Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo M

Naziv javne nabavke: Moduli programabilnih logičkih kontrolera i rezervni delovi za sistemske industrijske računare TENT-A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 05 april 2018
 • Datum ažuriranja: 05 april 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0157/2018 (247/2018)
 • Opis javne nabavke: Moduli programabilnih logičkih kontrolera i rezervni delovi za sistemske industrijske računare TENT-A

Naziv javne nabavke: Mernoregulaciona oprema za crpnu stanicu-pomoćni uređaji rashladnih pumpi 0,4,5 i 6 TENT-A, -ormani i el.oprema za magnetne odvajače Dopreme uglja 1 TENT-A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 08 januar 2018
 • Datum ažuriranja: 12 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1784/2017 (1428/2017) ; 3000/1781/2017 (1442/2017)
 • Opis javne nabavke: Mernoregulaciona oprema za crpnu stanicu-pomoćni uređaji rashladnih pumpi 0,4,5 i 6 TENT-A, -ormani i el.oprema za magnetne odvajače Dopreme uglja 1 TENT-A

Naziv javne nabavke: Merni transformator - TEM

 • Datum kreiranja: sreda, 06 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 09 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0373/2017 (1921/2017)
 • Opis javne nabavke: Merni transformator - TEM

Naziv javne nabavke: Manometri i termometri - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: sreda, 20 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 06 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0753/2017(1432/2017)
 • Opis javne nabavke: Manometri i termometri - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Merenje i podešavanje zazora na duplim ležajevima mlinova - TEM

 • Datum kreiranja: četvrtak, 14 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 06 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1515/2017 (1896/2017)
 • Opis javne nabavke: Merenje i podešavanje zazora na duplim ležajevima mlinova - TEM

Naziv javne nabavke: Moment ključ, moment pritezanja Mmah=700 Nm - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: utorak, 05 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 28 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0957/2017(1263/2017)
 • Opis javne nabavke: Moment ključ, moment pritezanja Mmah=700 Nm - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: MRU radionička oprema za svakodnevno održavanje-TE Kolubara

 • Datum kreiranja: četvrtak, 23 novembar 2017
 • Datum ažuriranja: 23 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0324/2017(184/2017)
 • Opis javne nabavke: MRU radionička oprema za svakodnevno održavanje-TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Merni pretvarači struje i napona,lokalni indikatori, prenosni merni uređaji struje TENT-A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 04 januar 2018
 • Datum ažuriranja: 20 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1775/2017 (1335/2017)
 • Opis javne nabavke: Merni pretvarači struje i napona,lokalni indikatori, prenosni merni uređaji struje TENT-A

Naziv javne nabavke: Montažni materijal za armaturu TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 08 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 20 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0761/2017 (1345/2017)
 • Opis javne nabavke: Montažni materijal za armaturu TENT-A