Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo P

Naziv javne nabavke: POZICIONERI

 • Datum kreiranja: sreda, 07 maj 2014
 • Datum ažuriranja: 04 jun 2014
 • Broj javne nabavke: 4114/14
 • Opis javne nabavke: POZICIONERI

Naziv javne nabavke: Pletenice

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 10 mart 2014
 • Datum ažuriranja: 02 jun 2014
 • Broj javne nabavke: 7008
 • Opis javne nabavke: Pletenice

Naziv javne nabavke: Popravka glavnog prekidača na lokomotivi 441-04

 • Datum kreiranja: petak, 10 januar 2014
 • Datum ažuriranja: 02 jun 2014
 • Broj javne nabavke: 2285/2013
 • Opis javne nabavke: Popravka glavnog prekidača na lokomotivi 441-04

Naziv javne nabavke: Provera ispravnosti elektronskog brzinometra EB 96

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 10 mart 2014
 • Datum ažuriranja: 30 maj 2014
 • Broj javne nabavke: 002756/2014
 • Opis javne nabavke: Provera ispravnosti elektronskog brzinometra EB 96

Naziv javne nabavke: PVC vodovodne cevi

 • Datum kreiranja: petak, 07 mart 2014
 • Datum ažuriranja: 29 maj 2014
 • Broj javne nabavke: 6006
 • Opis javne nabavke: PVC vodovodne cevi

Naziv javne nabavke: Popravka cirkulacionih pumpi sa vlažnim rotorom

 • Datum kreiranja: sreda, 26 februar 2014
 • Datum ažuriranja: 28 maj 2014
 • Broj javne nabavke: 2230/2013
 • Opis javne nabavke: Popravka cirkulacionih pumpi sa vlažnim rotorom

Naziv javne nabavke: Pneumatski regulacioni ventili ubrizgavanja II i III

 • Datum kreiranja: utorak, 18 mart 2014
 • Datum ažuriranja: 27 maj 2014
 • Broj javne nabavke: 4008/14
 • Opis javne nabavke: Pneumatski regulacioni ventili ubrizgavanja II i III

Naziv javne nabavke: Pozicija 1: Tehnička kontrola projektne dokumentacije glavnih projekata za privremeno skladištenje otpada (TENT A, TENT B, TEK i TEM)- Pozicija 2: Tehnička kontrola glavnih projekata skladišta ulja i maziva (TENT A, TEK i TEM) Pozicija 3: Tehnička kontrol

 • Datum kreiranja: utorak, 18 mart 2014
 • Datum ažuriranja: 27 maj 2014
 • Broj javne nabavke: 001490/2014
 • Opis javne nabavke: Pozicija 1: Tehnička kontrola projektne dokumentacije glavnih projekata za privremeno skladištenje otpada (TENT A, TENT B, TEK i TEM)- Pozicija 2: Tehnička kontrola glavnih projekata skladišta ulja i maziva (TENT A, TEK i TEM) Pozicija 3: Tehnička kontrol

Naziv javne nabavke: Partija 1 : Angažovanje radnika za održavanje mlinova bl.A1,A2 i A6 ; Partija 2 : Angažovanje radnika za održavanje mlinova bl.A3,A4 i A5

 • Datum kreiranja: utorak, 27 maj 2014
 • Datum ažuriranja: 27 maj 2014
 • Broj javne nabavke: 004678/2014
 • Opis javne nabavke: Partija 1 : Angažovanje radnika za održavanje mlinova bl.A1,A2 i A6 ; Partija 2 : Angažovanje radnika za održavanje mlinova bl.A3,A4 i A5

Naziv javne nabavke: Partija 1 : Remont kanala svežeg vazduha i dimnog gasa na blokovima A1,A2 i A6 ; Partija 2 : Remont kanala svežeg vazduha i dimnog gasa na blokovima A3,A4 i A5

 • Datum kreiranja: petak, 07 mart 2014
 • Datum ažuriranja: 27 maj 2014
 • Broj javne nabavke: 004524
 • Opis javne nabavke: Partija 1 : Remont kanala svežeg vazduha i dimnog gasa na blokovima A1,A2 i A6 ; Partija 2 : Remont kanala svežeg vazduha i dimnog gasa na blokovima A3,A4 i A5

Naziv javne nabavke: Programski paketi

 • Datum kreiranja: utorak, 11 februar 2014
 • Datum ažuriranja: 26 maj 2014
 • Broj javne nabavke: 2256/2013
 • Opis javne nabavke: Programski paketi

Naziv javne nabavke: Programski paketi

 • Datum kreiranja: utorak, 11 februar 2014
 • Datum ažuriranja: 22 maj 2014
 • Broj javne nabavke: 2372/2013
 • Opis javne nabavke: Programski paketi

Naziv javne nabavke: prsten radnog kola

 • Datum kreiranja: četvrtak, 15 maj 2014
 • Datum ažuriranja: 15 maj 2014
 • Broj javne nabavke: 29/2014
 • Opis javne nabavke: prsten radnog kola

Naziv javne nabavke: Platneni kompenzatori i crevo fleksibilno

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 24 mart 2014
 • Datum ažuriranja: 15 maj 2014
 • Broj javne nabavke: 4011/2014
 • Opis javne nabavke: Platneni kompenzatori i crevo fleksibilno

Naziv javne nabavke: Ploče I, II, III (TENT B)

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 24 mart 2014
 • Datum ažuriranja: 14 maj 2014
 • Broj javne nabavke: 5022
 • Opis javne nabavke: Ploče I, II, III (TENT B)