Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo U

Naziv javne nabavke: Usluge tehničkog pregleda teretnih vozila

 • Datum kreiranja: petak, 22 mart 2019
 • Datum ažuriranja: 09 maj 2019
 • Broj javne nabavke: JN 198/2019 (3000/0709/2019)
 • Opis javne nabavke: Usluge tehničkog pregleda teretnih vozila

Naziv javne nabavke: Ugradnja strujnih mernih transf. - TEM

 • Datum kreiranja: četvrtak, 24 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 24 april 2019
 • Broj javne nabavke: ЈН/2210/2018 (ЈН/3000/1655/2018)
 • Opis javne nabavke: Ugradnja strujnih mernih transf. - TEM

Naziv javne nabavke: Usmerivački limovi (hardoks)TENT B

 • Datum kreiranja: sreda, 19 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 17 april 2019
 • Broj javne nabavke: 2152/2018 (3000/1580/2018)
 • Opis javne nabavke: Usmerivački limovi (hardoks)TENT B

Naziv javne nabavke: Usluga angažovanja ronilaca - TENT

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 25 februar 2019
 • Datum ažuriranja: 17 april 2019
 • Broj javne nabavke: 46/2019(3000/0835/2019)
 • Opis javne nabavke: Usluga angažovanja ronilaca - TENT

Naziv javne nabavke: Ugradnja novih ventila tokom remonata blokova A1-A6 - TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 01 mart 2019
 • Datum ažuriranja: 12 april 2019
 • Broj javne nabavke: 17/2019
 • Opis javne nabavke: Ugradnja novih ventila tokom remonata blokova A1-A6 - TENT-A

Naziv javne nabavke: Usluge termičke obrade na blokovima - TENT

 • Datum kreiranja: sreda, 23 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 08 april 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/1682/2018 (2031/2018)
 • Opis javne nabavke: Usluge termičke obrade na blokovima - TENT

Naziv javne nabavke: Uređaji za ispitivanje izolacionih sistema električne opreme TENT

 • Datum kreiranja: petak, 01 februar 2019
 • Datum ažuriranja: 04 april 2019
 • Broj javne nabavke: (2002/2018) 3000/0504/2018
 • Opis javne nabavke: Uređaji za ispitivanje izolacionih sistema električne opreme TENT

Naziv javne nabavke: Usluge na čišćenju kada, kanala i jama rashladnog sistema - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: sreda, 09 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 03 april 2019
 • Broj javne nabavke: 2834/2018 - 3000/1605/2018
 • Opis javne nabavke: Usluge na čišćenju kada, kanala i jama rashladnog sistema - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Usluge godišnjeg održavanja CSK blokova TENT A2, A5 i A6, impulsnih vodova i ostalih cevovoda u kotlarnici, drugi zavarivački radovi, po norma času - TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 01 mart 2019
 • Datum ažuriranja: 28 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 70/2019
 • Opis javne nabavke: Usluge godišnjeg održavanja CSK blokova TENT A2, A5 i A6, impulsnih vodova i ostalih cevovoda u kotlarnici, drugi zavarivački radovi, po norma času - TENT-A

Naziv javne nabavke: Uređaji za praćenje parametara u pogonskim vodama - TENT-A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 27 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 27 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0505/2018 (2672/2018)
 • Opis javne nabavke: Uređaji za praćenje parametara u pogonskim vodama - TENT-A

Naziv javne nabavke: Usluga angažovanja radne snage po NČ i mehanizacije za tekuće održavanje deponije pepela za 2018g, TENT A

 • Datum kreiranja: utorak, 19 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 26 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/1024/2017 (1893/2017)
 • Opis javne nabavke: Usluga angažovanja radne snage po NČ i mehanizacije za tekuće održavanje deponije pepela za 2018g, TENT A

Naziv javne nabavke: Usluga angažovanja radne snage po NČ i mehanizacije za održavanje deponije pepela u TENT-A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 10 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 25 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 2050/2018 (3000/1553/2018
 • Opis javne nabavke: Usluga angažovanja radne snage po NČ i mehanizacije za održavanje deponije pepela u TENT-A

Naziv javne nabavke: Unapređenje uređaja za grupnu regulaciju reaktivne snage TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 18 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 20 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0908/2018 (1421/2018)
 • Opis javne nabavke: Unapređenje uređaja za grupnu regulaciju reaktivne snage TENT-A