Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo N

Naziv javne nabavke: Nabavka pogona klapni sekundarnog vazduha

 • Datum kreiranja: petak, 17 avgust 2018
 • Datum ažuriranja: 17 oktobar 2018
 • Broj javne nabavke: 29/2018
 • Opis javne nabavke: Nabavka pogona klapni sekundarnog vazduha

Naziv javne nabavke: Nabavka konektora i instalacione opreme

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 23 april 2018
 • Datum ažuriranja: 24 septembar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0411/2018 (380/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka konektora i instalacione opreme

Naziv javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za hidrauličnu regulaciju turbine 110 MW-TE Kolubara

 • Datum kreiranja: petak, 15 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 21 septembar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0202/2018(593/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za hidrauličnu regulaciju turbine 110 MW-TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Nabavka servo pogona sa izvršnim organima na postrojenju HPV 1 - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: petak, 22 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 19 septembar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0181/2018(125/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka servo pogona sa izvršnim organima na postrojenju HPV 1 - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Nabavka paralelnih ploča za laboratorijske mlinove

 • Datum kreiranja: sreda, 27 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 18 septembar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0618/2018(524/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka paralelnih ploča za laboratorijske mlinove

Naziv javne nabavke: Nabavka servo pogona TA5 u TE Kolubara

 • Datum kreiranja: petak, 08 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 14 septembar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0177/2018(124/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka servo pogona TA5 u TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Nabavka merenja vlažnosti u dimnom gasu

 • Datum kreiranja: sreda, 20 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 11 septembar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0144/2018 (514/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka merenja vlažnosti u dimnom gasu

Naziv javne nabavke: Nabavka merne i regulacione opreme za kompresore (TENT B)

 • Datum kreiranja: četvrtak, 14 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 11 septembar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0763/2017(1880/2017)
 • Opis javne nabavke: Nabavka merne i regulacione opreme za kompresore (TENT B)

Naziv javne nabavke: Nabavka tehničkih gasova za hemijske analize

 • Datum kreiranja: utorak, 19 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 06 septembar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0546/2018(556/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka tehničkih gasova za hemijske analize