Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo O

Naziv javne nabavke: Obuke u vezi sa standardom ISO

 • Datum kreiranja: četvrtak, 22 novembar 2018
 • Datum ažuriranja: 28 decembar 2018
 • Broj javne nabavke: 1772/2018(3000/1362/2018)
 • Opis javne nabavke: Obuke u vezi sa standardom ISO

Naziv javne nabavke: Odlivci od sivog liva- TE Kolubara

 • Datum kreiranja: sreda, 17 oktobar 2018
 • Datum ažuriranja: 24 decembar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0219/2018(785/2018)
 • Opis javne nabavke: Odlivci od sivog liva- TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Oprema za kontejnersko naselje

 • Datum kreiranja: četvrtak, 04 oktobar 2018
 • Datum ažuriranja: 10 decembar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1347/2018 (534/2018)
 • Opis javne nabavke: Oprema za kontejnersko naselje

Naziv javne nabavke: Održavanje redovni godišnji pregled i funkcionalne probe stabilne instalacije za dojavu požara(po rešenju MUP-a) TENT A

 • Datum kreiranja: sreda, 10 oktobar 2018
 • Datum ažuriranja: 06 decembar 2018
 • Broj javne nabavke: JN/3000/1382/2018 (1131/2018)
 • Opis javne nabavke: Održavanje redovni godišnji pregled i funkcionalne probe stabilne instalacije za dojavu požara(po rešenju MUP-a) TENT A

Naziv javne nabavke: Održavanje CNC glodalice HAAS VF-5 Tent A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 04 oktobar 2018
 • Datum ažuriranja: 04 decembar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1051/2018 (775/2018)
 • Opis javne nabavke: Održavanje CNC glodalice HAAS VF-5 Tent A

Naziv javne nabavke: Održavanje sistema monitoringa generatora- TENT B

 • Datum kreiranja: utorak, 14 avgust 2018
 • Datum ažuriranja: 15 novembar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1480/2018 (705/2018)
 • Opis javne nabavke: Održavanje sistema monitoringa generatora- TENT B

Naziv javne nabavke: Održavanje vozila „Kamag

 • Datum kreiranja: utorak, 07 avgust 2018
 • Datum ažuriranja: 14 novembar 2018
 • Broj javne nabavke: 623
 • Opis javne nabavke: Održavanje vozila „Kamag

Naziv javne nabavke: Očitavanje TL dozimetara, dozimetrijska konrola izvora jonizujućih zračenja u TE Kolubara

 • Datum kreiranja: sreda, 19 septembar 2018
 • Datum ažuriranja: 31 oktobar 2018
 • Broj javne nabavke: 16/2018 - 3000/1163/2018
 • Opis javne nabavke: Očitavanje TL dozimetara, dozimetrijska konrola izvora jonizujućih zračenja u TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Odlivci od čeličnog liva - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: utorak, 26 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 03 oktobar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0220/2018 (375/2018)
 • Opis javne nabavke: Odlivci od čeličnog liva - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Opšti potrošni materijal - TEK

 • Datum kreiranja: petak, 22 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 25 septembar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0435/2018/434/2018
 • Opis javne nabavke: Opšti potrošni materijal - TEK

Naziv javne nabavke: Održavanje rampi i kapija na TENT A, TENT B, TEK i TEM – SO i O

 • Datum kreiranja: utorak, 19 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 24 septembar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0015/2018 (682/2018)
 • Opis javne nabavke: Održavanje rampi i kapija na TENT A, TENT B, TEK i TEM – SO i O

Naziv javne nabavke: Opravka mašinskih delova za lokomotive

 • Datum kreiranja: petak, 03 avgust 2018
 • Datum ažuriranja: 20 septembar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0928/2018 (90/2018)
 • Opis javne nabavke: Opravka mašinskih delova za lokomotive

Naziv javne nabavke: Oprema i armatura za grejanje u sekundarnoj mreži TENT - A

 • Datum kreiranja: utorak, 12 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 03 septembar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0533/2018 (484/2018)
 • Opis javne nabavke: Oprema i armatura za grejanje u sekundarnoj mreži TENT - A