Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavka dobara

Naziv javne nabavke: Odlivci od sivog liva - mlinski čekić

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 21 oktobar 2013
 • Datum ažuriranja: 05 novembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1937/2013
 • Opis javne nabavke: Odlivci od sivog liva - mlinski čekić

Naziv javne nabavke: Elektrohidraulični pretvarač sa pratećom opremom

 • Datum kreiranja: petak, 18 oktobar 2013
 • Datum ažuriranja: 05 novembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1926/13
 • Opis javne nabavke: Elektrohidraulični pretvarač sa pratećom opremom

Naziv javne nabavke: Nabavka rezervnih delova sa unutrašnjom oblogom od bazalta i eukora

 • Datum kreiranja: petak, 18 oktobar 2013
 • Datum ažuriranja: 05 novembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1916/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka rezervnih delova sa unutrašnjom oblogom od bazalta i eukora

Naziv javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za ISOGate pneumatske ventile

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 21 oktobar 2013
 • Datum ažuriranja: 05 novembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1934/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za ISOGate pneumatske ventile

Naziv javne nabavke: Elektrografitne četkice za generatore

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 07 oktobar 2013
 • Datum ažuriranja: 05 novembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1804/2013
 • Opis javne nabavke: Elektrografitne četkice za generatore

Naziv javne nabavke: Rezervni delovi za regulacione ventile ubrizgavanja i napajanja

 • Datum kreiranja: utorak, 01 oktobar 2013
 • Datum ažuriranja: 05 novembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1731/2013
 • Opis javne nabavke: Rezervni delovi za regulacione ventile ubrizgavanja i napajanja

Naziv javne nabavke: Izmenjivači toplote i hladnjak ulja

 • Datum kreiranja: četvrtak, 26 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 05 novembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1797/2013
 • Opis javne nabavke: Izmenjivači toplote i hladnjak ulja

Naziv javne nabavke: Pojačivači

 • Datum kreiranja: utorak, 05 novembar 2013
 • Datum ažuriranja: 05 novembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1838/2013
 • Opis javne nabavke: Pojačivači

Naziv javne nabavke: Nabavka industrijskih parnih kalorifera

 • Datum kreiranja: utorak, 27 avgust 2013
 • Datum ažuriranja: 05 novembar 2013
 • Broj javne nabavke: 471/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka industrijskih parnih kalorifera

Naziv javne nabavke: Kalorimetri

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 09 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 04 novembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1753/2013
 • Opis javne nabavke: Kalorimetri

Naziv javne nabavke: Aluminijum sulfat

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 26 avgust 2013
 • Datum ažuriranja: 01 novembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1519/2013
 • Opis javne nabavke: Aluminijum sulfat

Naziv javne nabavke: Radio stanice TENT B

 • Datum kreiranja: petak, 01 novembar 2013
 • Datum ažuriranja: 01 novembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1827/2013
 • Opis javne nabavke: Radio stanice TENT B

Naziv javne nabavke: Traktor za košenje trave

 • Datum kreiranja: petak, 23 avgust 2013
 • Datum ažuriranja: 01 novembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1719/2013
 • Opis javne nabavke: Traktor za košenje trave

Naziv javne nabavke: Nabavka aditiva za evro dizel

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 19 avgust 2013
 • Datum ažuriranja: 31 oktobar 2013
 • Broj javne nabavke: 1593/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka aditiva za evro dizel