Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo P

Naziv javne nabavke: Potrošni materijal za brušenje i rezanje

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 10 mart 2014
 • Datum ažuriranja: 17 april 2014
 • Broj javne nabavke: 4037/2014
 • Opis javne nabavke: Potrošni materijal za brušenje i rezanje

Naziv javne nabavke: Popravka rotora 6.6kv motora elektro-napojne pumpe (TENT B)

 • Datum kreiranja: sreda, 05 februar 2014
 • Datum ažuriranja: 16 april 2014
 • Broj javne nabavke: 2462/2013
 • Opis javne nabavke: Popravka rotora 6.6kv motora elektro-napojne pumpe (TENT B)

Naziv javne nabavke: Potrosni materijal za kalorimetre

 • Datum kreiranja: utorak, 04 februar 2014
 • Datum ažuriranja: 15 april 2014
 • Broj javne nabavke: 2295/2013
 • Opis javne nabavke: Potrosni materijal za kalorimetre

Naziv javne nabavke: Pribor za hemijsku laboratoriju

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 10 mart 2014
 • Datum ažuriranja: 15 april 2014
 • Broj javne nabavke: 4004/2014
 • Opis javne nabavke: Pribor za hemijsku laboratoriju

Naziv javne nabavke: PRIRUBNICE I ZAPORNA ARMATURA

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 14 april 2014
 • Datum ažuriranja: 14 april 2014
 • Broj javne nabavke: 4044/2014
 • Opis javne nabavke: PRIRUBNICE I ZAPORNA ARMATURA

Naziv javne nabavke: PVC materijali

 • Datum kreiranja: sreda, 05 mart 2014
 • Datum ažuriranja: 10 april 2014
 • Broj javne nabavke: 4036/2014
 • Opis javne nabavke: PVC materijali

Naziv javne nabavke: Premotavanje niskonaponskih trofaznih asinhronih elektromotora

 • Datum kreiranja: utorak, 25 mart 2014
 • Datum ažuriranja: 28 mart 2014
 • Broj javne nabavke: 008255
 • Opis javne nabavke: Premotavanje niskonaponskih trofaznih asinhronih elektromotora

Naziv javne nabavke: Popravka prekidača za oduzimanje jednosmernog napona

 • Datum kreiranja: sreda, 08 januar 2014
 • Datum ažuriranja: 25 mart 2014
 • Broj javne nabavke: 2283/2013
 • Opis javne nabavke: Popravka prekidača za oduzimanje jednosmernog napona

Naziv javne nabavke: Pregradni i regulacioni ventili sa pogonima

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 10 mart 2014
 • Datum ažuriranja: 24 mart 2014
 • Broj javne nabavke: 131/2014
 • Opis javne nabavke: Pregradni i regulacioni ventili sa pogonima

Naziv javne nabavke: Prethodno obavestenje -Kvalifikacioni postupak: Termoizolaterski, limarski i skelarski radovi, radovi na čeličnim konstrukcijama, antikorozivna zaštita i molersko-farbarski radovi, građevinski i građevinsko-zanatski radovi (zemljani, zidarski, betonjerski

 • Datum kreiranja: četvrtak, 13 mart 2014
 • Datum ažuriranja: 13 mart 2014
 • Broj javne nabavke: R-GR-14
 • Opis javne nabavke: Kvalifikacioni postupak: Termoizolaterski, limarski i skelarski radovi, radovi na čeličnim konstrukcijama, antikorozivna zaštita i molersko-farbarski radovi, građevinski i građevinsko-zanatski radovi (zemljani, zidarski, betonjerski, armirački, stolarski,

Naziv javne nabavke: Projektantski nadzor nad realizacijom projekta "Glavni projekat nadvišenja deponije pepela i šljake do maksimalne kote deponovanja na TE Morava Svilajnac (I faza-kadaVIII) "

 • Datum kreiranja: petak, 14 februar 2014
 • Datum ažuriranja: 12 mart 2014
 • Broj javne nabavke: 004599/2013
 • Opis javne nabavke: Projektantski nadzor nad realizacijom projekta "Glavni projekat nadvišenja deponije pepela i šljake do maksimalne kote deponovanja na TE Morava Svilajnac" (I faza-kadaVIII)

Naziv javne nabavke: Pumpe

 • Datum kreiranja: petak, 16 avgust 2013
 • Datum ažuriranja: 10 mart 2014
 • Broj javne nabavke: 1630/2013
 • Opis javne nabavke: Pumpe

Naziv javne nabavke: Popravka alatnih mašina

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 16 decembar 2013
 • Datum ažuriranja: 07 mart 2014
 • Broj javne nabavke: 2135/2013
 • Opis javne nabavke: Popravka alatnih mašina

Naziv javne nabavke: Popravka teretnog vozila „Mahindra Goa”

 • Datum kreiranja: sreda, 22 januar 2014
 • Datum ažuriranja: 06 mart 2014
 • Broj javne nabavke: 2292/2013
 • Opis javne nabavke: Popravka teretnog vozila „Mahindra Goa”

Naziv javne nabavke: Premotavanje namotaja i obrada kolektora rotora budilice

 • Datum kreiranja: sreda, 05 mart 2014
 • Datum ažuriranja: 05 mart 2014
 • Broj javne nabavke: 008260
 • Opis javne nabavke: Premotavanje namotaja i obrada kolektora rotora budilice