Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Kategorije na slovo V

Nabavke na slovo V

Naziv javne nabavke: Verifikacija magacinskih vaga

 • Datum kreiranja: petak, 01 jul 2016
 • Datum ažuriranja: 24 avgust 2016
 • Broj javne nabavke: 717/2016 (3000/0612/2016)
 • Opis javne nabavke: Verifikacija magacinskih vaga

Naziv javne nabavke: Vatrogasne sprave i oprema

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 01 jun 2015
 • Datum ažuriranja: 09 jun 2016
 • Broj javne nabavke: 101689/2015
 • Opis javne nabavke: Vatrogasne sprave i oprema
Preuzmi: Poziv za podnosenje ponuda JN 101689 - 2015.docx
Preuzmi: 6 KD Otvoreni postupak OP JN broj 101689 - 2015.doc
Preuzmi: Odgovor na postavljeno pitanje JN broj 101689 - 2015.doc
Preuzmi: 2 Izmena KD i odgovor na pitanje JN broj 101689 - 2015.doc
Preuzmi: 3 Odgovor na postavljeno pitanje JN broj 101689 - 2015 -.doc
Preuzmi: Izmena KD i odgovor na pitanje JN broj 101689 - 2015 -18.06.2015.doc
Preuzmi: 4 Odgovor na postavljeno pitanje JN broj 101689 - 2015.doc
Preuzmi: 5 Odgovor na postavljeno pitanje JN broj 101689 - 2015 -.doc
Preuzmi: 6 Izmena KD i odgovor na pitanje JN broj 101689 - 2015.doc
Preuzmi: 7 Odgovor na postavljeno pitanje JN broj 101689 - 2015.doc
Preuzmi: 8 Izmena KD i odgovor na pitanje JN broj 101689 - 2015.doc
Preuzmi: 9 Odgovor na postavljeno pitanje JN broj 101689 - 2015.doc
Preuzmi: 10 Izmena i odgovor na postavljeno pitanje JN broj 101689 - 2015.doc
Preuzmi: 11Odgovor na postavljeno pitanje JN broj 101689 - 2015.doc
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka za dostavu ponuda JN 101689 - 2015.docx
Preuzmi: 12 Izmena i odgovor na postavljeno pitanje JN broj 101689 - 2015.doc
Preuzmi: Obavestenje o obustavi postupka JN 101689-2015.doc
Preuzmi: OBAVESTENJE O PODNETOM ZZP JN 101689-2015.docx
Preuzmi: OBAVESTENJE O PODNETOM ZZP JN 101689-2015 - Partija 8.docx
Preuzmi: Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 101689-2015 partija 2.doc
Preuzmi: Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 101689-2015 partija 1.doc
Preuzmi: Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 101689-2015 partija 4.doc
Preuzmi: Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 101689-2015 partija 5 i 7.doc
Preuzmi: Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 101689-2015 partija 3.doc
Preuzmi: Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 101689-2015 partija 8.doc

Naziv javne nabavke: Vatrootporno platno za kompenzatore

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 16 maj 2016
 • Datum ažuriranja: 16 maj 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0172/2016 (487/2016)
 • Opis javne nabavke: Vatrootporno platno za kompenzatore

Naziv javne nabavke: Vatrogasne pumpe

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 30 novembar 2015
 • Datum ažuriranja: 18 februar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1876/2015(101937/2015)
 • Opis javne nabavke: Vatrogasne pumpe

Naziv javne nabavke: Vibracione sonde za merenje nivoa pepela u levcima el.filtera

 • Datum kreiranja: sreda, 27 januar 2016
 • Datum ažuriranja: 27 januar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1629/2015(102415/2015)
 • Opis javne nabavke: Vibracione sonde za merenje nivoa pepela u levcima el.filtera

Naziv javne nabavke: Vatrostalni materijal

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 23 novembar 2015
 • Datum ažuriranja: 21 januar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0491/2015 (101178/2015)
 • Opis javne nabavke: Vatrostalni materijal

Naziv javne nabavke: Vozila i transportna sredstva

 • Datum kreiranja: četvrtak, 03 decembar 2015
 • Datum ažuriranja: 15 januar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0381/2015 (102066/2015)
 • Opis javne nabavke: Vozila i transportna sredstva

Naziv javne nabavke: Vanredni prevoz uglja železnicom

 • Datum kreiranja: petak, 23 oktobar 2015
 • Datum ažuriranja: 13 januar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000-1900-2015 3000-1129-2015(102299-2015)
 • Opis javne nabavke: Vanredni prevoz uglja železnicom

Naziv javne nabavke: VENTILI GUMIRANI ZA HPV I HPK

 • Datum kreiranja: utorak, 01 decembar 2015
 • Datum ažuriranja: 01 decembar 2015
 • Broj javne nabavke: 3000/0494/2015(102130/2015)
 • Opis javne nabavke: VENTILI GUMIRANI ZA HPV I HPK

Naziv javne nabavke: Voda flaširana

 • Datum kreiranja: četvrtak, 28 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 23 septembar 2015
 • Broj javne nabavke: 100713/2015
 • Opis javne nabavke: Voda flaširana

Naziv javne nabavke: Verifikacija i etaloniranje merne opreme

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 25 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 14 septembar 2015
 • Broj javne nabavke: 101427/2015
 • Opis javne nabavke: Verifikacija i etaloniranje merne opreme