Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo T

Naziv javne nabavke: Tekuće održavanje MRU opreme - TEM

 • Datum kreiranja: utorak, 26 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 02 april 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0518/2017 (1086/2017)
 • Opis javne nabavke: Tekuće održavanje MRU opreme - TEM

Naziv javne nabavke: Transportne trake TENT B

 • Datum kreiranja: četvrtak, 04 januar 2018
 • Datum ažuriranja: 20 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1896/2017(2168/2017)
 • Opis javne nabavke: Transportne trake TENT B

Naziv javne nabavke: Tekuće održavanje elektro 0,4kV, 6kV, 110kV postrojenja i AKU baterija - TEM

 • Datum kreiranja: utorak, 26 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 15 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0476/2017 (928/2017)
 • Opis javne nabavke: Tekuće održavanje elektro 0,4kV, 6kV, 110kV postrojenja i AKU baterija - TEM

Naziv javne nabavke: Tvrda plastika i gumeno tehnička roba – TENT -B

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 04 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 12 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1212/2017 (1519/2017)
 • Opis javne nabavke: Tvrda plastika i gumeno tehnička roba – TENT -B

Naziv javne nabavke: Tretiranje korova -TEM

 • Datum kreiranja: četvrtak, 07 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 12 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1473/2017 (1237/2017)
 • Opis javne nabavke: Tretiranje korova -TEM

Naziv javne nabavke: Tekuće održavanje buldozera -TEM

 • Datum kreiranja: petak, 22 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 09 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1693/2017 (385/2017)
 • Opis javne nabavke: Tekuće održavanje buldozera -TEM

Naziv javne nabavke: Trofazni otpornički blokovi – TE Kolubara

 • Datum kreiranja: četvrtak, 14 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 08 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1140/2017 (1055/2017)
 • Opis javne nabavke: Trofazni otpornički blokovi – TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Tekuće održavanje opreme u pogonu hemijske pripreme vode – Održavanje elemenata od plastike i pumpi sistema za pretovar i transport hemikalija i demineralizovane vode - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: utorak, 28 novembar 2017
 • Datum ažuriranja: 07 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 2040/2017 - 3000/1668/2017
 • Opis javne nabavke: Tekuće održavanje opreme u pogonu hemijske pripreme vode – Održavanje elemenata od plastike i pumpi sistema za pretovar i transport hemikalija i demineralizovane vode - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Tekuće održavanje SCADA sistema - TEM

 • Datum kreiranja: utorak, 26 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 05 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0516/2017 (1084/2017)
 • Opis javne nabavke: Tekuće održavanje SCADA sistema - TEM

Naziv javne nabavke: Tekuće održavanje dubinskih bunarskih pumpi u pogonu pitke vode i prenosnih potapajućih muljnih i fekalnih pumpi –TE “Kolubara“

 • Datum kreiranja: četvrtak, 17 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 28 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 492/2017 - 3000/0577/2017
 • Opis javne nabavke: Tekuće održavanje dubinskih bunarskih pumpi u pogonu pitke vode i prenosnih potapajućih muljnih i fekalnih pumpi –TE “Kolubara“

Naziv javne nabavke: Turbinska ulja -TE Kolubara

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 11 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 23 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0251/2017(644/2017)
 • Opis javne nabavke: Turbinska ulja -TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Trofazni regulacioni-naponski transformator - TEM

 • Datum kreiranja: utorak, 12 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 09 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0372/2017 (1198/2017)
 • Opis javne nabavke: Trofazni regulacioni-naponski transformator - TEM

Naziv javne nabavke: Tekuće održavanje magnetnog separatora - TEM

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 11 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 07 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1420/2017 (1872/2017)
 • Opis javne nabavke: Tekuće održavanje magnetnog separatora - TEM