Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo N

Naziv javne nabavke: Natrijum hidroksid

 • Datum kreiranja: petak, 28 februar 2014
 • Datum ažuriranja: 29 april 2014
 • Broj javne nabavke: 5004/2014
 • Opis javne nabavke: Natrijum hidroksid

Naziv javne nabavke: Nabavka bakarnog uža za uzemljenje TENT B

 • Datum kreiranja: utorak, 11 februar 2014
 • Datum ažuriranja: 28 april 2014
 • Broj javne nabavke: 2466/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka bakarnog uža za uzemljenje TENT B

Naziv javne nabavke: Nabavka indikatora protoka

 • Datum kreiranja: petak, 11 april 2014
 • Datum ažuriranja: 24 april 2014
 • Broj javne nabavke: 4116/2014
 • Opis javne nabavke: Nabavka indikatora protoka

Naziv javne nabavke: Nabavka laboratorijskih hemikalija

 • Datum kreiranja: četvrtak, 30 januar 2014
 • Datum ažuriranja: 22 april 2014
 • Broj javne nabavke: 2352/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka laboratorijskih hemikalija

Naziv javne nabavke: Nabavka usluge Projektovanja, izrade i atestiranja transportne palete (kamionsko-brodske) za transport korseta generatora iz Belforta, republika Francuska kao i sertifikovanje alata za podizanje i transport korseta generatora

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 24 mart 2014
 • Datum ažuriranja: 17 april 2014
 • Broj javne nabavke: 006768/2014
 • Opis javne nabavke: Nabavka usluge Projektovanja, izrade i atestiranja transportne palete (kamionsko-brodske) za transport korseta generatora iz Belforta, republika Francuska kao i sertifikovanje alata za podizanje i transport korseta generatora

Naziv javne nabavke: Nabavka usluga za potrebe poslovanja PD TENT d.o.o. Obrenovac

 • Datum kreiranja: sreda, 26 februar 2014
 • Datum ažuriranja: 14 april 2014
 • Broj javne nabavke: 000994/2014
 • Opis javne nabavke: Nabavka usluga za potrebe poslovanja PD TENT d.o.o. Obrenovac

Naziv javne nabavke: Nabavka rolni (TENT B)

 • Datum kreiranja: sreda, 22 januar 2014
 • Datum ažuriranja: 09 april 2014
 • Broj javne nabavke: 2254/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka rolni (TENT B)

Naziv javne nabavke: N - Guma za spojnicu FADB 678,595,370

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 27 januar 2014
 • Datum ažuriranja: 04 april 2014
 • Broj javne nabavke: 2235/2013
 • Opis javne nabavke: N - Guma za spojnicu FADB 678,595,370

Naziv javne nabavke: Nabavka usluga zamene šina na pruzi Stubline Vorbis od KM 1+300'12+800 ŽT TENT

 • Datum ažuriranja: 03 april 2014
 • Broj javne nabavke: 002706/2014
 • Opis javne nabavke: Nabavka usluga zamene šina na pruzi Stubline Vorbis od KM 1+300'12+800 ŽT TENT

Naziv javne nabavke: Nabavka merne opreme za merenje i kontrolu funkcionalnosti merne opreme u polju

 • Datum kreiranja: sreda, 22 januar 2014
 • Datum ažuriranja: 31 mart 2014
 • Broj javne nabavke: 2314/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka merne opreme za merenje i kontrolu funkcionalnosti merne opreme u polju

Naziv javne nabavke: Nabavka higijensko potrošnog materijala

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 03 mart 2014
 • Datum ažuriranja: 27 mart 2014
 • Broj javne nabavke: 4034/2014
 • Opis javne nabavke: Nabavka higijensko potrošnog materijala

Naziv javne nabavke: Nabavka sredstava za dezinfekciju

 • Datum kreiranja: petak, 27 decembar 2013
 • Datum ažuriranja: 27 mart 2014
 • Broj javne nabavke: 2134/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka sredstava za dezinfekciju

Naziv javne nabavke: Nabavka industrijskih parnih kalorifera

 • Datum kreiranja: četvrtak, 23 januar 2014
 • Datum ažuriranja: 26 mart 2014
 • Broj javne nabavke: 2330/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka industrijskih parnih kalorifera