Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavka usluga

Naziv javne nabavke: Hemijsko čišćenje namotaja statora generatora CUPROPLEX metodom na bloku A5, TENT- A

 • Datum kreiranja: sreda, 23 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 27 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 2808/2018 (3000/1720/2018)
 • Opis javne nabavke: Hemijsko čišćenje namotaja statora generatora CUPROPLEX metodom na bloku A5, TENT- A

Naziv javne nabavke: Godišnje održavanje MRU sistema na postrojenjima HPV i Dopreme uglja TENT

 • Datum kreiranja: petak, 08 februar 2019
 • Datum ažuriranja: 17 april 2019
 • Broj javne nabavke: 3217/2018 (3000/1378/2018)
 • Opis javne nabavke: Godišnje održavanje MRU sistema na postrojenjima HPV i Dopreme uglja TENT

Naziv javne nabavke: Čišćenje ventilacionih kanala i komora u pogonu TENT-A

 • Datum kreiranja: sreda, 13 februar 2019
 • Datum ažuriranja: 21 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/1022/2018 (3293/2018)
 • Opis javne nabavke: Čišćenje ventilacionih kanala i komora u pogonu TENT-A

Naziv javne nabavke: „Iskop i prevoz pepela sa kasete A i B na Volujak“

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 17 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 04 januar 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/1752/2018 (2624/2018)
 • Opis javne nabavke: „Iskop i prevoz pepela sa kasete A i B na Volujak“

Naziv javne nabavke: Održavanje redovni godišnji pregled i funkcionalne probe stabilne instalacije za dojavu požara(po rešenju MUP-a) TENT A

 • Datum kreiranja: sreda, 10 oktobar 2018
 • Datum ažuriranja: 06 decembar 2018
 • Broj javne nabavke: JN/3000/1382/2018 (1131/2018)
 • Opis javne nabavke: Održavanje redovni godišnji pregled i funkcionalne probe stabilne instalacije za dojavu požara(po rešenju MUP-a) TENT A

Naziv javne nabavke: Usluge peronskih karata

 • Datum kreiranja: četvrtak, 20 septembar 2018
 • Datum ažuriranja: 30 oktobar 2018
 • Broj javne nabavke: 1027/2018 (3000/1367/2018)
 • Opis javne nabavke: Usluge peronskih karata

Naziv javne nabavke: Dva periodična šestomesečna servisa stabilnog sistema za signalizaciju i dojavu požara i stabilnog DRENŽER sistema za automatsko gašenje požara vodom na kosom mostu T3, vanredne interv. na oba PP sistema i rezervni delovi za iste - TENT B

 • Datum kreiranja: utorak, 14 avgust 2018
 • Datum ažuriranja: 01 oktobar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1380/2018 (171/2018)
 • Opis javne nabavke: Dva periodična šestomesečna servisa stabilnog sistema za signalizaciju i dojavu požara i stabilnog DRENŽER sistema za automatsko gašenje požara vodom na kosom mostu T3, vanredne interv. na oba PP sistema i rezervni delovi za iste - TENT B

Naziv javne nabavke: Usluge peronskih karata

 • Datum kreiranja: utorak, 15 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 27 septembar 2018
 • Broj javne nabavke: 897
 • Opis javne nabavke: Usluge peronskih karata

Naziv javne nabavke: Servis (šestomesečni pregled) PP centrale Ziton, vanredne interv. i rezervni delovi- TENT B

 • Datum kreiranja: utorak, 12 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 06 avgust 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1381/2018 (169/2018)
 • Opis javne nabavke: Servis (šestomesečni pregled) PP centrale Ziton, vanredne interv. i rezervni delovi- TENT B

Naziv javne nabavke: Usluge atestiranja opreme benzinske pumpe u Ex zaštiti

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 18 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 01 avgust 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1011/2017(671/2017)
 • Opis javne nabavke: Usluge atestiranja opreme benzinske pumpe u Ex zaštiti