opis javne nabavke: MRU oprema za bager stanicu (TENT B)

Naziv javne nabavke: Mlinski delovi – strugarski rezervni delovi za - TENT

 • Datum kreiranja: utorak, 20 mart 2018
 • Datum ažuriranja: 03 maj 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0272/2018 (32/2018)
 • Opis javne nabavke: Mlinski delovi – strugarski rezervni delovi za - TENT

Naziv javne nabavke: Mlinovi A-5, poboljšanje zaptivanja na delu recirkulacioni kanal ulaz u mlin. Nabavka dva radna kola – TE Kolubara

 • Datum kreiranja: četvrtak, 21 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 18 april 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1149/2017 (1657/2017)
 • Opis javne nabavke: Mlinovi A-5, poboljšanje zaptivanja na delu recirkulacioni kanal ulaz u mlin. Nabavka dva radna kola – TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Mlinski delovi - odlivci za 2018.god. TENT A

 • Datum kreiranja: sreda, 03 januar 2018
 • Datum ažuriranja: 10 april 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0165/2017 (1994/2017)
 • Opis javne nabavke: Mlinski delovi - odlivci za 2018.god. TENT A