Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavka dobara

Naziv javne nabavke: Pribor za hemijsku laboratoriju

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 10 mart 2014
 • Datum ažuriranja: 15 april 2014
 • Broj javne nabavke: 4004/2014
 • Opis javne nabavke: Pribor za hemijsku laboratoriju

Naziv javne nabavke: Delovi uređaja za klimatizaciju

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 03 mart 2014
 • Datum ažuriranja: 15 april 2014
 • Broj javne nabavke: 4049/2014
 • Opis javne nabavke: Delovi uređaja za klimatizaciju

Naziv javne nabavke: Kablovski pribor

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 14 april 2014
 • Datum ažuriranja: 15 april 2014
 • Broj javne nabavke: 4076/2014
 • Opis javne nabavke: Kablovski pribor

Naziv javne nabavke: Kablovi

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 14 april 2014
 • Datum ažuriranja: 15 april 2014
 • Broj javne nabavke: 4122/2014
 • Opis javne nabavke: Kablovi

Naziv javne nabavke: Kablovi

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 14 april 2014
 • Datum ažuriranja: 15 april 2014
 • Broj javne nabavke: 4050/2014
 • Opis javne nabavke: Kablovi

Naziv javne nabavke: TRANSMITERI

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 14 april 2014
 • Datum ažuriranja: 14 april 2014
 • Broj javne nabavke: 4125/2014
 • Opis javne nabavke: TRANSMITERI

Naziv javne nabavke: PRIRUBNICE I ZAPORNA ARMATURA

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 14 april 2014
 • Datum ažuriranja: 14 april 2014
 • Broj javne nabavke: 4044/2014
 • Opis javne nabavke: PRIRUBNICE I ZAPORNA ARMATURA

Naziv javne nabavke: Cev kotlovska

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 14 april 2014
 • Datum ažuriranja: 14 april 2014
 • Broj javne nabavke: 114/2014
 • Opis javne nabavke: Cev kotlovska

Naziv javne nabavke: Kanalizacione cevi

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 03 mart 2014
 • Datum ažuriranja: 14 april 2014
 • Broj javne nabavke: 4002/2014
 • Opis javne nabavke: Kanalizacione cevi

Naziv javne nabavke: PVC materijali

 • Datum kreiranja: sreda, 05 mart 2014
 • Datum ažuriranja: 10 april 2014
 • Broj javne nabavke: 4036/2014
 • Opis javne nabavke: PVC materijali

Naziv javne nabavke: OPREMA ZA MERENjE NIVOA

 • Datum kreiranja: sreda, 26 mart 2014
 • Datum ažuriranja: 26 mart 2014
 • Broj javne nabavke: 84/2014
 • Opis javne nabavke: OPREMA ZA MERENjE NIVOA

Naziv javne nabavke: Limovi

 • Datum kreiranja: petak, 21 mart 2014
 • Datum ažuriranja: 21 mart 2014
 • Broj javne nabavke: 4031/2014
 • Opis javne nabavke: Limovi

Naziv javne nabavke: Limovi

 • Datum kreiranja: petak, 21 mart 2014
 • Datum ažuriranja: 21 mart 2014
 • Broj javne nabavke: 47/2014
 • Opis javne nabavke: Limovi

Naziv javne nabavke: Cevi

 • Datum kreiranja: petak, 21 mart 2014
 • Datum ažuriranja: 21 mart 2014
 • Broj javne nabavke: 4043
 • Opis javne nabavke: Cevi

Naziv javne nabavke: Kablovi

 • Datum kreiranja: utorak, 11 mart 2014
 • Datum ažuriranja: 11 mart 2014
 • Broj javne nabavke: 60-2014
 • Opis javne nabavke: Kablovi