Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo O

Naziv javne nabavke: Odgušivanje i ispiranje tehničkih cevovoda,kanalizacije i drugih sistema, skidanje nalepa na bunkerima uglja,vodom pod pritiskom-TENT

 • Datum kreiranja: utorak, 19 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 27 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0636/2017(480/2017,775/2017,1591/2017)
 • Opis javne nabavke: Odgušivanje i ispiranje tehničkih cevovoda,kanalizacije i drugih sistema, skidanje nalepa na bunkerima uglja,vodom pod pritiskom-TENT

Naziv javne nabavke: Online monitoring: magnetni monitoring namotaja rotora i PD monitoring namotaja statora bl.4 – TENT-A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 18 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 22 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 1590
 • Opis javne nabavke: Online monitoring: magnetni monitoring namotaja rotora i PD monitoring namotaja statora bl.4 – TENT-A

Naziv javne nabavke: Odlivci od sivog liva- TE Kolubara

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 18 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 22 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 2045
 • Opis javne nabavke: Odlivci od sivog liva- TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Održavanje i popravka uređaja za merenje vibracija

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 25 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 22 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1547/2017(2100/2017)
 • Opis javne nabavke: Održavanje i popravka uređaja za merenje vibracija

Naziv javne nabavke: Obojeni metali i sivi liv

 • Datum kreiranja: petak, 29 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 20 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0195/2017 (315/2017,774/2017, 916/2017, 467/2017)
 • Opis javne nabavke: Obojeni metali i sivi liv

Naziv javne nabavke: Održavanje opreme na dimnjaku -TEM

 • Datum kreiranja: sreda, 13 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 14 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0523/2017 (1878/2017)
 • Opis javne nabavke: Održavanje opreme na dimnjaku -TEM

Naziv javne nabavke: Održavanje redovni godišnji pregled i funkcionalne probe stabilne instalacije za dojavu požara(po rešenju MUP-a) TENT A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 21 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 13 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1086/2017(1130/2017)
 • Opis javne nabavke: Održavanje redovni godišnji pregled i funkcionalne probe stabilne instalacije za dojavu požara(po rešenju MUP-a) TENT A

Naziv javne nabavke: Oprema za rekonstrukciju SKADA upravljačkog sistema postrojenja dopreme uglja D1 i ugradnja - TENT-A

 • Datum kreiranja: utorak, 12 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 12 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1956/2017 (1547/2017)
 • Opis javne nabavke: Oprema za rekonstrukciju SKADA upravljačkog sistema postrojenja dopreme uglja D1 i ugradnja - TENT-A

Naziv javne nabavke: Održavanje PVC armature i cevovoda u HPV - TEM

 • Datum kreiranja: sreda, 13 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 08 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1418/2017 (1294/2017)
 • Opis javne nabavke: Održavanje PVC armature i cevovoda u HPV - TEM

Naziv javne nabavke: Očitavanje TL dozimetara, dozimetrijska konrola izvora jonizujućih zračenja u TE Kolubara

 • Datum kreiranja: sreda, 29 novembar 2017
 • Datum ažuriranja: 02 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 1255/2017 - 3000/0610/2017
 • Opis javne nabavke: Očitavanje TL dozimetara, dozimetrijska konrola izvora jonizujućih zračenja u TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Održavanje radio stanica

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 28 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 16 januar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0078/2017 (992/2017)
 • Opis javne nabavke: Održavanje radio stanica

Naziv javne nabavke: Održavanje CNC glodalice HAAC VF-5 Tent A

 • Datum kreiranja: utorak, 28 novembar 2017
 • Datum ažuriranja: 12 januar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0662/2017 (1534/2017)
 • Opis javne nabavke: Održavanje CNC glodalice HAAC VF-5 Tent A

Naziv javne nabavke: Opšti potrošni materijal - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: sreda, 27 septembar 2017
 • Datum ažuriranja: 03 januar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1181/2017(1002/2017)
 • Opis javne nabavke: Opšti potrošni materijal - TE Kolubara