Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo Z

Naziv javne nabavke: Zamena dela recikanala sa dihtovanjem bloka A3 TENT-A

 • Datum kreiranja: utorak, 16 oktobar 2018
 • Datum ažuriranja: 27 novembar 2019
 • Broj javne nabavke: 1019/2018 (3000/1559/2018)
 • Opis javne nabavke: Zamena dela recikanala sa dihtovanjem bloka A3 TENT-A

Naziv javne nabavke: Zamena cevnih lukova i dela pravih cevi prestrujnih parovoda pregrejča na blokovima A1 i A2 TENT-A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 14 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 16 septembar 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/1449/2017 (2005/2017)
 • Opis javne nabavke: Zamena cevnih lukova i dela pravih cevi prestrujnih parovoda pregrejča na blokovima A1 i A2 TENT-A

Naziv javne nabavke: Zbrinjavanje neopasnog industrijskog otpada (mineralna vuna, jonska masa i dr.) - TENT A Obrenovac, TENT B Ušće, TE Kolubara Veliki Crljeni i TE Morava Svilajnac

 • Datum kreiranja: četvrtak, 14 februar 2019
 • Datum ažuriranja: 09 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 2859/2018(3000/1100/2018)
 • Opis javne nabavke: Zbrinjavanje neopasnog industrijskog otpada (mineralna vuna, jonska masa i dr.) - TENT A Obrenovac, TENT B Ušće, TE Kolubara Veliki Crljeni i TE Morava Svilajnac
Preuzmi: Poziv_za_podnosenje_ponuda_2859_2018.docx
Preuzmi: KD neopasni 2859-2018(300011002018).docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 2859-2018.zip
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 2.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 3 JN 2859-2018.zip
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 4.zip
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 5.zip
Preuzmi: Odluka o dod .ug. 2859-2018 partija 1.pdf
Preuzmi: Odluka o dod .ug. 2859-2018 partija 2.pdf
Preuzmi: Odluka o dod .ug. 2859-2018 partija 3.pdf
Preuzmi: Odluka o dod .ug. 2859-2018 partija 4.pdf
Preuzmi: Odluka o dod .ug. 2859-2018 partija 5.pdf
Preuzmi: Odluka o dod .ug. 2859-2018 partija 6.pdf
Preuzmi: Odluka o obustavi-2859-2018 partija 7.pdf
Preuzmi: Odluka o dod .ug. 2859-2018 partija 8.pdf
Preuzmi: Odluka o dod.ug.2859-2018 partija 9.pdf
Preuzmi: Odluka o obustavi-2859-2018 partija 10.pdf
Preuzmi: Odluka o dod ug.-2859-201-partija11.pdf
Preuzmi: Odluka o obustavi-2859-2018-partija 12.pdf
Preuzmi: Odluka o dod .ug. 2859-2018 partija 13.pdf
Preuzmi: Odluka o dod .ug. 2859-2018 partija 14.pdf
Preuzmi: 17. obavestenje o obustavi postupka partija 12.doc
Preuzmi: 17. obavestenje o obustavi postupka partija 7.doc
Preuzmi: 17. obavestenje o obustavi postupka partija 10.doc
Preuzmi: обавестење о закљученом уговору_2859_2018_Партија_1.docx
Preuzmi: обавестење о зајљученом уговору _2859_2018_Партија_2.docx
Preuzmi: обавестење о закљученом уговору_2859_2018_Партија_3.docx
Preuzmi: Обавештење о закљученом уговору_2859_2018_Партија_14.docx
Preuzmi: обавештење о закљученом уговору_2859_2018_Партија_4.docx
Preuzmi: обавестење о закљученом уговору_2859_2018_Партија_5.docx
Preuzmi: обавестење о закљученом уговору_2859_2018_Партија_8.docx
Preuzmi: обавестење о закљученом уговору_2859_2018_Партија_9.docx
Preuzmi: обавестење о закљученом уговору_2859_2018_Партија_13.docx
Preuzmi: обавестење о зајљученом уговору _2859_2018_Партија_11.docx
Preuzmi: обавестење о закљученом уговору_2859_2018_Партија_6.docx

Naziv javne nabavke: Zavojne i pužaste opruge

 • Datum kreiranja: petak, 22 mart 2019
 • Datum ažuriranja: 08 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 59/2019 (3000/0398/2019)
 • Opis javne nabavke: Zavojne i pužaste opruge

Naziv javne nabavke: Zamena uljnih kablovskih glava suvima u RP 6 kV - TEM

 • Datum kreiranja: utorak, 29 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 25 april 2019
 • Broj javne nabavke: 1830/2018 (ЈН/3000/1661/2018)
 • Opis javne nabavke: Zamena uljnih kablovskih glava suvima u RP 6 kV - TEM

Naziv javne nabavke: Zaštitne gume za sita na crpnoj

 • Datum kreiranja: četvrtak, 03 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 15 april 2019
 • Broj javne nabavke: 2291/2018(JN/3000/0662/2018)
 • Opis javne nabavke: Zaštitne gume za sita na crpnoj

Naziv javne nabavke: Zaporna armatura visokog i niskog pritiska-TE Kolubara A

 • Datum kreiranja: utorak, 11 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 10 april 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0334/2018 (1693/2018)
 • Opis javne nabavke: Zaporna armatura visokog i niskog pritiska-TE Kolubara A

Naziv javne nabavke: Zaptivači za armature: semerinzi, grafitni prstenovi, spirometalni zaptivači, "O"-ring zaptivači za TENT

 • Datum kreiranja: sreda, 13 mart 2019
 • Datum ažuriranja: 08 april 2019
 • Broj javne nabavke: 128/2019 (3000/1111/2019)
 • Opis javne nabavke: Zaptivači za armature: semerinzi, grafitni prstenovi, spirometalni zaptivači, "O"-ring zaptivači za TENT

Naziv javne nabavke: Zamena dotrajalih prozora

 • Datum kreiranja: četvrtak, 10 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 27 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 1843/2018 ( 3000/0099/2018)
 • Opis javne nabavke: Zamena dotrajalih prozora

Naziv javne nabavke: Zamena podrazvoda sa uvođenjem sistema praćenja HPV sa SCADA sistema (DCS) - TEM

 • Datum kreiranja: utorak, 11 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 07 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 1685/2018 (JN/3000/1248/2018)
 • Opis javne nabavke: Zamena podrazvoda sa uvođenjem sistema praćenja HPV sa SCADA sistema (DCS) - TEM

Naziv javne nabavke: Zamena neonskih sa LED reflektorima u depou za održavanje železničkih vozila

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 26 novembar 2018
 • Datum ažuriranja: 01 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 1736/2018(3000/0787/2018)
 • Opis javne nabavke: Zamena neonskih sa LED reflektorima u depou za održavanje železničkih vozila

Naziv javne nabavke: Zamena dela cevovoda VL60 i VL70

 • Datum kreiranja: utorak, 18 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 26 februar 2019
 • Broj javne nabavke: 1872/2018 (3000/0293/2018)
 • Opis javne nabavke: Zamena dela cevovoda VL60 i VL70

Naziv javne nabavke: Zaštitne čaure vratila VC pumpe

 • Datum kreiranja: četvrtak, 13 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 20 februar 2019
 • Broj javne nabavke: 1876/2018(JN/3000/0255/2018)
 • Opis javne nabavke: Zaštitne čaure vratila VC pumpe