Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo N

Naziv javne nabavke: Nabavka kancelarijskog materijala

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 16 decembar 2013
 • Datum ažuriranja: 14 februar 2014
 • Broj javne nabavke: 1844/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka kancelarijskog materijala

Naziv javne nabavke: Nabavka malih nalepnica za obeležavanje vozila, vizit karti

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 23 decembar 2013
 • Datum ažuriranja: 14 februar 2014
 • Broj javne nabavke: 2112/2013 2169/2013 2196/2013 2199/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka malih nalepnica za obeležavanje vozila, vizit karti

Naziv javne nabavke: Nabavka akumulatorskih klema za buldozere

 • Datum kreiranja: utorak, 31 decembar 2013
 • Datum ažuriranja: 12 februar 2014
 • Broj javne nabavke: 1829/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka akumulatorskih klema za buldozere

Naziv javne nabavke: Nabavka hidratisanog kreča

 • Datum kreiranja: četvrtak, 14 novembar 2013
 • Datum ažuriranja: 10 februar 2014
 • Broj javne nabavke: 1989/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka hidratisanog kreča

Naziv javne nabavke: Nabavka kompresora

 • Datum kreiranja: četvrtak, 24 oktobar 2013
 • Datum ažuriranja: 10 februar 2014
 • Broj javne nabavke: 1940/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka kompresora

Naziv javne nabavke: Nabavka delova za AT zavarivanje kablova

 • Datum kreiranja: četvrtak, 26 decembar 2013
 • Datum ažuriranja: 10 februar 2014
 • Broj javne nabavke: 2214/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka delova za AT zavarivanje kablova

Naziv javne nabavke: Nabavka vizit karti

 • Datum kreiranja: četvrtak, 21 novembar 2013
 • Datum ažuriranja: 30 januar 2014
 • Broj javne nabavke: 2033/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka vizit karti

Naziv javne nabavke: Nabavka blok transformatora - trofazni, uljni, hermetički zaptiven, stubni 235/15 kV, 400 MVA

 • Datum kreiranja: četvrtak, 30 januar 2014
 • Datum ažuriranja: 30 januar 2014
 • Broj javne nabavke: 123/2014
 • Opis javne nabavke: Nabavka blok transformatora - trofazni, uljni, hermetički zaptiven, stubni 235/15 kV, 400 MVA

Naziv javne nabavke: Nabavka dobara, Klima uređaj 34 BTU (sa ugradnjom)

 • Datum kreiranja: utorak, 21 januar 2014
 • Datum ažuriranja: 27 januar 2014
 • Broj javne nabavke: 2278/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka dobara, Klima uređaj 34 BTU (sa ugradnjom)

Naziv javne nabavke: Nabavka industrijskih parnih kalorifera

 • Datum kreiranja: četvrtak, 23 januar 2014
 • Datum ažuriranja: 23 januar 2014
 • Broj javne nabavke: 2330/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka industrijskih parnih kalorifera

Naziv javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za visokopritisnu armaturu

 • Datum kreiranja: četvrtak, 14 novembar 2013
 • Datum ažuriranja: 22 januar 2014
 • Broj javne nabavke: 2056/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za visokopritisnu armaturu

Naziv javne nabavke: Nabavka motorno zaštitnih prekidača MS 116-10 sa pomoćnim kontaktima za signalizaciju 1NO+1NC

 • Datum kreiranja: četvrtak, 17 oktobar 2013
 • Datum ažuriranja: 21 januar 2014
 • Broj javne nabavke: 1831/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka motorno zaštitnih prekidača MS 116-10 sa pomoćnim kontaktima za signalizaciju 1NO+1NC

Naziv javne nabavke: Nabavka ručnog alata

 • Datum kreiranja: utorak, 10 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 17 januar 2014
 • Broj javne nabavke: 1698/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka ručnog alata

Naziv javne nabavke: Nabavka štampanih obrazaca i memoranduma

 • Datum kreiranja: četvrtak, 24 oktobar 2013
 • Datum ažuriranja: 14 januar 2014
 • Broj javne nabavke: 1801/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka štampanih obrazaca i memoranduma