Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo O

Naziv javne nabavke: Oprema za kontejnersko naselje

 • Datum kreiranja: sreda, 23 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 05 april 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/1347/2018 (2961/2018)
 • Opis javne nabavke: Oprema za kontejnersko naselje

Naziv javne nabavke: Održavanje uređaja energetske elektronike - TENT

 • Datum kreiranja: utorak, 08 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 02 april 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0876/2018 (1400/2018)
 • Opis javne nabavke: Održavanje uređaja energetske elektronike - TENT

Naziv javne nabavke: Ormani za opremu PLC 1 i PLC 3 sistema KGH relejnih prostorija i termokomandi TENT A, servisiranje postojećih rekova i modula sa ugradnjom opreme u nove ormane TENT-A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 21 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 27 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0878/2018 (1744/2018)
 • Opis javne nabavke: Ormani za opremu PLC 1 i PLC 3 sistema KGH relejnih prostorija i termokomandi TENT A, servisiranje postojećih rekova i modula sa ugradnjom opreme u nove ormane TENT-A

Naziv javne nabavke: Održavanje i servisiranje opreme za klimatizaciju TENT - A

 • Datum kreiranja: petak, 04 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 27 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0805/2018 (1358/2018)
 • Opis javne nabavke: Održavanje i servisiranje opreme za klimatizaciju TENT - A

Naziv javne nabavke: Operaterske radne stanice i monitori operaterskih stanica TENT-A

 • Datum kreiranja: utorak, 05 februar 2019
 • Datum ažuriranja: 27 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0166/2018(490/2018)
 • Opis javne nabavke: Operaterske radne stanice i monitori operaterskih stanica TENT-A

Naziv javne nabavke: Održavanje kompresora tehničkog vazduha

 • Datum kreiranja: petak, 21 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 26 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 1773/2018 (3000/0796/2018)
 • Opis javne nabavke: Održavanje kompresora tehničkog vazduha

Naziv javne nabavke: Oprema i delovi za klimatizaciju komande B1, B2, pobude generatora B1, B2, dopreme uglja, novog sistema otpepeljivanja, elektrofiltera , restorana VIP i HPV

 • Datum kreiranja: sreda, 05 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 26 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 1197/2018 (JN/3000/0627/2018)
 • Opis javne nabavke: Oprema i delovi za klimatizaciju komande B1, B2, pobude generatora B1, B2, dopreme uglja, novog sistema otpepeljivanja, elektrofiltera , restorana VIP i HPV

Naziv javne nabavke: Obuke u vezi sa standardom ISO-1-1

 • Datum kreiranja: petak, 18 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 19 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 3464/2018(3000/1362/2018)
 • Opis javne nabavke: Obuke u vezi sa standardom ISO-1-1

Naziv javne nabavke: Ozidni remontni radovi - TEM

 • Datum kreiranja: četvrtak, 03 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 18 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 2331/2018 (JN/3000/1632/2018)
 • Opis javne nabavke: Ozidni remontni radovi - TEM

Naziv javne nabavke: Obojeni metali i sivi liv - TENT

 • Datum kreiranja: utorak, 11 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 13 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0318/2018 (1381/2018)
 • Opis javne nabavke: Obojeni metali i sivi liv - TENT

Naziv javne nabavke: Orsat aparatura - TENT-A

 • Datum kreiranja: sreda, 23 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 04 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 2231
 • Opis javne nabavke: Orsat aparatura - TENT-A

Naziv javne nabavke: Odmašćivanje restorana i hauba, čišćenje ventilacionih kanala – zakonska obaveza

 • Datum kreiranja: utorak, 11 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 01 mart 2019
 • Broj javne nabavke: (1778/2018) 3000/0101/2018
 • Opis javne nabavke: Odmašćivanje restorana i hauba, čišćenje ventilacionih kanala – zakonska obaveza

Naziv javne nabavke: Obuke obavezne po novousvojenim zakonima i po usvojenim propisima usaglašenim sa EU

 • Datum kreiranja: petak, 11 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 26 februar 2019
 • Broj javne nabavke: 2824/2018(3000/1359/2018)
 • Opis javne nabavke: Obuke obavezne po novousvojenim zakonima i po usvojenim propisima usaglašenim sa EU