Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo U

Naziv javne nabavke: Usluge remonta kolskih (železničkih) dizalica

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 17 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 05 februar 2019
 • Broj javne nabavke: 2486/2018 (3000/1509/2018)
 • Opis javne nabavke: Usluge remonta kolskih (železničkih) dizalica

Naziv javne nabavke: Uređaj za merenje tvrdoće - TEM

 • Datum kreiranja: utorak, 30 oktobar 2018
 • Datum ažuriranja: 01 februar 2019
 • Broj javne nabavke: JN/3000/1496/2018 1517/2018
 • Opis javne nabavke: Uređaj za merenje tvrdoće - TEM

Naziv javne nabavke: Usluga gumiranja opreme HPV i HPK blokova TENT A1-A6

 • Datum kreiranja: utorak, 16 oktobar 2018
 • Datum ažuriranja: 01 februar 2019
 • Broj javne nabavke: (753/2018) 3000/0981/2018
 • Opis javne nabavke: Usluga gumiranja opreme HPV i HPK blokova TENT A1-A6

Naziv javne nabavke: Usluge atestiranja brzinomera EB96 na železničkim vozilima

 • Datum kreiranja: utorak, 04 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 31 januar 2019
 • Broj javne nabavke: 1826/2018 (3000/1067/2018)
 • Opis javne nabavke: Usluge atestiranja brzinomera EB96 na železničkim vozilima

Naziv javne nabavke: Usluge servisiranja i održavanja kompresora „Compair“ - TEM

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 08 oktobar 2018
 • Datum ažuriranja: 14 januar 2019
 • Broj javne nabavke: 553/2018
 • Opis javne nabavke: Usluge servisiranja i održavanja kompresora „Compair“ - TEM

Naziv javne nabavke: Usluge praćenja kvaliteta pitke vode-TENT B

 • Datum kreiranja: četvrtak, 16 avgust 2018
 • Datum ažuriranja: 09 januar 2019
 • Broj javne nabavke: 48/2018 (3000/1090/2018)
 • Opis javne nabavke: Usluge praćenja kvaliteta pitke vode-TENT B

Naziv javne nabavke: Ulja za regulaciju turbine TENT-A

 • Datum kreiranja: utorak, 20 novembar 2018
 • Datum ažuriranja: 04 januar 2019
 • Broj javne nabavke: 1767/2018 (3000/0428/2018)
 • Opis javne nabavke: Ulja za regulaciju turbine TENT-A

Naziv javne nabavke: Usluge remontnog održavanja MRU postrojenja TENT B

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 01 oktobar 2018
 • Datum ažuriranja: 25 decembar 2018
 • Broj javne nabavke: 700/2018 (3000/1582/2018)
 • Opis javne nabavke: Usluge remontnog održavanja MRU postrojenja TENT B

Naziv javne nabavke: Utroba zavojno vretenaste pumpe mazuta visokog pritiska

 • Datum kreiranja: sreda, 19 septembar 2018
 • Datum ažuriranja: 14 decembar 2018
 • Broj javne nabavke: 270/2018 (3000/0491/2018)
 • Opis javne nabavke: Utroba zavojno vretenaste pumpe mazuta visokog pritiska

Naziv javne nabavke: Usklađivanje opreme za kontinualno merenje emisije (sa standardom) - TEM

 • Datum kreiranja: utorak, 26 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 06 decembar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1465/2017 (1165/2017)
 • Opis javne nabavke: Usklađivanje opreme za kontinualno merenje emisije (sa standardom) - TEM

Naziv javne nabavke: Usluge održavanja sistema za vizuelizaciju ložišta TENT B

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 01 oktobar 2018
 • Datum ažuriranja: 04 decembar 2018
 • Broj javne nabavke: 713/2018 (3000/1583/2018)
 • Opis javne nabavke: Usluge održavanja sistema za vizuelizaciju ložišta TENT B

Naziv javne nabavke: Usluga servisiranja vage od 100 t - TEM

 • Datum kreiranja: petak, 10 avgust 2018
 • Datum ažuriranja: 27 novembar 2018
 • Broj javne nabavke: 626
 • Opis javne nabavke: Usluga servisiranja vage od 100 t - TEM